docs.microsoft.com – Pogoji uporabe

Sprejem pogojev

Za storitve, ki jih zagotavlja Microsoft, veljajo ti pogoji uporabe (»pogoji uporabe«). Microsoft si pridržuje pravico, da kadar koli posodobi te pogoje uporabe, ne da bi vas o tem obvestil. Najnovejšo različico pogojev si lahko ogledate tako, da na naših spletnih straneh kliknete hiperpovezavo »Pogoji uporabe«.

Vrh strani

Opis storitve

Microsoft vam prek svojega omrežja spletnih znamk zagotavlja dostop do številnih različnih virov, vključno dokumentacijo, orodji za razvijalce, območji za prenos, forumi za komunikacijo in informacijami o izdelkih (s skupnim imenom »storitve«). Za storitve, vključno z vsemi posodobitvami, izboljšavami, novimi funkcijami in/ali dodajanjem katerih koli novih spletnih lastnosti, veljajo pogoji uporabe.

Vrh strani

Omejitev na osebno in nekomercialno uporabo

Če ni navedeno drugače, so storitve namenjene vaši osebni in nekomercialni uporabi. Nobenih podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki jih dobite prek storitev, ne smete prenesti ali prodati brez Microsoftovega prejšnjega pisnega soglasja.

Vrh strani

Zasebnost in zaščita osebnih podatkov

Glede zbiranja in uporabe svojih podatkov si oglejte razkritja v Izjavi o zasebnosti.

Vrh strani

Obvestilo, povezano s programsko opremo, ki je na voljo na tem spletnem mestu

Vsa programska oprema, ki je na voljo za prenos iz storitev »programska oprema«), je delo družbe Microsoft in/ali njenih dobaviteljev, ki je zaščiteno z avtorskimi pravicami. Uporabo programske opreme urejajo pogoji morebitne licenčne pogodbe za končnega uporabnika, ki je priložena programski opremi ali je vanjo vključena (»licenčna pogodba«). Končni uporabnik ne bo mogel namestiti nobene programske opreme, ki ji je priložena licenčna pogodba oziroma vključuje licenčno pogodbo, če se ne bo najprej strinjal s pogoji licenčne pogodbe. Licenco za skripte ali kodo tretjih oseb, do katerih je na tem spletnem mestu navedena povezava ali sklic, vam ne podeljuje Microsoft, temveč tretje osebe, ki so lastnice te kode.

Končni uporabniki lahko prenesejo programsko opremo in jo uporabljajo izključno v skladu z licenčno pogodbo. Kakršno koli razmnoževanje ali nadaljnja distribucija programske opreme, ki ni skladna z licenčno pogodbo, je izrecno prepovedana z zakonom in je lahko strogo kaznovana po civilni in kazenski zakonodaji. Kršitelji bodo preganjani v največji mogoči meri, ki jo omogoča zakon.

BREZ OMEJITVE ZGORNJIH DOLOČIL JE KOPIRANJE ALI RAZMNOŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME V KATERI KOLI DRUG STREŽNIK ALI NA MESTO ZA NADALJNJE RAZMNOŽEVANJE ALI NADALJNJO DISTRIBUCIJO IZRECNO PREPOVEDANO, RAZEN ČE TAKO RAZMNOŽEVANJE ALI NADALJNJO DISTRIBUCIJO IZRECNO DOVOLJUJE LICENČNA POGODBA, KI JE PRILOŽENA TAKI PROGRAMSKI OPREMI.

MOREBITNO JAMSTVO ZA PROGRAMSKO OPREMO VELJA SAMO V SKLADU S POGOJI LICENČNE POGODBE. PODJETJE MICROSOFT CORPORATION RAZEN JAMSTEV V LICENČNI POGODBI S TEM ZAVRAČA VSA JAMSTVA IN POGOJE GLEDE PROGRAMSKE OPREME, VKLJUČNO Z VSEMI IZRECNIMI, IMPLICITNIMI ALI ZAKONSKIMI JAMSTVI IN POGOJI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN ZA DOLOČEN NAMEN, LASTNIŠTVA ALI ODSOTNOSTI KRŠITEV PRAVIC. MICROSOFT LAHKO KOT DEL STORITEV ALI V SVOJIH IZDELKIH PROGRAMSKE OPREME KOT UGODNOST OMOGOČI ORODJA IN PRIPOMOČKE, KI JIH LAHKO UPORABLJATE IN/ALI PRENESETE. MICROSOFT NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL GLEDE NATANČNOSTI REZULTATOV ALI UČINKOV, KI NASTANEJO PRI UPORABI KAKRŠNEGA KOLI TAKEGA ORODJA ALI PRIPOMOČKA. PRI UPORABI ORODIJ IN PRIPOMOČKOV, KI SO NA VOLJO V OKVIRU STORITEV ALI V MICROSOFTOVIH IZDELKIH PROGRAMSKE OPREME, MORATE SPOŠTOVATI PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE DRUGIH.

POJASNILO O OMEJENIH PRAVICAH. Za vso programsko opremo, ki jo za Združene države Amerike, njihove agencije in/ali organe (»vladne ustanove Združenih držav«) oziroma v njihovem imenu prenesete iz storitev, veljajo omejene pravice. Za uporabo, podvojevanje ali razkritje s strani vlade Združenih držav veljajo omejitve, opredeljene v pododstavku (c)(1)(ii) klavzule »Pravice v tehničnih podatkih in računalniški programski opremi« v pravilniku DFARS 252.227-7013 ali pododstavkih (c)(1) in (2) klavzule »Komercialna računalniška programska oprema – omejen pravice« v pravilniku 48 CFR 52.227-19, kot je primerno. Izdelovalec je družba Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Vrh strani

Obvestilo, povezano z dokumenti, ki so na voljo na tem spletnem mestu

Za nekatero dokumentacijo lahko veljajo izrecni licenčni pogoji, ki so ločeni od pogojev v tem dokumentu. Če so ti pogoji v navzkrižju, se uporabljajo izrecni licenčni pogoji.

MICROSOFT IN/ALI NJEGOVI DOBAVITELJI NE DAJEJO ZAGOTOVIL O PRIMERNOSTI PODATKOV V DOKUMENTIH IN SORODNI GRAFIKI, KI JE OBJAVLJENA KOT DEL STORITEV, ZA KAKRŠEN KOLI NAMEN. VSI TAKI DOKUMENTI IN SORODNA GRAFIKA SO TAKI, »KOT SO«, TER BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA. MICROSOFT IN/ALI NJEGOVI DOBAVITELJI S TEM ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA ALI POGOJE V ZVEZI S TEMI PODATKI, VKLJUČNO Z VSEMI IZRECNIMI, NAZNAČENIMI ALI ZAKONSKO OPREDELJENIMI JAMSTVI IN POGOJI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN, LASTNIŠTVO ALI NEKRŠITEV PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE. MICROSOFT IN/ALI NJEGOVI DOBAVITELJI NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI NASTANE IZ NEZMOŽNOSTI UPORABE OZIROMA IZGUBE PODATKOV ALI DOBIČKA, BODISI ZARADI IZVAJANJA POGODBE, MALOMARNOSTI ALI DRUGEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI IZHAJA IZ uporabe ali delovanja podatkov, ki so na voljo v storitvah, OZIROMA JE Z NJIMI POVEZANA.

DOKUMENTI IN SORODNA GRAFIKA, KI JE OBJAVLJENA V STORITVAH, MORDA VKLJUČUJEJO TEHNIČNE NEPRAVILNOSTI IN TIPOGRAFSKE NAPAKE. PODATKOM V TEH DOKUMENTIH SO OBČASNO DODANE SPREMEMBE. MICROSOFT IN/ALI NJEGOVI DOBAVITELJI LAHKO KADAR KOLI IZBOLJŠAJO IN/ALI SPREMENIJO IZDELKE IN/ALI PROGRAME, OPISANE V TEM DOKUMENTU.

Vrh strani

Obvestila o programski opremi, dokumentih in storitvah, ki so na voljo na tem spletnem mestu

MICROSOFT IN/ALI NJEGOVI DOBAVITELJI NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI NASTANE IZ NEZMOŽNOSTI UPORABE OZIROMA IZGUBE PODATKOV ALI DOBIČKA, BODISI ZARADI IZVAJANJA POGODBE, MALOMARNOSTI ALI DRUGEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI IZHAJA IZ uporabe ali delovanja PROGRAMSKE OPREME, DOKUMENTOV, OMOGOČANJA ALI NEZMOŽNOSTI OMOGOČANJA PODATKOV, ki so na voljo v storitvah, OZIROMA JE Z NJIMI POVEZANA.

Vrh strani

Račun, geslo in varnost člana

Če katera koli storitev zahteva, da odprete račun, morate dokončati postopek registracije, tako da nam posredujete najnovejše, popolne in točne podatke, kot to zahteva upošteven obrazec za registracijo. Izbrati morate tudi geslo in uporabniško ime. Sami prevzemate popolno odgovornost, da boste ohranili zaupnost svojega gesla in računa. Prav tako prevzemate popolno odgovornost za katera koli in kakršna koli dejanja v okviru svojega računa. Soglašate, da boste Microsoft takoj obvestili o vsaki nepooblaščeni uporabi svojega računa ali o kateri koli drugi kršitvi varnosti. Microsoft ni odgovoren za morebitno izgubo, ki jo lahko utrpite, ker je vaše geslo ali račun z vašo vednostjo ali brez nje uporabljal nekdo drug. Vendar pa ste lahko odgovorni za izgube, ki jih utrpi Microsoft ali katera koli druga oseba, ker je nekdo drug uporabljal vaš račun ali geslo. Nikoli ne smete uporabljati računa nekoga drugega, ne da bi pred tem pridobili dovoljenje lastnika računa.

Vrh strani

Brez nezakonite ali prepovedane uporabe

Kot pogoj za uporabo storitev je določeno, da storitev ne smete uporabljati za kakršen koli namen, ki je nezakonit ali ga prepovedujejo ti pogoji, določila in obvestila. Storitev ne smete uporabljati na način, ki bi lahko kakor koli poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil kateremu koli Microsoftovemu strežniku ali omrežju(-em), ki ima(-jo) vzpostavljeno povezavo Microsoftovim strežnikom, ali oviral katero koli drugo osebo pri njeni uporabi storitev in uživanju v njih. Z vdiranjem, iskanjem gesel ali katerimi koli drugimi sredstvi ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve, drugih računov, računalniških sistemov ali omrežij, ki imajo vzpostavljeno povezavo s katerim koli Microsoftovim strežnikom ali katero koli storitvijo. Ne smete pridobiti ali poskušati pridobiti kakršnega koli gradiva in informacij prek kakršnih koli sredstev, ki niso namenoma na voljo prek storitev.

Vrh strani

Uporaba storitev

V storitve so lahko vključene e-poštne storitve, storitve objavljanja na elektronskih oglasnih deskah, območja za klepet, skupine za razprave, skupnosti, osebne spletne strani, koledarji, fotoalbumi, predalniki in/ali druga sporočila ali orodja za komunikacijo, ki vam omogočajo komunikacijo z drugimi (posamezno storitev se imenuje »komunikacijska storitev«, s skupnim imenom pa »komunikacijske storitve«). Soglašate, da boste komunikacijske storitve uporabljali le za objavljanje, pošiljanje in prejemanje sporočil ter gradiv, ki so primerna, in če je mogoče, povezana z določeno komunikacijsko storitvijo. Kot primer in ne kot omejitev se strinjate, da pri uporabi komunikacijskih storitev ne boste: – Uporabljali komunikacijskih storitev v povezavi z anketami, nagradnimi igrami, piramidnimi shemami, verižnimi pismi, neželeno pošto, množičnimi sporočili ali kakršnimi koli podvojenimi ali nezahtevanimi sporočili (komercialnimi ali drugačnimi). – Obrekovali, zmerjali, nadlegovali, zalezovali, grozili ali drugače kršili zakonskih pravic (kot so pravice o zasebnosti in javnosti) drugih. – Objavljali, oznanjali, prenašali, distribuirali ali širili morebitne neprimerne, sramotne, obrekljive, obscene, nespodobne ali protizakonite teme, imena, gradiva ali informacij. – Prenašali datotek ali drugače dali na voljo datotek, v katerih so slike, fotografije, programska oprema ali druga gradiva, zaščitena z zakoni o intelektualni lastnini, vključno z (kot primer in ne kot omejitev) zakoni o avtorskih pravicah ali blagovnih/storitvenih znamkah (ali s pravicami o zasebnosti ali javnosti), razen če ste lastnik takih pravic ali jih nadzirate oziroma ste prejeli vsa potrebna soglasja za taka dejanja. – Morebitnih gradiv ali informacij, vključno s slikami ali fotografijami, ki so na voljo prek storitev, uporabljali na noben način, ki krši avtorske pravice, blagovno/storitveno znamko, patent, poslovno skrivnost ali druge lastninske pravice katere koli osebe. – Prenašali datotek, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, robote za preklic, poškodovane datoteke ali katero koli drugo podobno programsko opremo ali programe, ki lahko škodujejo delovanju računalnikov ali lastnine drugih. – Oglaševali ali ponujali prodaje ali nakupa kakršnega koli blaga ali storitev za kakršen koli poslovni namen, razen če komunikacijske storitve taka sporočila izrecno dovoljujejo. – Prenesli nobene datoteke, ki jo je prenesel drug uporabnik komunikacijskih storitev, za katero veste ali bi morali vedeti, da jo je v skladu z zakonom prepovedano razmnožiti, prikazati, izvajati in/ali distribuirati na tak način. – Ponarejali ali brisali nobenih informacij za upravljanje, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, kot so prispevki avtorjev, zakonska ali druga ustrezna obvestila, lastniški prispevki, oznake izvora ali vira programske opreme ali drugo gradivo, vključeno v preneseno datoteko. – Omejevali ali ovirali katerega koli drugega uporabnika pri uporabi komunikacijskih storitev in uživanju v njih. – Kršili nobenega kodeksa ravnanja ali drugih navodil, ki morda veljajo za katero koli določeno komunikacijsko storitev. – Pridobivali podatkov o drugih ali jih drugače zbirali, vključno z njihovimi e-poštnimi naslovi. – Kršili nobene upoštevne zakonodaje ali predpisa. – Ustvarjali lažne identitete, da bi s tem zavajali druge. – Uporabljali, prenašali ali drugače kopirali oziroma ponujali (brezplačno ali drugače) osebi ali pravni osebi nobenega imenika z uporabniki storitev ali podatkov o drugem uporabniku ali uporabi storitve oziroma nobenega dela imenika ali podatkov.

Microsoft nima nikakršne obveznosti, da bi moral nadzorovati komunikacijske storitve. Microsoft si pridržuje pravico, da kadar koli pregleda gradiva, objavljena v komunikacijskih storitvah, in po lastni izbiri odstrani katero koli gradivo. Microsoft si pridržuje pravico, da kadar koli odpove vaš dostop do katere koli ali vseh komunikacijskih storitev, in sicer brez predhodnega obvestila in iz kakršnega koli razloga.

Microsoft si pridržuje pravico, da kadar koli razkrije kakršne koli podatke, da bi izpolnil kateri koli upoštevni zakon, predpis, zakonski postopek ali vladno zahtevo ali da po lastni izbiri v celoti ali delno uredi katere koli podatke ali gradivo, zavrne njihovo objavo ali jih odstrani.

Vedno bodite previdni, ko objavljate katere koli osebno določljive podatke o sebi ali svojih otrocih v kateri koli komunikacijski storitvi. Microsoft ne nadzoruje ali podpira vsebine, sporočil ali podatkov v komunikacijskih storitvah, zato Microsoft izrecno zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi s komunikacijskimi storitvami in kakršnimi koli dejanji, ki so posledica vašega sodelovanja pri kateri koli komunikacijski storitvi. Upravitelji in gostitelji niso pooblaščeni predstavniki podjetja Microsoft, njihovi pogledi pa morda ne odražajo pogledov podjetja Microsoft.

