Získanie ID relácie alebo ID aplikácie s plátnomGet a session ID or a canvas-app ID

Ak narazíte na problém s aplikáciou s plátnom, ktorá bola vytvorená v službe PowerApps, môžete pracovníkom spoločnosti Microsoft pomôcť vyriešiť ho oveľa efektívnejšie tým, že im poskytnete ID relácie, ID aplikácie s plátnom alebo oboje.If you encounter a problem with a canvas app that was created in PowerApps, you can help Microsoft troubleshoot the problem much more effectively if you provide them with a session ID, an app ID, or both for that problem.

Získanie ID relácieGet the session ID

Pri úprave aplikácieWhen editing an app

 1. V ľavom hornom rohu vyberte položku Súbor.In the upper-left corner, select File.

 2. Vyberte položku Konto.Select Account.

 3. V časti Diagnostika vyberte položku Podrobnosti relácie.Under Diagnostics, select Session details.

  Získanie ID relácie z aplikácie PowerApps Studio

Pri spúšťaní aplikácie v prehliadačiWhen running an app in a browser

 1. V pravom hornom rohu vyberte ikonu ozubeného kolieska.In the upper-right corner, select the gear icon.

 2. Vyberte možnosť Podrobnosti relácie.Select Session details.

  Získanie ID relácie z prehliadača

Pri spúšťaní aplikácie v telefóne alebo tableteWhen running an app on a phone or a tablet

 1. Potiahnite prstom doprava.Swipe right.

 2. Ťuknite na položku Podrobnosti relácie.Tap Session details.

  Získanie ID relácie z prehliadača

Pri spúšťaní vloženej aplikácie alebo formuláraWhen running an embedded app or form

 1. Vykonajte jeden z týchto krokov:Perform one of these steps:

  • Podržte kláves Alt a pravým tlačidlom myši kliknite na aplikáciu alebo formulár.While holding down the Alt key, right-click the app or form.
  • Ťuknite na aplikáciu alebo formulár dvoma prstami na 1 – 2 sekundy a pustite.Tap the app or form with two fingers for 1-2 seconds, and then release.
 2. Vyberte možnosť Podrobnosti relácie.Select Session details.

  Získanie ID relácie z vloženej aplikácie

Získanie ID aplikácieGet an app ID

 1. Prihláste sa do služby PowerApps.Sign in to PowerApps.

 2. Pri ľavom okraji vyberte položku Aplikácie.Near the left edge, select Apps.

 3. Kliknite na tri bodky (...Select the ellipsis ( . . . ) pre aplikáciu, ktorú riešite, a potom vyberte položku Podrobnosti.) for the app you're troubleshooting, and then select Details.

  Prechod na podrobnosti aplikácie

  ID aplikácie sa zobrazuje v dolnej časti tably Podrobnosti danej aplikácie.The app ID appears at the bottom of the Details pane for that app.

  Kopírovanie ID aplikácie z podrobností