Pripojenie k službe Adobe Analytics v aplikácii Power BI Desktop

V aplikácii Power BI Desktop sa môžete pripojiť k službe Adobe Analytics a využívať jej základné údaje, rovnako ako iné zdroje údajov v aplikácii Power BI Desktop.

Získanie údajov zo služby Adobe Analytics

Pripojenie k údajom služby Adobe Analytics

Ak chcete pripojiť údaje služby Adobe Analytics, vyberte položku Získať údaje na páse s nástrojmi Domov v aplikácii Power BI Desktop. Po výbere možnosti Online služby zo kategórií na ľavej strane sa zobrazí adobe analytics.

Získanie údajov zo služby Adobe Analytics

V zobrazenom okne Adobe Analytics vyberte tlačidlo Prihlásiť sa a zadajte svoje poverenia na prihlásenie do konta Adobe Analytics. Zobrazí sa prihlasovacie okno Adobe vyobrazené na nasledujúcom obrázku.

Prihlásenie do služby Adobe Analytics

Keď sa zobrazí výzva, zadajte svoje meno používateľa a heslo. Po vytvorení pripojenia môžete zobraziť ukážku a vybrať viacero rozmerov a opatrení v dialógovom okne Navigátora služby Power BI umožňujúcom vytvorenie jednotného tabuľkového výstupu. Taktiež môžete zadať potrebné vstupné parametre pre vybraté položky.

Výber údajov pomocou Navigátora

Môžete Načítať vybratú tabuľku a vložiť ju tak celú do aplikácie Power BI Desktop alebo Upraviť dotaz, čím otvoríte Editor dotazov umožňujúci filtrovať a spresniť súbor údajov, ktorý chcete použiť, a následne tento spresnený súbor údajov načítať do aplikácie Power BI Desktop.

Načítanie alebo úprava údajov v Navigátore

Ďalšie kroky

Pomocou aplikácie Power BI Desktop môžete pripojiť najrôznejšie údaje. Ďalšie informácie o zdrojoch údajov nájdete tu: