Ustvarjanje uporabnikov v storitvi Dynamics 365 (online) in dodeljevanje varnostnih vlog

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Storitev Skrbniško središče za Office 365 uporabljate za ustvarjanje uporabniških računov za vse uporabnike, ki potrebujejo dostop do storitve Dynamics 365 (online). Uporabniški račun registrira uporabnika v okolju Okolje storitev Microsoft Online Services. Poleg registracije v spletni storitvi mora biti uporabniškemu računu dodeljena licenca, da uporabnik lahko dostopa do storitve. Opazite lahko, da z dodelitvijo vloge globalnega skrbnika ali skrbnika storitve uporabniku v okolju Okolje storitev Microsoft Online Services temu uporabniku samodejno dodelite varnostno vlogo sistemskega skrbnika v programu Dynamics 365. Več informacij: Razlike med skrbniškimi vlogami v okolju Microsoftovih spletnih storitev in varnostnimi vlogami v storitvi Dynamics 365 (online)

Ustvarjanje uporabniškega računa

Ko ustvarite uporabniški račun v portalu Skrbniško središče za Office 365, sistem za uporabnika ustvari ID uporabnika in začasno geslo. Nastavite lahko, da storitev uporabniku pošlje e-poštno sporočilo kot golo besedilo. Čeprav je geslo začasno, boste morda želeli kopirati informacije in jih poslati uporabniku prek varnejšega kanala, kot je e-poštna storitev, ki digitalno šifrira vsebino. Podrobna navodila za ustvarjanje uporabniškega računa za Microsoft Online Services so na voljo v razdelku Ustvarjanje ali urejanje uporabnikov v storitvi Office 365.

Simbol »Videoposnetek« Oglejte si ta videoposnetek: Dodajanje uporabnikov v Dynamics 365.

Opomba

Ko ustvarite uporabnika v storitvi Skrbniško središče za Office 365 in mu dodelite licenco, se uporabnik ustvari tudi v storitvi Dynamics 365 (online). Postopek sinhronizacije med portalom Skrbniško središče za Office 365 in programom Dynamics 365 (online) lahko traja nekaj minut.

Z vnosom ID-ja uporabnika in gesla lahko uporabnik dostopa do portala Skrbniško središče za Office 365 in si ogleda informacije o storitvi. Toda uporabnik ne bo imel dostopa do storitve Dynamics 365 (online), dokler mu ne dodelite vsaj ene varnostne vloge Dynamics 365 (online).

Nasvet

Če želite vsiliti takojšnjo sinhronizacijo za Skrbniško središče za Office 365 in Dynamics 365 (online), naredite to:

 • Izpišite se iz storitve Dynamics 365 (online) in Skrbniško središče za Office 365.
 • Zaprite vse odprte brskalnike, ki se uporabljajo za Dynamics 365 (online) in Skrbniško središče za Office 365.
 • Znova se vpišite v Dynamics 365 (online) in Skrbniško središče za Office 365.

Podatki uporabniškega profila

Nekateri podatki uporabniškega profila se hranijo in upravljajo v skrbniškem središču Skrbniško središče za Office 365. Ko ustvarite ali posodobite uporabnika, se polja uporabniškega profila samodejno posodobijo in sinhronizirajo v vaših primerkih storitve Dynamics 365 (online).

Spodnja tabela prikazuje polja, ki se upravljajo v razdelku Uporabniki v skrbniškem središču Skrbniško središče za Office 365.

Obrazec za uporabnika storitve Dynamics 365 Uporabnik storitve Office 365/Azure Active Directory
Uporabniško ime Uporabniško ime
Polno ime Ime + priimek
Naziv Delovno mesto
Primarni e-poštni naslov* E-pošta
Glavni telefon Službeni telefon
Mobilni telefon Mobilni telefon
Faks Številka faksa
Naslov Naslov
Naslov Kraj
Naslov Država ali območje
Naslov Država ali regija

*Da bi preprečili izgubo podatkov, se primarni e-poštni naslov ne posodablja in sinhronizira samodejno s storitvijo Dynamics 365 (online).

V nadaljevanju so polja s stiki uporabnika storitve Office 365.

