Web.Contents

Web.Contents je primárnym spôsobom prístupu k webovým údajom, ktoré neponúka špecifikáciu OData. To si vyžaduje väčšie úsilie - v závislosti od toho, čo rozhranie API očakáva, budete musieť zadať niekoľko rôznych možností (podrobne zdokumentovaných vo funkcii).

Použitie Web.Contents na rozdiel od špecifikácie OData znamená, že budete musieť zvládnuť funkciu navigácie a schémy v konektore, namiesto toho, aby ste ju mali okamžite k dispozícii. To si bude vyžadovať ďalšiu prácu, zdokumentované v spracovávaní navigačných tabuliek a schéme spracovania.

Poznámka: To, čo je vrátené web.contents je binárna hodnota. Ak chcete získať použiteľné informácie z neho, budete musieť previesť. V nižšie uvedenom príklade, po binárnej pre URL odovzdanú ako parameter je získaná, je skonvertovaná na json prostredníctvom Json.Document funkcie. Výsledný záznam sa potom bude musieť ešte zmeniť na tabuľku.

TripPinImpl = (url as text) =>
  let
    source = Web.Contents(url, [ Headers = DefaultRequestHeaders ]),
    json = Json.Document(source)
  in
    json;