Správa aplikáciíManaging apps

Zdieľajte aplikácie s kolegami a inými používateľmi a rozhodujte, ktorá verzia aplikácie sa používa a zdieľa.Share apps with colleagues and others, and control which version of an app is used and shared. Práca s kontajnermi pre aplikácie, pripojeniami a ďalšími zdrojmi.Work with containers for apps, connections, and other resources.