Odporučenie – propagácia a certifikácia obsahu služby Power BI

Prehľad odporučenia

Organizácie často majú veľké množstvo obsahu služby Power BI, ktoré je k dispozícii na zdieľanie a opätovné použitie pre používateľov služby Power BI. Identifikovanie dôveryhodného a spoľahlivého obsahu môže byť zložité. Odporučenie je spôsob, ako uľahčiť používateľom vyhľadávanie potrebného kvalitného obsahu. Odporučený obsah je zreteľne označený v službe Power BI aj na iných miestach, kde používatelia vyhľadávajú obsah služby Power BI (napríklad Excel). V niektorých vyhľadávaniach má tiež prioritu a v niektorých zoznamoch ho môžete zoradzovať.

Existujú dva druhy odporučenia: propagácia a certifikácia.

 • Propagácia: Propagácia umožňuje používateľom zvýrazniť obsah, ktorý pokladajú za cenný, užitočný a pripravený pre ostatných. Podporuje sa tak kolaboratívne šírenie obsahu v rámci organizácie.

  Každý vlastník obsahu alebo ktorýkoľvek člen s povoleniami na zápis v pracovnom priestore, kde sa obsah nachádza, môže tento obsah jednoducho uprednostniť, keď ho považuje dostatočne dobrý na zdieľanie.

  Naučte sa propagovať svoj obsah.

 • Certifikácia: Certifikácia znamená, že obsah spĺňa štandardy kvality organizácie a možno ho považovať za spoľahlivý a dôveryhodný obsah, ktorý je pripravený na používanie v rámci celej organizácie.

  Iba vybraná skupina recenzentov (určená správcom služby Power BI) je oprávnená určovať, ktorý obsah sa má certifikovať. Vlastníci obsahu, ktorí chcú, aby ich obsah bol certifikovaný, ale nie sú sami oprávnení na certifikáciu, musia dodržiavať pokyny svojej organizácie týkajúce sa certifikovania obsahu.

  Zistite, ako certifikovať obsah alebo žiadať o certifikáciu.

  Certifikácia je k dispozícii iba v prípade, že ju správca služby Power BI povolil a nakonfiguroval pre vašu organizáciu.

Na obrázku nižšie je znázornená jasná identifikácia odporučeného obsahu (propagovaného aj certifikovaného) pri vyhľadávaní množiny údajov na vytvorenie zostavy.

Snímka obrazovky s odporúčaniami množiny údajov v dialógovom okne výberu množiny údajov.

Typy obsahu, ktoré možno odporučiť

Služba Power BI v súčasnosti podporuje odporučenie pre:

 • Množiny údajov
 • Toky údajov
 • Zostavy
 • Aplikácie

Identifikácia odporučeného obsahu

Odporučený obsah je v zoznamoch, na kartách a ďalších miestach označený štítkami a ikonami, a to v službe Power BI ako aj na miestach, kde je možné vyhľadať obsah služby Power BI, ako je napríklad Excel. Nasledujúce štítky a ikony identifikujú odporučený obsah.

Odznak Ikona
Snímka obrazovky certifikačného štítku. Snímka obrazovky certifikačnej ikony.
Snímka obrazovky propagačného štítku. Snímka obrazovky propagačnej ikony.

Ak sa nachádzate v zostave alebo aplikácii, stav odporučenia môžete zobraziť aj cez hlavičku.

 • Certifikácia je uvedená v hlavičke aj v jej rozbaľovacom zozname, kde môžete tiež zistiť, kto certifikáciu vykonal.

  Snímka obrazovky certifikačného štítku v hlavičke zostavy.

 • Propagácia je uvedená iba v rozbaľovacom zozname hlavičky.

  Snímka obrazovky propagačného štítku v hlavičke zostavy.

Rozhodovanie o odporučení aplikácie alebo zostavy

Odporučenie sa má používať pre položky obsahu (aplikácie, zostavy, množiny údajov a toky údajov), ktoré majú ľudia vyhľadávať, používať a prípadne opätovne zdieľať.

Keď zdieľate údaje so širokou verejnosťou, najlepším postupom v službe Power BI je zdieľať tieto údaje prostredníctvom aplikácie. Ak budete podľa toho postupovať, najlepšie by bolo, aby ľudia mohli túto aplikáciu jednoducho vyhľadať. V takýchto prípadoch by ste mali aplikáciu odporučiť.

Ak však považujete za užitočné zdieľať zostavy priamo, v takom prípade odporučte samotnú zostavu.

Bez ohľadu na to, či zdieľate zostavu alebo aplikáciu, ak sú základné množiny údajov čisté a pripravené na zdieľanie, odporúčame tiež odporučiť množiny údajov. To isté platí pre toky údajov.

Ďalšie kroky