Analiziranje in izboljšanje učinkovitosti podatkov poizvedbe

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Z možnostjo »Učinkovitost podatkov« lahko analizirate in optimizirate učinkovitost poizvedbe, saj zagotavlja združen seznam entitet z dolgotrajnimi poizvedbami. Dolgotrajna poizvedba je opredeljena kot poizvedba, ki je zaključena po treh sekundah ali več. Tipičen primer komponente z dolgotrajno poizvedbo je vtičnik s poizvedbo FetchXML, podmrežo ali pogledom po meri. Optimizacija entitete z dolgotrajnimi poizvedbami lahko bistveno zmanjša čas nalaganja poizvedbe. Optimizacije v ozadju dodajo enega ali več indeksov SQL Server.

Vpliv dodajanja ali odstranjevanja optimizacij

Optimizacije lahko bistveno izboljšajo učinkovitost počasnih poizvedb. Vendar pa optimizacije zahtevajo prostor za shranjevanje. Pred dodajanjem optimizacije dobro premislite, katero entiteto želite optimizirati, in upoštevajte naslednje najboljše prakse.

 • Uporaba optimizacije ne zagotavlja izboljšanje učinkovitosti poizvedbe. Poleg tega lahko nekatere optimizacije izboljšajo učinkovitost branja, vendar povzročijo upočasnjeno delovanje posodobitev.

 • Optimiziraj le za pogosto uporabljene entitete. Na primer pogosto uporabljen pogled po meri za prodajni oddelek.

 • Preglejte vpliv dodajanja optimizacije in odstranite optimizacije, ki niso uporabne. Pri odločitvi za ohranitev optimizacije se morate odločiti tudi, ali je za vas kompromis glede učinkovitosti delovanja sprejemljiv.

 • Glede na število tabel, povezanih z entiteto, nekatere entitete ne morejo imeti več kot dvajset optimizacij.

Opomba

Funkcija »Učinkovitost podatkov« je na voljo za aplikacije Paket posodobitev 1 za Dynamics CRM Online 2016 in Dynamics 365 for Customer Engagement.

Uporabite pogled Vsi dnevniki učinkovitosti podatkov, da uporabite ali odstranite optimizacijo

 1. Pojdite na Nastavitve > Skrbništvo > Učinkovitost podatkov.

 2. Pri zaznavi ene ali več entitet z dolgotrajnimi poizvedbami, so v pogledu Vsi dnevniki učinkovitosti podatkov prikazani elementi dnevnika. Če je v pogledu prikazanih več elementov, jih lahko razporedite po stolpcih Število ali Vpliv optimizacije, da lažje določite najbolj uporabljene poizvedbe, ki še niso optimizirane. Ne pozabite, da poizvedbe vnaprej nastavljenih entitet in entitet po meri, ki se izvršijo v treh sekundah, niso prikazane.

  Pogled »Vsi dnevniki učinkovitosti podatkov«

  Stolpci, prikazani v pogledu, prikazujejo informacije, s katerimi se lažje odločite, ali bi dodali optimizacijo ali ne.

  • Število. Označuje, kolikokrat je bila poizvedba izvršena, kar nakazuje priljubljenost poizvedbe.

  • Stanje optimizacije. Označuje, ali je bila za entiteto ustvarjena optimizacija. Možnost Optimizacija je na voljo označuje, da za entiteto ni ustvarjene optimizacije ali da je za entiteto, ki ima že vsaj eno optimizacijo, na voljo nova optimizacija.

  • Vpliv optimizacije. Vse možne optimizacije se začnejo z vrednostjo vpliva optimizacije 0. Možne optimizacije še nimajo izmerjenega vpliva, ker še niso bile uporabljene. Ko je optimizacija uporabljena s klikom OPTIMIZIRAJ, se izpiše celoštevilska vrednost, ki prikazuje vpliv učinkovitosti poizvedbe. Na primer en teden po uporabljeni optimizaciji lahko s prikazano vrednostjo lažje določite, ali je optimizacija izboljšala ali zmanjšala učinkovitost poizvedbe za določeno entiteto. Negativna vrednost nakazuje izboljšanje učinkovitosti poizvedbe, pozitivno število pa nakazuje zmanjšanje učinkovitosti poizvedbe. Optimizacija, uporabljena pred enim tednom, z vrednostjo –10 % tako nakazuje 10-odstotno izboljšanje učinkovitosti poizvedbe.

 3. Izberite entiteto, za katero želite ustvariti optimizacijo, in kliknite OPTIMIZIRAJ. Če želite odstraniti uporabljeno optimizacijo, kliknite ODSTRANI OPTIMIZACIJO.

  Optimizacije postanejo veljavne takoj po uporabi. Vendar pa pri entitetah z velikimi tabelami lahko traja dve uri ali več, preden optimizacija postane veljavna. Optimizacije se obdelujejo kot asinhron postopek in si jih lahko ogledate v območju Nastavitve > Sistemski posli aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Ne pozabite, da optimizacija morda ne bo v celoti uporabljena tudi po dokončanem sistemskem poslu, ker mora biti dejansko kazalo izgrajeno v hrbtnem delu mehanizma za shranjevanje.

Glejte tudi

Uglaševanje in optimizacija učinkovitosti delovanja