Monitorovanie kapacít Premium pomocou aplikácie

Monitorovanie kapacít je nevyhnutné na vytváranie informovaných rozhodnutí o tom, ako najlepšie využiť svoje prostriedky kapacity Premium. Kapacity možno monitorovať pomocou portálu na správu alebo aplikácie Power BI Premium Capacity Metrics. Tento článok popisuje používanie aplikácie Premium Capacity Metrics. Táto aplikácia poskytuje najpodrobnejšie informácie o výkonnosti vašich kapacít. Pre získanie vyššej úrovne prehľadu metriky priemerného používania za posledných sedem dní môžete použiť portál na správu. Ak chcete získať ďalšie informácie o monitorovaní na portáli, pozrite si tému Monitorovanie kapacít Premium na portáli na správu.

Aplikácia je pravidelne aktualizovaná o nové funkcie. Uistite sa, že používate jej najnovšiu verziu. Keď bude k dispozícii nová verzia, dostanete oznámenie.

Dôležité

Ak vo vašej kapacite Power BI Premium dochádza k intenzívnemu používaniu zdrojov a v dôsledku toho k problémom s výkonom alebo spoľahlivosťou, môžete dostávať e-mailové oznámenia na identifikáciu a riešenie problému. Môže to predstavovať zjednodušený spôsob na riešenie problémov s preťaženými kapacitami. Ďalšie informácie nájdete v téme o oznámeniach o kapacite a spoľahlivosti.

Poznámka

Služba Power BI Premium nedávno vydala novú verziu aplikácie Premium s názvom Premium Gen2. Premium Gen2 uchýli spravovanie kapacít Premium a znižuje náklady na spravovanie. Ďalšie informácie nájdete v téme Power BI Premium Generation 2.

Ak si chcete Power BI Embedded Gen2, pozrite si článok Power BI Embedded Generation 2.

Poznámka

Aplikáciu metrík nemožno použiť na monitorovanie Premium aktivít či kapacity na používateľa (PPU).

Inštalácia aplikácie

Ak chcete zistiť, ako nainštalovať aplikáciu a pripojiť sa k údajom, prejdite na tému Pripojenie k aplikácii Power BI Premium Capacity Metrics. Prípadne môžete prejsť priamo na aplikáciu.

Získanie histórie obnovení aplikácie

Kontrola posledného času obnovenia aplikácie Premium Capacity Metrics:

 1. Prejdite do pracovného priestoru, ktorý bol nainštalovaný s aplikáciou.

  Snímka obrazovky, ktorá znázorňuje výber pracovného priestoru s Premium Capacity Metrics aplikáciou.

 2. Posledné vykonané obnovenie sa zobrazí v stĺpci Obnovené.

  Snímka obrazovky, ktorá zobrazuje čas a dátum obnovenia aplikácie v stĺpci Refreshed (Obnovené).

Monitorovanie kapacít pomocou aplikácie

Po jej nainštalovaní máte možnosť zobraziť metriky o kapacitách vo vašej organizácii. Aplikácia obsahuje tabuľu so súhrnom metrík a podrobné zostavy s metrikami.

Tabuľa

Ak si chcete pozrieť tabuľu so súhrnom kľúčových metrík pre kapacity, ktorých ste správcom, v časti Tabule kliknite na položku Power BI Premium Capacity Metrics. Zobrazí sa tabuľa.

Tabuľa aplikácie metrík

Tabuľa obsahuje tieto metriky:

Prvé

Metric Popis
Verzia Verzia aplikácie.
Kapacity Počet kapacít, ktorých ste správcom.
Pracovné priestory Počet pracovných priestorov vo vašich kapacitách, ktoré hlásia metriky.

Súhrnné informácie o systéme

Metric Popis
Kapacita s najvyšším využívaním procesora Kapacita s maximálnym počtom výskytov, kedy procesor za posledných sedem dní prekročil hranicu 80 % prahových hodnôt.
Počet najvyšších využití procesora Počet výskytov, kedy procesor danej kapacity za posledných sedem dní prekročil hranicu 80 % prahových hodnôt.
Kapacita s najvyšším využívaním pamäte Kapacita s maximálnym počtom výskytov, kedy sa za posledných sedem dní dosiahol maximálny limit pamäte, pričom tieto údaje sú rozdelené do trojminútových intervalov.
Počet najvyšších využití pamäte Počet výskytov, kedy daná kapacita za posledných sedem dní dosiahla maximálny limit pamäte, pričom tieto údaje sú rozdelené do trojminútových intervalov.

