Nastavenie a používanie tabuliek dátumov v aplikácii Power BI Desktop

Power BI Desktop automaticky na pozadí identifikuje stĺpce, ktoré predstavujú dátumy, a následne vytvára hierarchie dátumov a iné metaúdaje pre váš model za vás. Tieto vopred definované hierarchie potom využijete pri vytváraní funkcií, akými sú zostavy, tabuľky, rýchle merania, rýchle filtre atď. Power BI Desktop to robí tak, že za vás vytvára skryté tabuľky, ktoré potom môžete použiť pre zostavy a výrazy jazyka DAX.

Ďalšie informácie o tomto automatickom nájdete v článku Automatický dátum a čas v aplikácii Power BI Desktop.

Mnoho údajových analytikov preferuje vytváranie vlastných tabuliek, čo je v poriadku. V aplikácii Power BI Desktop môžete tabuľku, ktorú má používať váš model, určiť ako tabuľku dátumov a následne pomocou údajov kalendára tejto tabuľky môžete vytvoriť vizuály, tabuľky, rýchle merania a ďalšie veci súvisiace s dátumami. Keď špecifikujete vlastnú tabuľku dátumov, máte kontrolu nad hierarchiami dátumov vytvorenými vo vašom modeli a ich použitím v rýchlych meraniach a iných operáciách, ktoré používajú tabuľku dátumov vášho modelu.

Snímka obrazovky s aplikáciou Power BI Desktop zobrazujúca dialógové okno Označiť ako tabuľku dátumov.

Nastavenie vlastnej tabuľky dátumov

Ak chcete nastaviť tabuľku dátumov, vyberte tabuľku, ktorú chcete na tento účel použiť na table Polia. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku a vyberte v zobrazenej ponuke položky Označiť ako tabuľku s dátumom > Označiť ako tabuľku s dátumom ako je znázornené na nasledovnom obrázku.

Snímka obrazovky s aplikáciou Power BI Desktop zobrazujúca možnosti filtrovania Označiť ako tabuľku dátumov na table Polia.

Môžete tiež vybrať tabuľku a potom na páse s nástrojmi nástroje tabuľky vybrať položku Označiť ako tabuľku dátumov.

Snímka obrazovky s aplikáciou Power BI Desktop zobrazujúca tlačidlo Označiť ako tabuľku dátumov a možnosti filtrovania.

Keď špecifikujete vlastnú tabuľku dátumov, Power BI Desktop vykoná nasledovné overenia daného stĺpca a jeho údajov, aby sa zaistilo, že údaje:

 • obsahujú jedinečné hodnoty,
 • neobsahujú žiadne hodnoty null,
 • obsahujú súvislé hodnoty údajov kalendára (od začiatku po koniec),
 • typ údajov Dátum a čas má rovnakú časovú pečiatku pre všetky hodnoty.

Vytvorenie vlastnej tabuľky údajov kalendára dáva zmysel v dvoch pravdepodobných scenároch:

 • Prvým je situácia, keď používate kanonickú alebo základnú tabuľku dátumov a hierarchiu. Ide o tabuľku vo vašich údajoch, ktorá spĺňa skôr popísané kritériá overovania pre tabuľku dátumov.

 • Druhým scenárom je situácia, keď používate napríklad tabuľku zo služby Analysis Services s poľom dim date, ktorú chcete použiť ako tabuľku dátumov.

Akonáhle špecifikujete tabuľku dátumov, môžete vybrať, ktorý stĺpec v tabuľke je stĺpcom dátumu. Tento stĺpec môžete špecifikovať tak, že tabuľku vyberiete na table Polia, kliknete na ňu pravým tlačidlom a vyberiete položky Označiť ako tabuľku s dátumom > Nastavenia tabuľky s dátumom. Zobrazí sa nasledovné okno, kde stĺpec, ktorý sa má použiť, môžete vybrať ako tabuľku dátumov v rozbaľovacom poli.

Snímka obrazovky s aplikáciou Power BI Desktop zobrazujúca dialógové okno Označiť ako tabuľku dátumov s dôležitou poznámkou.

Je dôležité uviesť, že ak určíte svoju vlastnú tabuľku údajov kalendára, aplikácia Power BI Desktop nevytvorí hierarchie, ktoré by inak automaticky začlenila do vášho modelu. Ak výber svojej tabuľky dátumov neskôr zrušíte (a nebudete tak mať manuálne nastavenú tabuľku údajov kalendára), Power BI Desktop znova vytvorí automaticky vytvárané vstavané tabuľky pre stĺpce dátumov v tabuľke.

Takisto je dôležité vedieť, že ak určitú tabuľku označíte ako tabuľku údajov kalendára, odoberie sa vstavaná (automaticky vytvorená) tabuľka dátumov, ktorú aplikácia Power BI Desktop vytvorila, a všetky vizuály alebo výrazy jazyka DAX, ktoré ste predtým vytvorili na základe týchto vstavaných tabuliek, prestanú správne fungovať.

Označenie tabuľky údajov kalendára správnym typom údajov

Keď špecifikujete vlastnú tabuľku údajov, potrebujete zaistiť, že typ údajov je správne nastavený. Typ údajov chcete nastaviť na Dátum a čas alebo Dátum. Urobíte to vykonaním nasledovných krokov:

 1. Vyberte tabuľku dátumov na table Polia, rozbaľte ju, ak treba, a potom vyberte stĺpec, ktorý sa má použiť ako dátum.

  Snímka obrazovky s aplikáciou Power BI Desktop zobrazujúca filter Dátum na table Polia.

 2. Na karte Nástroje stĺpca vyberte položku Typ údajov a potom kliknutím na rozbaľovaciu šípku zobrazte dostupné typy údajov.

  Snímka obrazovky s aplikáciou Power BI Desktop zobrazujúca kartu Modelovanie s vybratým filtrom Typ údajov.

 3. Špecifikujte typ údajov stĺpca.

Ďalšie kroky

Ďalšie informácie súvisiace s týmto článkom nájdete v nasledujúcich zdrojoch: