Spremljanje sprememb podatkov in dejavnosti uporabnikov za varnost in skladnost

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Funkcija spremljanja sprememb v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement beleži spremembe zapisov strank in dostopov uporabnikov, da si vse dejavnosti lahko ogledate pozneje. Funkcija spremljanja sprememb je zasnovana za izpolnjevanje pravilnikov o spremljanju sprememb, skladnosti, varnosti in upravljanju, ki urejajo delovanje veliko podjetij.

Z dnevniki spremljanja sprememb lahko skrbniki programa Dynamics 365 for Customer Engagement preprosteje odgovarjajo na naslednja vprašanja:

 • Kateri uporabnik je do sistema dostopal in kdaj?

 • Kdo je posodobil to vrednost polja v tem zapisu in kdaj?

 • Kakšna je bila vrednost polja pred posodobitvijo?

 • Kakšna dejanja je ta uporabnik nedavno izvedel?

 • Kdo je izbrisal ta zapis?

 • Katera območna nastavitev je bila uporabljena pri posodabljanju?

Pri naslednjih postopkih je mogoče slediti spremembam:

 • Postopke ustvarjanja, posodabljanja, deaktivacije in brisanja za zapise.

 • Spremembe pravic za skupno rabo zapisa.

 • Povezovanje N:N ali prekinitev povezave zapisov.

 • Spremembe varnostnih vlog.

 • Spremljanje sprememb na ravni entitete, atributa in organizacije. Primer: omogočanje spremljanja sprememb za entiteto.

 • Brisanje dnevnikov spremljanja sprememb.

 • Za spremembe polj entitet, ki jih je mogoče lokalizirati, kot so polja za ime ali opis entitete izdelka, je v zapisu spremljanja sprememb prikazan lokalni ID (LCID).

Skrbniki in prilagojevalci lahko zaženejo ali zaustavijo spremljanje sprememb za organizacijo.

Pomembno

Pri aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) boste morda opazili, da spremljanje sprememb v določenem obdobju bistveno poveča velikost zbirke podatkov organizacije. Dnevnike spremljanja sprememb lahko izbrišete tako, da izberete Nastavitve > Spremljanje sprememb > Upravljanje dnevnika spremljanja sprememb. Poleg tega lahko spremljanje sprememb zaustavite zaradi vzdrževanja. Če zaustavite spremljanje sprememb, je sledenje organizaciji zaustavljeno, dokler se spremljanje sprememb ponovno zažene. Ko ponovno zaženete spremljanje sprememb, se ohrani isti izbor za spremljanje sprememb, kot je bil uporabljen prej.

Zagon ali zaustavitev spremljanja sprememb za organizacijo

Za to opravilo potrebujete varnostno vlogo skrbnika sistema ali prilagojevalca oz. enakovredna dovoljenja.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

 2. Izberite Sistemske nastavitve.

 3. Če želite zagnati spremljanje sprememb, na zavihku Spremljanje sprememb potrdite polje Začni spremljati spremembe. Če želite zaustaviti spremljanje sprememb, počistite potrditveno polje Začni spremljati spremembe.

 4. Izberite entitete, ki jim želite slediti. Če želite začeti ali zaustaviti spremljanje sprememb pri določenih entitetah, potrdite ali počistite enega od naslednjih potrditvenih polj:

  • Spremljanje sprememb uporabniškega dostopa. Sledi dostopom uporabnika do aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, kar vključuje beleženje uporabniškega imena in časa dostopa.

  • Pogoste entitete. Sledi pogostim entitetam, kor so »Račun«, »Stik«, »Cilj«, »Izdelek« in »Uporabnik«.

  • Entitete prodaje. Sledi entitetam, povezanim s prodajo, kot so »Konkurenčno podjetje«, »Priložnost«, »Račun«, »Naročilo« in »Ponudba«.

  • Entitete trženja. Sledi dejavnostim entitet »Akcija«.

  • Entitete storitev za stranke. Sledi dejavnostim entitet »Primer«, »Pogodba«, »Čakalna vrsta« in »Storitev«.

 5. Kliknite V redu.

Ogled podrobnosti beleženja spremljanja sprememb

Skrbniki sistema si lahko ogledajo dejavnost za entitete, ki so omogočene za beleženje spremljanja sprememb.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Spremljanje sprememb.

 2. Izberite Pogled povzetka spremljanja sprememb.

 3. V možnosti Pogled povzetka spremljanja sprememb lahko naredite to:

  • Kliknite Omogoči/onemogoči filtre, da vklopite filtriranje. Nato lahko filtrirate določen dogodek, na primer dejanja Izbriši.

  • Izberite Dogodek za ogled določenih podrobnosti o dejavnosti, kot so spremembe polj, ki so bile izvedene med posodabljanjem zapisa, in oseba, ki je posodobitev izvedla.

  • Če si želite ogledati nedavne dejavnosti, kliknite gumb Osveži Gumb »Osveži«.

Omogočanje ali onemogočanje entitet in polj za spremljanje sprememb

Skrbniki ali prilagojevalci lahko spremenijo privzete nastavitve spremljanja sprememb za entitete in za določena polja entitete.

Za omogočanje ali onemogočanje spremljanja sprememb za entiteto

 1. Odprite možnost Nastavitve > Sistem.

 2. Kliknite Spremljanje sprememb.

 3. V območju Spremljanje sprememb izberite Nastavitve spremljanja sprememb za entitete in polja.

 4. V razdelku Komponente razširite Entitete.

 5. Odprite entiteto, za katero želite omogočiti ali onemogočiti spremljanje sprememb.

 6. Če želite zagnati spremljanje sprememb, na zavihku Splošno v razdelku Podatkovne storitve izberite potrditveno polje Spremljanje sprememb in tako omogočite spremljanje sprememb, ali pa potrditveno polje Spremljanje sprememb počistite, da spremljanje sprememb onemogočite.

  Ko zaženete ali zaustavite spremljanje sprememb za entiteto, ga zaženete ali zaustavite za vsa polja te entitete.

 7. Kliknite Shrani.

 8. Objavite prilagoditev. Če želite objaviti le eno entiteto, izberite entiteto, na primer »Račun«, in nato v orodni vrstici kliknite Objavi.

  Za omogočanje ali onemogočanje spremljanja sprememb za določena polja v entiteti

 9. Pod entiteto, za katero želite omogočiti ali onemogočiti spremljanje sprememb za določena polja, kliknite Polja.

 10. Če želite omogočiti ali onemogočiti eno samo polje, odprite polje in v razdelku »Spremljanje sprememb« izberite Omogoči ali Onemogoči.

  Za omogočanje ali onemogočanje več polj hkrati, izberite želena polja in v orodni vrstici kliknite Uredi. V pogovornem oknu Urejanje več polj v območju za spremljanje sprememb kliknite Omogočeno ali Onemogočeno.

 11. Kliknite Shrani.

 12. Objavite prilagoditev. Če želite objaviti le eno entiteto, izberite entiteto, na primer »Račun«, in nato v orodni vrstici za dejanja kliknite Objavi.

Glejte tudi

Upravljanje varnosti, uporabnikov in ekip
Uvod v prilagajanje