Kopiranje primerka v različico za preizkusno okolje

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

S primerkom kopiranja v programu Skrbniško središče Dynamics 365 lahko kopirate program Dynamics 365 in vse podatke iz katerega koli primerka v primerek peskovnika. Ustvarite lahko polno ali minimalni kopijo.

Nasvet

Simbol videoposnetka Oglejte si ta videoposnetek o kopiranju primerka v različico za preizkusno okolje: Microsoft Dynamics CRM 2013 – pomlad 2014: nove funkcije – kopija.

Ta videoposnetek velja tudi za različici Paket posodobitev 1 za CRM Online 2015 in Paket posodobitev za Dynamics CRM Online 2016.

Opomba

Če želite kopirati primerke, ki so večji od 100 GB, se obrnite na tehnično podporo.

Primerek polne kopije

Polna kopija vključuje vse podatke, uporabnike in prilagoditve v programu iz izvornega primerka in je primerna za:

 • Testiranje uporabniškega sprejemanja

 • Testiranje nadgradnje

 • Predogled v proizvodnji (TAP/EA)

 • Usposabljanje

Vzorčni scenarij

Izak, razvijalec poslovnega programa, je od prodajnega oddelka prejel zahtevo za konfiguracijo in uvedbo rešitve za integracijo rešitve družabnih medijev drugega prodajnega podjetja. Izak še nikoli ni namestil rešitve tega prodajalca in ne ve, kako bo to vplivalo na program proizvodnje. Rešitev bi rad uvozil v okolje, ki je skorajda identično produkciji, vendar ločeno od nje, da se bo lahko seznanil z rešitvijo in ustrezno spremenil konfiguracijo. Izak pošlje zahtevo Tomažu, vodji oddelka IT v družbi Contoso, naj zanj ustvari polno kopijo različice za preizkusno okolje.

Ko je polna kopija dokončana, Izak prejme Tomaževo e-poštno sporočilo z obvestilom, da je različica za preizkusno okolje pripravljena. Izak se prijavi v različico za preizkusno okolje in naredi ustrezne spremembe, s čimer zagotovi, da različica za preizkusno okolje ne vpliva na zunanje storitve proizvodnje. Ko so spremembe dokončane, Izak izklopi skrbniški način in omogoči storitve v ozadju. Izak lahko polno kopijo različice za preizkusno okolje uporabi za testiranje in pozneje ročno uvozi rešitev v produkcijo.

Primerek minimalne kopije

Minimalna kopija vključuje samo uporabnike, prilagoditve in sheme iz izvornega primerka in je primerna za:

 • Iterativni razvoj ekipe

 • Rešitve partnerjev/neodvisnih razvijalcev programske opreme

 • Dokaz koncepta

Vzorčni scenarij

Izak bo naslednji teden pričel z večjim razvojnim projektom za prodajni oddelek. Ekipo razvijalcev sestavljajo zaposleni v podjetju Contoso in zaposleni pri zunanjem prodajalcu. Program za prodajni oddelek podjetja Contoso vsebuje osebno določljive podatke (PII), za katere je vodja prodaje izrecno navedel, da ne smejo biti na voljo zunanjim osebam zaradi zasebnosti in pravne odgovornosti. Izak zahteva minimalno kopijo različice za preizkusno okolje, ki ne vsebuje produkcijskih podatkov ali uporabnikov. Poleg tega Izak ustvari še varnostno skupino Office 365, da ekipi razvijalcev omogoči dostop do različice za preizkusno okolje.

Po spreminjanju in omogočanju nekaterih vtičnikov različica za preizkusno okolje za razvijalce deluje enako kot program proizvodnje, od katerega je popolnoma ločen. Ekipa razvijalcev več tednov spreminja ta primerek. Razvijalci spremembe zapakirajo v rešitev, ki jo izvozijo in nato uvozijo v polno kopijo različice za preizkusno okolje. Po uspešnem testiranju in odobritvi se spremembe ročno uvedejo v produkcijo.

Entitete, kopirane v minimalni kopiji

Ko naredite minimalno kopijo, so vključene naslednje entitete:

Entitete
BusinessUnit
ConnectionRole
Valuta
DuplicateRule
DuplicateRuleCondition
EmailServerProfile
FieldPermission
FieldSecurityProfile
ImportMap
InternalAddress
Nabiralnik
Organizacija
Položaj
Poročilo
Vir
ResourceGroup
Vloga
RollupField
SavedQuery
SLAKPIInstance
Rešitev
Temi
Ekipa
Predloga ekipe
Predloga
SystemUser

Če želite kopirati primerek

 1. Obiščite skrbniško središče za Office 365 in se vpišite s poverilnicami globalnega skrbnika za Office 365.

  Opomba

  Globalni skrbniki lahko kopirajo vse razpoložljive primerke. Skrbniki sistema Dynamics 365 lahko kopirajo primerke, za katere imajo vlogo skrbnika sistema.

 2. Kliknite Skrbniška središča > Dynamics 365.

 3. Izberite zavihek Primerki.

 4. Izberite primerek in kliknite Kopiraj.

 5. Na strani za Kopiranje primerka izberite ciljni primerek in vrsto kopije, po potrebi prilagodite nastavitve primerka ter nato kliknite Kopiraj.

  Ciljni primerek je lahko različica za preizkusno okolje ali primerek predogleda in ne produkcijski primerek.

  Opozorilo

  Ciljni primerek bo izbrisan in zamenjan s kopijo podatkov in prilagoditvami iz izvornega primerka. Izbrisanih podatkov ni mogoče obnoviti.

 6. Kliknite da v potrditvenem pogovornem oknu.

Ko je kopiranje končano, se ciljni primerek namesti v skrbniškem načinu in postopki v ozadju se onemogočijo. Naslednji razdelek opisuje priporočena skrbniška dejanja za novo ustvarjen primerek kopije (ciljni primerek).

Naslednji koraki po kopiranju primerka

Zagotovite, da novo ustvarjen primerek kopije (ciljni primerek) ne vpliva na primerek proizvodnje, ko je kopiranje dokončano, kar storite tako:

 1. Novo ustvarjen primerek kopije je nameščen v skrbniškem načinu. Samo uporabniki z varnostnimi vlogami skrbnika ali prilagojevalca sistema Dynamics 365 se lahko vpisujejo v primerke kopije in jih upravljajo. Redni uporabniki programa Dynamics 365 se ne morejo vpisati v primerek kopije in je uporabljati.

 2. Postopki v ozadju so v primerku kopije onemogočeni. Onemogočeni postopki vključujejo poteke dela in sinhronizacijo s programom Microsoft Exchange.

Pregled komponent

Pregledati morate stanje komponent programa v primerku kopije z zunanjimi povezavami, kot so Yammer, e-pošta, vtičniki, dejavnosti potekov dela po meri itd. Preglejte jih in razmislite o ustreznih dejanjih:

 1. Onemogočite komponento.

 2. Preusmerite komponento v drug primerek storitve, kjer se npr. izvaja Exchange ali SharePoint.

 3. Ne storite ničesar – pustite komponento takšno, kot je v primerku kopije. Odločite se lahko na primer, da boste omogočili objavljanje v storitvi Yammer v primerku kopije in produkcijskem primerku.

  Tukaj so nekatere mogoče komponente programa v primerku kopije, ki bi lahko imele zunanje povezave in bi zato lahko vplivale na storitve z enakimi povezavami v produkcijskem primerku.

 • E-pošta. Nabiralnika ni mogoče sinhronizirati z dvema različnima primerkoma. V primerku polne kopije morajo biti uporabniški nabiralniki onemogočeni, da ne poskušajo pošiljati ali prejemati e-pošte ali spremljati sestankov, stikov ali opravil. Nastavite sinhronizacijo na »Brez« za naslednje elemente.

  • Dohodna e-pošta

  • Odhodna e-pošta

  • Sestanki, stiki, opravila

  Več informacij: Nastavite način dostavljanja za dohodno in odhodno pošto

 • SharePoint. Deaktivirajte ali preusmerite SharePoint v okolje peskovnika SharePoint, da preprečite učinkovanje na dokumente v programu Dynamics 365, ki jih upravlja SharePoint. V aplikaciji Dynamics 365 odprite Nastavitve > Upravljanje dokumentacije > Mesta SharePoint. Izberite mesto in kliknite Deaktiviraj.

 • Yammer. Onemogočite Yammer ali ustvarite preusmeritev v ločeno storitev Yammer, da preprečite neujemanje objav v primerku kopije z objavami v primerku proizvodnje. V aplikaciji Dynamics 365 pojdite na Nastavitve > Skrbništvo > Konfiguracija storitve Yammer.

  Ko ustvarite novo različico za preizkusno okolje, bo morda treba izvesti poteke dela in sistemske posle. Če ste povezali Yammer s programom Dynamics 365, bodo poleg teh poslov asinhrono objavljeni toki dejavnosti Yammer iz programa Dynamics 365 v Yammer. Ti toki dejavnost niso vidni prek sistemskih poslov. V primeru čakajočih tokov dejavnosti Yammer pred vklopom možnosti »Onemogoči obdelavo v ozadju« bodo ti toki dejavnosti objavljeni v trenutno konfiguracijo Yammer, ko znova izklopite »Onemogoči obdelavo v ozadju«. V primerku peskovnika boste lahko videli podvojene toke dejavnosti, če je vaša trenutna konfiguracija Yammer povezana v enako omrežje Yammer kot vaše produkcijsko okolje. Da se izognete podvojenim tokom dejavnosti Yammer, preusmerite primerek peskovnika v drugo omrežje Yammer (po možnosti testno omrežje), preden znova vklopite postopke v ozadju.

 • Razširljivost platforme. Razmislite o onemogočanju naslednjih funkcij, ki se lahko izvajajo v primerku kopije in vplivajo na komponente zunanjih storitev.

  • Strežniški vtičniki.

  • Dejavnosti poteka dela po meri.

 • Odjemalske razširitve. Preglejte naslednje.

  • Odjemalski JavaScript. Oglejte si spletne vire JavaScript in HTML za postopke branja/pisanja, ki bi lahko vplivali na zunanje storitve.

  • IFRAMES. Ugotovite, ali je cilj elementa IFRAME v produkcijskem primerku.

Glejte tudi

Uvajanje primerkov peskovnikov v storitvi CRM Online
Upravljanje različic za preizkusno okolje Dynamics 365 (v spletu)
Upravljanje primerkov aplikacije Microsoft Dynamics 365 (v spletu)