Súhrn informácií o množine údajov

Metric Popis
Množiny údajov Celkový počet množín údajov v rámci všetkých pracovných priestorov vo vašich kapacitách.
Priemerná veľkosť množín údajov (MB) Priemerná veľkosť množín údajov v rámci všetkých pracovných priestorov vo vašich kapacitách.
Priemerný počet načítaných množín údajov Priemerný počet množín údajov načítaných v pamäti.
Množiny údajov – priemer aktívnych množín údajov (%) Priemer množín údajov aktívnych za posledných sedem dní. Množina údajov je definovaná ako aktívna, keď používateľ pracoval s vizuálmi v priebehu posledných troch minút.
Procesor – maximum množín údajov (%) Maximálne využitie procesora množinami údajov za posledných sedem dní.
Procesor – priemer množín údajov (%) Priemerné využitie procesora množinami údajov za posledných sedem dní.
Pamäť – priemer množín údajov (GB) Priemerné využitie pamäte množinami údajov za posledných sedem dní.
Pamäť – maximum množín údajov (GB) Maximálne využitie pamäte množinami údajov za posledných sedem dní.
Vyradenia množín údajov Celkový počet množín údajov vyradených z dôvodu preťaženia pamäte.
Počet najvyšších využití pripojení DirectQuery/Live Počet výskytov, kedy DirectQuery/dynamické pripojenia za posledných sedem dní prekročili hranicu 80 % prahových hodnôt, pričom tieto údaje sú rozdelené do trojminútových intervalov.
Počet maximálnych využití pripojení DirectQuery/Live Najčastejšie výskyty, kedy DirectQuery/dynamické pripojenia za posledných sedem dní prekročili hranicu 80 %, pričom tieto údaje sú rozdelené do hodinových intervalov.
Maximálne najvyššie využitie pripojení DirectQuery/Live Maximálny počet výskytov, kedy DirectQuery/dynamické pripojenia za posledných sedem dní prekročili hranicu 80 % prahových hodnôt, pričom tieto údaje sú rozdelené do trojminútových intervalov.
Čas výskytu maximálneho počtu pripojení DirectQuery/Live Koordinovaný svetový čas (UTC), keď DirectQuery/dynamické pripojenia najčastejšie v rámci jednej hodiny prekročili hranicu 80 %.
Celkový počet obnovení Celkový počet obnovení za posledných sedem dní.
Spoľahlivosť obnovenia (%) Počet úspešných obnovení delený celkovým počtom obnovení za posledných sedem dní.
Priemerné trvanie obnovení (minúty) Priemerný čas potrebný na dokončenie obnovenia.
Priemerný čas čakania na obnovenie (minúty) Priemerný čas pred spustením obnovenia.
Celkový počet dotazov Celkový počet dotazov spustených za posledných sedem dní.
Celkový počet čakajúcich dotazov. Celkový počet dotazov, ktoré museli čakať predtým, ako sa spustili.
Priemerné trvanie dotazov (ms) Priemerný čas potrebný na dokončenie dotazov.
Priemerný čas čakania dotazov (ms) Priemerný čas, ktorý dotazy čakali na systémové prostriedky, aby sa mohli spustiť.

Súhrn informácií o toku údajov

Metric Popis
Toky údajov Celkový počet tokov údajov v rámci všetkých pracovných priestorov vo vašich kapacitách.
Celkový počet obnovení Celkový počet obnovení za posledných sedem dní.
Priemerné trvanie obnovení (minúty) Čas potrebný na dokončenie obnovenia.
Priemerné časy čakania na obnovenie (minúty) Oneskorenie medzi naplánovaným časom a skutočným spustením obnovenia.
Procesor – maximum tokov údajov (%) Maximálne využitie procesora tokmi údajov za posledných sedem dní.
Procesor – priemer tokov údajov (%) Priemerné využitie procesora tokmi údajov za posledných sedem dní.
Pamäť – maximum tokov údajov (GB) Maximálne využitie pamäte tokmi údajov za posledných sedem dní.
Pamäť – priemer tokov údajov (GB) Priemerné využitie pamäte tokmi údajov za posledných sedem dní.