Za gradiva, prenesena v komunikacijske storitve, lahko veljajo objavljene omejitve o uporabi, razmnoževanju in/ali širitvi. Pri prenosu takih gradiv je vaša odgovornost, da se ravnate v skladu s temi omejitvami.

Vrh strani

Gradivo, ki ga posredujete Microsoftu ali objavite na katerem koli njegovem spletnem mestu

Microsoft ne prevzema lastništva nad gradivom, ki mu ga posredujete (vključno s povratnimi informacijami in predlogi), ali ga objavite, vnesete ali pošljete kateri koli storitvi ali njenim povezanim storitvam, in sicer za javni ogled ali za člane katere koli javne ali zasebne skupnosti (na kratko »poslano gradivo« in s skupnim imenom »poslana gradiva«). Vendar pa z objavo, prenosom, vnosom, posredovanjem ali predložitvijo (»objava«) svojega poslanega gradiva Microsoftu in njegovim lastniško povezanim podjetjem podeljujete zahtevano dovoljenje za podlicenciranje uporabe vašega poslanega gradiva v povezavi z delovanjem njihovega internetnega poslovanja (vključno z vsemi Microsoftovimi storitvami, a ne omejeno nanje), vključno z licenčnimi pravicami za: kopiranje, distribucijo, pošiljanje, javno prikazovanje, javno izvajanje, razmnoževanje, urejanje, prevajanje in preoblikovanje vašega poslanega gradiva, objavo vašega imena v povezavi z vašim poslanim gradivom in pravico za podlicenciranje teh pravic kateremu koli ponudniku storitev, a ne omejeno na vse našteto

Za poslano gradivo, ki bo uporabljeno na način, opisan v tem dokumentu, ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Microsoft nima nikakršne obveznosti, da objavi ali uporabi katero koli poslano gradivo, ki ga morda zagotovite, in ga lahko po lastni izbiri kadar koli odstrani.

Z objavo poslanega gradiva jamčite in potrjujete, da ste lastnik vseh pravic oziroma drugače nadzorujete vse pravice do poslanega gradiva, kot je opisano v teh pogojih za uporabo, vključno s pravicami, ki jih potrebujete za posredovanje, objavo, prenos, vnos in pošiljanje poslanega gradiva, a ne omejeno nanje.

Poleg zgornjega jamstva in zagotovila z objavo poslanega gradiva, ki vsebuje izrezke, fotografije ali slike oziroma je v celoti ali delno grafično oblikovano (»slike«), jamčite in potrjujete, da (a) ste lastnik avtorskih pravic takih slik ali da vam je lastnik avtorskih pravic slik podelil dovoljenje za uporabo teh slik ali katere koli vsebine in/ali slik, ki jih vsebujejo te slike, in sicer v skladu z načinom in namenom vaše uporabe in kot je to drugače dovoljeno v teh pogojih uporabe ter storitvah, (b) imate pravice, ki jih potrebujete za podelitev licenc in podlicenc, opisanih v teh pogojih uporabe, in (c) vse osebe, ki so morda upodobljene na teh slikah, soglašajo z uporabo slik, kot je to določeno v teh pogojih uporabe, vključno z (kot primer in ne kot omejitev) distribucijo, javnim prikazovanjem in razmnoževanjem takih slik. Z objavo slik podeljujete (a) vsem članom svoje zasebne skupnosti (za vsako tako sliko, ki je na voljo članom te zasebne skupnosti) in/ali (b) širši javnosti (za vsako tako sliko, ki je na voljo kjer koli v storitvah in ne v zasebni skupnosti) dovoljenje za uporabo vaših slik, kot je to dovoljeno v teh pogojih uporabe, in sicer v povezavi z uporabo katere koli storitve (vključno z (kot primer in ne kot omejitev) izdelovanjem natisov in daril, ki vključuje take slike) in neizključno licenco, ki velja za območje celega sveta in zanjo ni treba plačati, za: kopiranje, distribucijo, pošiljanje, javno prikazovanje, javno izvajanje, razmnoževanje, urejanje, prevajanje in preoblikovanje vaših slik, ne da bi bilo tem slikam priloženo vaše ime, in pravico za podlicenciranje teh pravic kateremu koli ponudniku storitev, a ne omejeno na vse našteto. Licence, podeljene v zgornjih stavkih za slike, so odpovedane, ko v celoti odstranite te slike iz storitev, vendar pod pogojem, da taka odpoved ne vpliva na nobeno licenco, podeljeno v povezavi s temi slikami, preden ste v celoti odstranili te slike. Za slike ne bo izplačano nobeno nadomestilo.

