Ustvarjanje ali dodajanje prvega mesta dokumenta

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Če želite upravljati dokumente za zapis iz programa Dynamics 365, v programu Dynamics 365 najprej ustvarite zapis mesta, ki kaže na knjižnice in mape v programu SharePoint, kjer bodo shranjeni dokumenti.

  1. Odprite zapis programa Dynamics 365, v katerem so dokumenti, ki jih želite upravljati.

  2. V Povezano kliknite ali tapnite Dokumenti.

  3. Če mesto ni povezano, Dynamics 365 prikaže pogovorno okno Dodajanje mesta dokumenta ali Ustvarjanje mesta SharePoint. V spodnji tabeli so navedeni morebitni scenariji. Odvisno od tega, kaj je prikazano, izvedite korake v stolpcu »Naslednji koraki«.

Scenarij Kaj je prikazano Naslednji koraki
Vsaj en zapis mesta v programu Dynamics 365 kaže na zbirko mest v programu SharePoint, za zapis mesta pa je potrjeno polje Komponenta seznama je nameščena. Dodajanje mesta dokumenta se odpre z možnostjo, da navedete absolutni ali relativni spletni naslov. 1. V polju Ime potrdite ime ali ga vanj vnesite. V programu Dynamics 365 se ustvari zapis o mestu dokumenta tem imenom.
2. V polje Mesto dokumenta vnesite spletni naslov mape v programu SharePoint, na katero kaže zapis o mestu. To mesto je povezano z zapisom programa Dynamics 365 za shranjevanje dokumentov.
- ALI -
Kliknite ali tapnite Ustvari novo mapo. V polju Nadrejeno mesto ali lokacija kliknite ali tapnite gumb Iskanje Gumb za iskanje in izberite obstoječi zapis mesta dokumenta, v okviru katerega bo v sistemu SharePoint ustvarjena mapa. V polju Ime mape potrdite ali spremenite ime ter kliknite ali tapnite V redu. V programu SharePoint se ustvari mapa s tem imenom.
3. Kliknite ali tapnite Shrani.
V programu Dynamics 365 je en zapis o mestu, vendar polje Komponenta seznama je nameščena ni potrjeno. Prikaže se pogovorno okno Dodajanje mesta dokumenta samo z možnostjo Absolutni spletni naslov. 1. V polju Ime potrdite ime ali ga vanj vnesite. V programu Dynamics 365 se ustvari zapis o mestu dokumenta tem imenom.
2. V polje Mesto dokumenta vnesite spletni naslov mape v programu SharePoint, na katero kaže zapis o mestu. Ta zapis o mestu je povezan z zapisom programa Dynamics 365 za shranjevanje dokumentov.
3. Kliknite ali tapnite Shrani.
Z zapisom ni povezano nobeno obstoječe mesto, spletni naslov, podan v čarovniku Nastavitve upravljanja dokumentov je za zbirko mest v strežniku SharePoint Server 2010 ali SharePoint Server 2013, za ta zapis mesta pa je tudi potrjeno polje Komponenta seznama je nameščena. Prikaže se pogovorno okno Ustvarjanje mesta programa SharePoint. Dynamics 365 poskuša samodejno ustvariti mapo v programu SharePoint. Če je mapa ustvarjena uspešno, Dynamics 365 odpre Ustvarjanje lokacije programa SharePoint z URL-jem nove mape. Dynamics 365 ustvari zapis lokacije dokumenta, v katerem je spletni naslov nove mape, in poveže zapis lokacije dokumenta z zapisom programa Dynamics 365.

Kliknite ali tapnite V redu.

V programu Dynamics 365 se ustvari nov zapis o mestu dokumenta s povezavami do map v programu SharePoint. Mesto, ki ste ga pravkar povezali, je dodano na seznam Mesta dokumentov.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje zapisov za mesto dokumenta