Súhrn stránkovanej zostavy

Metric Popis
Stránkované zostavy Celkový počet stránkovaných zostáv v rámci všetkých pracovných priestorov vo vašich kapacitách.
Celkový počet zobrazení Celkový počet zobrazení všetkých zostáv používateľmi.
Celkový počet riadkov Celkový počet riadkov s údajmi vo všetkých zostavách.
Celkový čas Celkový čas potrebný na vykonanie všetkých fáz (načítanie údajov, spracovanie a vykreslenie) všetkých zostáv v milisekundách.
Procesor – maximum stránkovaných zostáv (%) Maximálne využitie procesora stránkovanými zostavami za posledných sedem dní.
Procesor – priemer stránkovaných zostáv (%) Priemerné využitie procesora stránkovanými zostavami za posledných sedem dní.
Pamäť – maximum stránkovaných zostáv (GB) Maximálne využitie pamäte stránkovanými zostavami za posledných sedem dní.
Pamäť – priemer stránkovaných zostáv (GB) Priemerné využitie pamäte stránkovanými zostavami za posledných sedem dní.

Súhrnné informácie o umelej inteligencii

Metric Popis
Spúšťanie funkcií umelej inteligencie Celkový počet spustení za posledných sedem dní.
Spoľahlivosť spúšťania funkcií umelej inteligencie (%) Počet úspešných spustení delený celkovým počtom spustení za posledných sedem dní.
Procesor – max. (%) Maximálne využitie procesora službami umelej inteligencie za posledných sedem dní.
Pamäť – max. (GB) Maximálne využitie pamäte službami umelej inteligencie za posledných sedem dní.
Maximálny čas čakania na spustenie funkcie umelej inteligencie (ms) Maximálny čas pred začatím spustenia.
Priemerný čas čakania na spustenie funkcie umelej inteligencie (ms) Priemerný čas pred začatím spustenia.
Maximálne trvanie spustenia funkcie umelej inteligencie (ms) Maximálny čas potrebný na dokončenie spustenia.
Priemerný čas trvania spustenia funkcie umelej inteligencie (ms) Priemerný čas potrebný na dokončenie spustenia.

Zostavy

Zostavy poskytujú podrobnejšie metriky. Ak si chcete zostavy pre kapacity, ktorých ste správcom, v časti Zostavy kliknite na položku Power BI Premium Capacity Metrics. Alebo na tabuli kliknite na bunku metriky, čím prejdete na základnú zostavu.

V dolnej časti zostavy sa nachádza päť kariet:

Datasets (Množiny údajov) – obsahuje podrobné metriky o stave množín údajov v službe Power BI v rámci vašich kapacít. Paginated reports (Stránkované zostavy) – obsahuje podrobné metriky o stave stránkovaných zostáv v rámci vašich kapacít. Dataflows (Toky údajov) – obsahuje podrobné metriky obnovenia pre toky údajov v rámci vašich kapacít. Umelá inteligencia – poskytuje podrobné metriky o stave funkcií umelej inteligencie používaných v rámci vašich kapacít. Resource Consumption (Spotreba prostriedkov) – obsahuje podrobné metriky prostriedkov vrátane vysokého využívania pamäte a procesora. IDs and Info (ID a informácie): názvy, identifikátory a vlastníci kapacít, pracovných priestorov a záťažových úloh.

Každá karta otvorí stránku, kde môžete filtrovať metriky podľa kapacity a rozsahu dátumov. Ak nie sú vybraté žiadne filtre, zostava predvolene zobrazí metriky minulého týždňa pre všetky kapacity, ktoré hlásia metriky.

Množiny údajov

Stránka Množiny údajov obsahuje rôzne oblasti, medzi ktoré patria Refreshes (Obnovenia) , Query Durations (Trvania dotazu) , Query Waits (Čakania dotazu) a Datasets (Množiny údajov) . Na prechod do rôznych oblastí použite tlačidlá v hornej časti stránky.