Vrh strani

Obvestila in postopek za vložitev zahtevkov zaradi kršitev avtorskih pravic

V skladu z naslovom 17 kodeksa Združenih držav razdelka 512(c)(2) je treba obvestila o zahtevkih zaradi kršitev avtorskih pravic poslati posredniku/agentu, ki ga je določil ponudnik storitve. Na vprašanja, ki ne ustrezajo spodnjemu postopku, se ne bomo odzvali.

Glejte Obvestila in postopki za vložitev zahtevkov zaradi kršitev avtorskih pravic.

Vrh strani

Povezave do spletnih mest tretjih oseb

POVEZAVE V TEM OBMOČJU OMOGOČAJO, DA ZAPUSTITE MICROSOFTOVO SPLETNO MESTO. MICROSOFT NE NADZORUJE POVEZANIH MEST IN NI ODGOVOREN ZA VSEBINO NA MOREBITNEM POVEZANEM MESTU, MOREBITNE POVEZAVE NA POVEZANEM MESTU ALI MOREBITNE SPREMEMBE ALI POSODOBITVE TEH MEST. MICROSOFT NI ODGOVOREN ZA SPLETNE ODDAJE ALI MOREBITNO DRUGO OBLIKO ODDAJANJA, PREJETEGA S KATEREGA KOLI POVEZANEGA MESTA. MICROSOFT VAM PONUJA TE POVEZAVE SAMO KOT UGODNOST, VKLJUČITEV KATERE KOLI POVEZAVE PA NE POMENI, DA MICROSOFT PODPIRA SPLETNO MESTO.

Vrh strani

Pravilnik o pošiljanju neželenih zamisli

MICROSOFT ALI NJEGOVI ZAPOSLENI NE SPREJEMAJO ALI UPOŠTEVAJO NEŽELENIH ZAMISLI, VKLJUČNO Z ZAMISLIMI O NOVIH OGLAŠEVALSKIH AKCIJAH, NOVIH PREDSTAVITVAH, NOVIH IZDELKIH ALI TEHNOLOGIJAH, POSTOPKIH, GRADIVIH, OGLAŠEVALSKIH NAČRTIH IN IMENIH NOVIH TEHNOLOGIJ. NE POŠILJAJTE NOBENE IZVIRNE USTVARJALNE UMETNINE, VZORCA, PREDSTAVITVE ALI DRUGEGA DELA. IZKLJUČNI NAMEN TEGA PRAVILNIKA JE, DA BI SE IZOGNILI MOREBITNIM NESPORAZUMOM ALI SPOROM, KADAR SO MICROSOFTOVI IZDELKI ALI TRŽNE STRATEGIJE PODOBNE ZAMISLIM, KI SO BILE POSLANE MICROSOFTU. NIKAR NE POŠILJAJTE NEŽELENIH ZAMISLI MICROSOFTU ALI KOMUR KOLI V NJEM. ČE KLJUB NAŠI ZAHTEVI, DA NAM NE POŠILJAJTE SVOJIH ZAMISLI IN GRADIVA, TE ŠE VEDNO POŠLJETE, MORATE VEDETI, DA MICROSOFT NE DAJE ZAGOTOVIL, DA BO VAŠE ZAMISLI IN GRADIVO OBRAVNAVAL KOT ZAUPNO ALI KOT VAŠO LASTNINO.

Vrh strani