Referenčné údaje k rozhraniu REST API služby Power BI

Power BI je služba založená na cloude, ktorú môžete použiť na vytváranie vlastných aplikácií tabule. Rozhranie API služby Power BI je rozhranie API založené na architektúre REST, ktoré poskytuje programový prístup ku všetkým artefaktom, ktoré služba používa. Ide napríklad o:

  • Množiny údajov
  • Tabule
  • Zostavy
  • Brány

Rozhranie REST API služby Power BI vykonáva nasledujúce operácie:

  • Operácie s množinou údajov: získanie a vytvorenie množiny údajov.
  • Operácie s tabuľkou: získanie tabuliek a aktualizovanie schémy tabuľky.
  • Operácie s riadkom: pridanie riadkov a odstránenie riadkov.
  • Operácie so skupinou: získanie skupiny.

Ďalšie informácie o rozhraní REST API služby Power BI získate v téme Rozhranie REST API služby Power BI.

Máte ďalšie otázky? Skúste sa spýtať v komunite Power BI