Power BI Desktop – Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre funkciu Poslať úsmev

Hlásenie chýb používa platformu Hlásenie chýb systému Windows namiesto funkcie Odoslať úsmev alebo Odoslať zamračené. Ďalšie informácie o platforme hlásenia chýb systému Windows môžete získať v blogu o ochrane osobných údajov vo Windowse.

Verzie aplikácie Power BI Desktop spred marca 2018

V spoločnosti Microsoft sa snažíme chrániť vaše osobné údaje a prinášať vám produkty, ktoré poskytujú žiadaný výkon, silu a pohodlie pri používaní. V tomto prehlásení o ochrane osobných údajov sa vysvetľujú mnohé z postupov pri zbere údajov a ich používaní funkciou pripomienok Poslať úsmev v rámci aplikácie Microsoft Power BI Desktop. Nevzťahuje sa na iné lokality, produkty alebo služby online či offline spoločnosti Microsoft.

S výnimkou prípadov popísaných v tomto prehlásení neposiela funkcia Poslať úsmev spoločnosti Microsoft osobné informácie. Informácie, ktoré sa odosielajú spoločnosti Microsoft, sa nezdieľajú mimo spoločnosti Microsoft, jej kontrolovaných pobočiek ani sesterských spoločností bez vášho povolenia.

Funkcia Poslať úsmev aplikácii Power BI Desktop umožňuje posielať s pripomienkami aj e-mailovú adresu. E-mailová adresa sa použije na kontaktovanie, ak by spoločnosť Microsoft potrebovala ďalšie informácie alebo objasnenie vašej požiadavky. Používaním funkcie Poslať úsmev nevzniká nutnosť registrovať e-mailovú adresu v spoločnosti Microsoft.

Funkcia Poslať úsmev aplikácii Power BI Desktop vám umožňuje posielať pripomienky spoločnosti Microsoft a, ak chcete, priložiť snímky obrazovky, ktoré dopĺňajú konkrétny problém alebo pochvalu, ktorú chcete vyjadriť. Aj keď funkcia Poslať úsmev zámerne nezbiera osobné údaje, je možné, že tieto údaje môžu byť súčasťou pripomienok alebo snímok obrazovky, ktoré poskytnete. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie na vašu identifikáciu.

Funkcia Poslať úsmev automaticky zhromažďuje niektoré informácie o konfigurácii systému, štandardné informácie o počítači a základné informácie týkajúce sa používania produktov spoločnosti Microsoft. Tieto informácie sa odošlú, ak sa rozhodnete odoslať pripomienky.

Funkcia Poslať úsmev vo všeobecnosti zhromažďuje informácie o:

 • Konfigurácia systému, ako je napríklad verzia operačného systému a architektúra, ktorú používate (32-bitová vs. 64-bitová).
 • štandardných informáciách o počítači, ako je napríklad používaná verzia aplikácie Power BI Desktop, Internet Explorera a CLR,
 • Power BI Desktop použitie programu, ako sú napríklad informácie o balíku súborov (miestne nastavenie dokumentu, stav rýchleho kombinovania povoleného/vypnutého), Povolené a vypnuté funkcie ukážky, režim DirectQuery vs Import, aktuálna pracovná množina a maximálna virtuálna pamäť použitá v aktuálnej relácii.

Zbierané osobné informácie používa spoločnosť Microsoft spolu s kontrolovanými pobočkami a sesterskými spoločnosťami na poskytovanie služieb alebo uskutočňovanie vami povolených alebo požadovaných transakcií. Taktiež sa môžu použiť na vyžiadanie ďalších informácií:

 • o poskytnutých pripomienkach k používaným produktom alebo službám,
 • na poskytnutie kriticky dôležitých aktualizácií a oznámení ohľadne softvéru,
 • na zlepšenie produktu alebo služby, napríklad prostredníctvom otázok ohľadne chýb alebo odpovedí v dotazníku.

S výnimkou prípadov popísaných v tomto prehlásení sa vami poskytnuté osobné informácie neposkytujú tretím stranám bez vášho súhlasu. Príležitostne najímame iné spoločnosti na poskytovanie obmedzených služieb v našom zastúpení, ako napríklad:

 • balenie, odosielanie a doručovanie nákupov a inej pošty,
 • odpovedanie na otázky zákazníkov o produktoch alebo službách,
 • spracovanie registrácie udalosti,
 • štatistická analýza našich služieb.

Týmto spoločnostiam poskytujeme len tie osobné informácie, ktoré potrebujú na dodanie služieb. Je zakázané používať tieto informácie na iné účely.

Spoločnosť Microsoft môže použiť alebo zverejniť informácie o vás vrátane obsahu vašej komunikácie na:

 • dodržiavanie zákonov alebo splnenie zákonnej požiadavky či vykonanie právneho úkonu,
 • ochranu práv alebo majetku spoločnosti Microsoft alebo jej zákazníkov vrátane vynucovania dodržiavania zmlúv alebo politík určujúcich používanie služieb,
 • konanie v dobrej viere, že prístup alebo zverejnenie je nevyhnutné na ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov spoločnosti Microsoft či verejnosti.

Informácie, ktoré spoločnosť Microsoft zbiera alebo získala prostredníctvom funkcie Poslať úsmev, môžu byť ukladané a spracúvané v Spojených štátoch alebo inej krajine, v ktorej spoločnosť Microsoft alebo jej sesterské spoločnosti, pobočky či poskytovatelia služieb majú prevádzky. Spoločnosť Microsoft dodržiava rámec dohody medzi USA a EÚ o ochrane osobných údajov, ako stanovuje Ministerstvo obchodu Spojených štátov, ohľadne zberu, použitia a uchovávania údajov z Európskej únie.

Bezpečnosť vašich informácií

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné informácie. Používame rôzne zabezpečovacie technológie a postupy, aby sme ochránili osobné informácie pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením.

Zmeny tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Microsoft môže príležitostne aktualizovať toto prehlásenie o ochrane osobných údajov. Posledný dátum aktualizácie v hornej časti prehlásenia o ochrane osobných údajov sa aktualizuje pri každej revízii. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať toto prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako spoločnosť Microsoft pomáha chrániť vaše informácie.