Sprievodný materiál pre Power BI

Nájdete tu sprievodný materiál a odporúčané postupy pre služby Power BI. Sprievodný materiál sa bude priebežne aktualizovať a pridávať.

Modelovanie údajov

Sprievodný materiál Description
Vysvetlenie hviezdicovej schémy a jej dôležitosti pre Power BI V téma sa popisuje návrh hviezdicovej schémy a jej význam pre vývoj dátových modelov Power BI optimalizovaných z hľadiska výkonu a použiteľnosti.
Techniky znižovania objemu údajov na modelovanie importu V tejto téme sa popisujú rôzne techniky, ktoré pomáhajú znížiť načítanie údajov do importovaných modelov.

DAX

Sprievodný materiál Description
DAX: Porovnanie funkcie DIVIDE a operátora delenia (/) V tejto téme sa popisuje správne použitie funkcie DIVIDE v jazyku DAX.

Toky údajov

Sprievodný materiál Description
Najvhodnejšie postupy pre toky údajov V tejto téme sa popisujú najvhodnejšie postupy pri vytváraní tokov údajov v službe Power BI.

Máte ďalšie otázky? Skúste sa spýtať v komunite Power BI