Karta Refreshes (Obnovenia)

Sekcia zostavy Metrika
Obnovenia Celkový počet: Celkový počet obnovení pre každú množinu údajov.
Spoľahlivosť: Percento obnovení dokončených pre každú množinu údajov.
Priemerný čas čakania: priemerné oneskorenie medzi plánovaným časom a začiatkom obnovenia množiny údajov v minútach.
Maximálny čas čakania: maximálny čas čakania na množinu údajov v minútach.
Priemerné trvanie: priemerné trvanie obnovenia pre množinu údajov v minútach.
Maximálne trvanie: trvanie najdlhšie spusteného obnovenia pre množinu údajov v minútach.
Prvých 5 množín údajov podľa priemerného trvania (minúty) Päť množín údajov s najdlhším priemerným trvaním obnovenia v minútach.
Prvých 5 množín údajov podľa priemerného času čakania (minúty) Päť množín údajov s najdlhším priemerným časom čakania na obnovenie v minútach.
Hodinový počet obnovení a spotreba pamäte (v GB) Úspechy, zlyhania a spotreba pamäte rozdelené do hodinových sektorov, uvedené v koordinovanom svetovom čase (UTC).
Hodinové priemerné časy čakania na obnovenie (minúty) Priemerný čas čakania na obnovenie rozdelený do hodinových sektorov, uvedený v koordinovanom svetovom čase (UTC). Viaceré zásobníky s vysokým časom čakania obnovenia znamenajú, že kapacita sa vyťažuje.

Oblasť Query Durations (Trvania dotazu)

Sekcia zostavy Metrika
Trvania dotazu Údaje v tejto sekcii za posledných sedem dní sú rozdelené podľa množín údajov, pracovného priestoru a hodinových sektorov.
Spolu: celkový počet dotazov spustených pre množinu údajov.
Priemer: priemerné trvanie dotazu pre množinu údajov v milisekundách
Max.: trvanie najdlhšie spusteného dotazu v množine údajov v milisekundách.
Distribúcia trvania dotazu Histogram trvania dotazu je sektorovo usporiadaný podľa trvaní dotazu zobrazených (v milisekundách) do nasledujúcich kategórií: <= 30 ms, 30-100 ms, 100-300 ms, 300 ms-1 s, 1 s-3 s, 3 s-10 s, 10 s-30 s a > 30 sekundové intervaly. Dlhé trvanie dotazu a dlhé časy čakania označujú preťaženie kapacity. Môže to tiež znamenať, že niektorá množina údajov spôsobuje problémy a je potrebné ďalšie preskúmanie.
Prvých 5 množín údajov podľa priemerného trvania Päť množín údajov s najdlhším priemerným trvaním dotazu v milisekundách.
Hodinové distribúcie trvania dotazu Počty dotazov a priemerné trvanie (v milisekundách) v porovnaní so spotrebou pamäte v GB, rozdelené do hodinových sektorov, uvedené v koordinovanom svetovom čase (UTC).
DirectQuery/dynamické pripojenia (využitie na viac ako 80 %) Výskyty, kedy DirectQuery alebo dynamické pripojenie prekročilo využitie procesora na 80 %, rozdelené do hodinových sektorov, uvedené v koordinovanom svetovom čase (UTC).

Oblasť Query Waits (Čakania dotazu)

Sekcia zostavy Metrika
Časy čakania dotazu Údaje v tejto sekcii za posledných sedem dní sú rozdelené podľa množín údajov, pracovného priestoru a hodinových sektorov.
Spolu: celkový počet dotazov spustených pre množinu údajov.
Počet čakaní: počet dotazov v množine údajov, ktoré čakali na systémové zdroje pred začatím spustenia.
Priemer: priemerný čas čakania dotazu na množinu údajov v milisekundách.
Max.: trvanie najdlhšie čakajúceho dotazu v množine údajov v milisekundách.
Prvých 5 množín údajov podľa priemerného času čakania Päť množín údajov s najdlhším priemerným časom čakania na začatie spustenia dotazu v milisekundách.
Distribúcie času čakania Histogram trvania dotazu je sektorovo usporiadaný podľa trvaní dotazu (v milisekundách) do nasledujúcich kategórií: <= 50 ms, 50 – 100 ms, 100 – 200 ms, 200 – 400 ms, 400 ms – 1 s, 1 s – 5 s a > 5 sekundové intervaly.
Hodinové distribúcie času čakania dotazu Počty čakaní dotazov a priemerný čas čakania (v milisekundách) v porovnaní so spotrebou pamäte v GB, rozdelené do hodinových sektorov, uvedené v koordinovanom svetovom čase (UTC).

