Ustvarjanje predloge ekipe za upravljanje pravic za dostop za samodejno ustvarjene ekipe

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Predlogo ekipe lahko uporabite za entitete, ki so omogočene za samodejno ustvarjene ekipe za dostop. V predlogi ekipe je treba določiti vrsto entitete in pravice za dostop za zapis entitete. Ustvarite lahko na primer predlogo ekipe za entiteto kupca ter določite pravice za dostop za branje, pisanje in souporabo za zapis računa, ki se dodelijo članom ekipe v postopku samodejnega ustvarjanja ekipe. Ko ustvarite predlogo ekipe, prilagodite glavni obrazec entitete tako, da bo vključeval novo predlogo ekipe. Ko objavite prilagoditve, se predloga ekipe za dostop doda v vse obrazce zapisov za določeno entiteto v obliki seznama. Za entiteto kupca ste na primer ustvarili predlogo ekipe z imenom »Ekipa za prodajo«. Na vseh obrazcih zapisov kupcev bo tako prikazan seznam »Ekipa za prodajo«. S tem seznamom lahko dodajate ali odstranjujete člane ekipe.

Omogočanje entitete za ekipe za dostop

 1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 3. V oknu Prilagajanje izberite Prilagoditev sistema.

 4. V podoknu za krmarjenje razširite razdelek Entitete in nato izberite entiteto, ki jo želite uporabiti v predlogi ekipe.

 5. V obrazcu Definicija entitete v razdelku Komunikacija in sodelovanje potrdite polje Ekipe za dostop.

 6. V orodni vrstici Dejanja izberite Shrani.

Ustvarjanje predloge ekipe

 1. Odprite Nastavitve > Varnost.

 2. Izberite Predloge ekipe za dostop.

 3. V orodni vrstici Dejanja izberite Novo, izpolnite obvezna polja in nato izberite Shrani.

Dodajanje predloge ekipe v obrazec entitete

 1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 3. V oknu Prilagajanje izberite Prilagoditev sistema.

 4. V podoknu za krmarjenje razširite razdelek Entitete, razširite entiteto, ki jo želite uporabiti v predlogi ekipe, in nato izberite Obrazci.

 5. V razdelku Sistemski obrazci izberite Aktivni obrazci > obrazec Glavni.

 6. V obrazcu Glavni odprite zavihek Vstavljanje.

 7. Na traku izberite Podmreža.

  Prikaže se pogovorno okno Nastavi lastnosti.

 8. V oknu Nastavi lastnosti izpolnite zahtevana polja in nato potrdite polje Prikaži oznako v obrazcu.

 9. Na spustnem seznamu Zapisi izberite Vse vrste zapisov.

 10. Na spustnem seznamu Entiteta izberite Uporabniki.

 11. Na spustnem seznamu Privzeti pogled izberite Člani ekipe povezanega zapisa.

 12. Na spustnem seznamu Predloga ekipe izberite želeno predlogo in Nastavi.

  Izbrana predloga ekipe se pojavi v glavnem obrazcu.

 13. V orodni vrstici Dejanja kliknite ali tapnite Shrani, nato pa izberite Objavi.

Glejte tudi

Upravljanje ekip
O predlogah ekip