Oblasť Datasets (Množiny údajov)

Sekcia zostavy Metrika
Veľkosti množiny údajov Maximálna veľkosť: maximálna veľkosť množiny údajov v MB pre zobrazené obdobie.
Počty vyradení množiny údajov Spolu: celkový počet vyradení množiny údajov pre každú kapacitu. Keď kapacita natrafí na preťaženie pamäte, uzol vyradí z pamäte aspoň jednu množinu údajov. Neaktívne množiny údajov (tie, v ktorých sa práve nevykonáva operácia dotazu alebo obnovenia) sa vyradia ako prvé. Potom sa poradie vyradenia určí na základe toho, ktoré množiny sa v poslednom čase používajú najmenej (LRU – least recently used).
Hodinové počty načítaných množín údajov Počet množín údajov načítaných do pamäte v porovnaní so spotrebou pamäte v GB, rozdelené do hodinových sektorov, uvedené v koordinovanom svetovom čase (UTC).
Hodinové vyradenia množiny údajov a spotreba pamäte Vyradenia množiny údajov v porovnaní so spotrebou pamäte v GB, rozdelené do hodinových sektorov, uvedené v koordinovanom svetovom čase (UTC).
Percentá spotrebovanej pamäte Celkový počet množín údajov v pamäti vyjadrený ako percento celkovej pamäte. Rozdiel medzi aktívnymi a všetkými množinami údajov, ktoré možno vyradiť. Zobrazujú sa po hodinách za predchádzajúcich sedem dní.

Stránkované zostavy

Sekcia zostavy Metrika
Celkové využitie Celkový počet zobrazení: počet zobrazení zostavy používateľmi.
Počet riadkov: počet riadkov s údajmi v zostave.
Načítanie (priemer): priemerné množstvo času potrebného na načítanie údajov pre zostavu v milisekundách. Dlhé trvanie môže znamenať pomalé dotazy alebo iné problémy so zdrojom údajov.
Spracovanie (priemer): priemerný čas potrebný na spracovanie údajov pre zostavu v milisekundách.
Vykresľovanie (priemer): priemerný čas potrebný na vykreslenie zostavy v prehliadači v milisekundách.
Celkový čas: čas potrebný pre všetky fázy zostavy v milisekundách.
Prvých 5 zostáv podľa priemerného času načítania údajov Päť zostáv s najdlhším priemerným časom načítania údajov v milisekundách.
Prvých 5 zostáv podľa priemerného času spracovania zostavy Päť zostáv s najdlhším priemerným časom spracovania zostavy v milisekundách.
Hodinové výsledky Úspechy, zlyhania a spotreba pamäte rozdelené do hodinových sektorov, uvedené v koordinovanom svetovom čase (UTC).
Hodinové trvanie Načítanie údajov v porovnaní s časom spracovania a vykreslenia, rozdelené do hodinových sektorov, uvedené v koordinovanom svetovom čase (UTC).

Toky údajov

Sekcia zostavy Metrika
Obnovenia Spolu: celkový počet obnovení pre každý tok údajov.
Spoľahlivosť: Percento obnovení dokončených pre každý tok údajov.
Priemerný čas čakania: priemerné oneskorenie medzi plánovaným časom a začiatkom obnovenia toku údajov v minútach.
Maximálny čas čakania: maximálny čas čakania pre tok údajov v minútach.
Priemerné trvanie: priemerné trvanie obnovenia pre tok údajov v minútach.
Maximálne trvanie: trvanie najdlhšie spusteného obnovenia pre tok údajov v minútach.
Prvých 5 tokov údajov podľa priemerného trvania obnovenia Päť tokov údajov s najdlhším priemerným trvaním obnovenia v minútach.
Prvých 5 tokov údajov podľa priemerného času čakania Päť tokov údajov s najdlhším priemerným časom čakania na obnovenie v minútach.
Hodinové priemerné časy čakania obnovenia Priemerný čas čakania na obnovenie rozdelený do hodinových sektorov, uvedený v koordinovanom svetovom čase (UTC). Viaceré zásobníky s vysokým časom čakania obnovenia znamenajú, že kapacita sa vyťažuje.
Hodinový počet obnovení a spotreba pamäte Úspechy, zlyhania a spotreba pamäte rozdelené do hodinových sektorov, uvedené v koordinovanom svetovom čase (UTC).

Umelá inteligencia

Sekcia zostavy Metrika
Spotreba pamäte umelou inteligenciou Spotreba pamäte v GB rozdelená do hodinových intervalov, uvedená v koordinovanom svetovom čase (UTC).
Hodinové spúšťanie funkcií umelej inteligencie a priemerný čas čakania Spúšťania funkcií umelej inteligencie a priemerný čas čakania v milisekundách rozdelené do hodinových intervalov, uvedené v koordinovanom svetovom čase (UTC).
Celkové využitie Celkový počet: Počet funkcií umelej inteligencie v pracovnom priestore alebo toku údajov.
Spoľahlivosť systému: Percento spustení, ktoré sa dokončili.
Priem. čas čakania: Priemerné oneskorenie medzi plánovaným časom a začiatkom spustenia v milisekundách.
Maximálny čas čakania: Maximálny čas čakania v milisekundách.
Priem. trvanie: Priemerné trvanie spustenia v milisekundách.
Maximálne trvanie: Trvanie najdlhšie bežiaceho spustenia v milisekundách.
Priemerná celková veľkosť: Priemerná veľkosť (v bajtoch) vstupných a výstupných údajov pre funkciu umelej inteligencie.

Spotreba zdrojov

Sekcia zostavy Metrika
Spotreba procesora Maximálna spotreba procesora za hodinu podľa vyťaženia uvedená ako percento celkovej kapacity procesora. Zobrazujú sa po hodinách za predchádzajúcich sedem dní.
Spotreba pamäte Maximálna spotreba pamäte za hodinu, v GB podľa vyťaženia (plné čiary), prekrytá údajmi o obmedzeniach vyťaženia (bodkované čiary). Zobrazujú sa po hodinách za predchádzajúcich sedem dní.

ID a informácie

Karta IDs and Info (ID a informácie) obsahuje oblasti pre Capacities (Kapacity) , Workspaces (Pracovné priestory) , Datasets (Množiny údajov) , Paginated Reports (Stránkované zostavy) a Dataflows (Toky údajov) .

Oblasť Capacities (Kapacity)

Sekcia zostavy Metrika
Informácie o SKU a vyťažení Nastavenia skladovej jednotky SKU a vyťaženia pre kapacitu.
Administrators Mená správcov kapacity.

Oblasť Workspaces (Pracovné priestory)

Sekcia zostavy Metrika
Pracovné priestory Názvy a ID všetkých pracovných priestorov.

Oblasť Datasets (Množiny údajov)

Sekcia zostavy Metrika
Množiny údajov Názvy a ID pracovných priestorov pre všetky množiny údajov.

Oblasť Paginated Report (Stránkované zostavy)

Sekcia zostavy Metrika
Stránkované zostavy Názvy, názvy pracovných priestorov a ID pre všetky stránkované zostavy.

Oblasť Dataflows (Toky údajov)

Sekcia zostavy Metrika
Toky údajov Názvy tokov údajov, názvy pracovných priestorov a ID pre všetky toky údajov.

Monitorovanie kapacity služby Power BI Embedded

Na monitorovanie kapacít A SKU v službe Power BI Embedded možno použiť aplikáciu Power BI Premium Capacity Metrics. Tieto kapacity sa v zostave zobrazia, ak ste správcom príslušnej kapacity. Obnovenie zostavy však zlyhá, pokiaľ neudelíte určité povolenia týkajúce sa jednotiek A SKU službe Power BI:

 1. Otvorte svoju kapacitu pre portál Azure.

 2. Kliknite na položku Access control (IAM) (Riadenie prístupu (IAM))a potom pridajte k role čitateľa aplikáciu Power BI Premium. Ak aplikáciu nedokážete nájsť podľa názvu, môžete ju tiež pridať podľa identifikátora klienta: cb4dc29f-0bf4-402a-8b30-7511498ed654.

  Povolenia pre službu Power BI Embedded

Poznámka

Využitie kapacity služby Power BI Embedded možno monitorovať pomocou aplikácii alebo portálu Azure, no nie v portáli na správu služby Power BI.

Ďalšie kroky

Máte ďalšie otázky? Spýtajte sa komunity Power BI

Služba Power BI vydala verziu Power BI Premium Gen2, ktorá zlepšuje možnosti služby Power BI Premium možností s týmito vylepšeniami:

 • výkon,
 • licencovanie na používateľa,
 • väčší rozsah,
 • vylepšené metriky,
 • automatické škálovanie,
 • znížené režijné náklady na spravovanie.

Ďalšie informácie o službe Power BI Premium Gen2 nájdete v téme Power BI Premium Generation 2.