Podatki za stik uporabnika storitve Office 365

Dodajanje licence v uporabniški račun

Uporabniku lahko licenco podelite, ko ustvarite uporabniški račun, ali pozneje. Licenco morate dodeliti vsakemu uporabniškemu računu, za katerega želite omogočiti dostop do spletne storitve.

Podrobna navodila najdete v razdelku Dodeljevanje, ponovno dodeljevanje ali odstranjevanje licenc.

Pomembno

Vsakemu uporabniku mora biti dodeljena vsaj ena varnostna vloga Dynamics 365 za dostop do storitve Dynamics 365 (online).

O licenčnih pogodbah za uporabnika

 • Dynamics 365 (online) uporablja uporabniške licence za zagotovitev dostopa v vaši organizaciji. Potrebujete eno uporabniško licenco na osebo z dejavnim zapisom uporabnika za beleženje v organizaciji.

 • Ko dodate novo osebo, obrazec Nov uporabniški račun prikaže razpoložljivo število uporabniških licenc. Če dosežete omejitev, gumb Vklopi ni več na voljo. Licence lahko dodate tako, da v levem meniju v storitvi Skrbniško središče za Office 365 izberete Obračunavanje > Nakup storitev.

 • Nesprejeto povabilo potrebuje uporabniško licenco, dokler dva tedna po izdaji ne preteče.

 • Če imate več uporabniških licenc, kot jih uporabljate, se obrnite na podporo, da zmanjša število licenc. Števila licenc ne morete zmanjšati na manj, kot jih trenutno uporabljate, ali manj, kot jih omogoča vaša ponudba. Vse spremembe se odrazijo v naslednjem ciklu obračunavanja.

 • Za vsako uporabniško licenco potrebujete račun Microsoft in vsak uporabnik, ki se prijavi v storitev Dynamics 365, potrebuje licenco. Večina naročnin na storitev Dynamics 365 vključuje določeno število uporabniških licenc.

Dodeljevanje varnostne vloge uporabniku

Varnostne vloge nadzorujejo uporabniški dostop do podatkov z nizom ravni dostopa in dovoljenj. Kombinacija ravni dostopa in dovoljenj, ki so vključeni v določeni varnostni vlogi, nastavi omejitve za uporabnikov prikaz podatkov in njegove interakcije s temi podatki.

Dynamics 365 (online) določa privzeti nabor varnostnih vlog. Če je to potrebno za vašo organizacijo, lahko ustvarite nove varnostne vloge z urejanjem ene od privzetih varnostnih vlog in shranjevanjem pod novim imenom.

Uporabniku lahko dodelite več kot eno varnostno vlogo. Učinek več varnostnih vlog je kumulativen, kar pomeni, da ima uporabnik pravice, povezane z vsemi varnostnimi vlogami, ki so mu dodeljene.

Varnostne vloge so povezane s poslovnimi enotami. Če ste ustvarili poslovne enote, so uporabnikom v poslovni enoti na voljo samo tiste varnostne vloge, ki so povezane s poslovno enoto. S to funkcijo lahko omejite dostop do podatkov samo na podatke, ki so v lasti poslovne enote.

Če želite več informacij o razliki med skrbniškimi vlogami Microsoft Online Services in varnostnimi vlogami v storitvi Dynamics 365 (online) glejte Dodeljevanje dostopa uporabnikom do storitve Microsoft Dynamics 365 (online) kot Microsoftove spletne storitve.

Pomembno

Vsakemu uporabniku storitve Dynamics 365 (online) morate dodeliti vsaj eno varnostno vlogo. Storitev ne dovoljuje dostopa uporabnikom, ki nimajo vsaj ene varnostne vloge. Čeprav je uporabnik član ekipe z lastnimi varnostnimi pravicami, ne bo mogel videti nekaterih podatkov in lahko izkusi druge težave pri uporabi sistema.

V programu Dynamics 365 (online):

 1. Kliknite Nastavitve > Varnost > Uporabniki.

 2. Na seznamu izberite uporabnika ali uporabnike, ki jim želite dodeliti varnostno vlogo.

 3. Kliknite Upravljanje vlog.

  Prikazane so le varnostne vloge, ki so na voljo za poslovno enoto tega uporabnika.

 4. V pogovornem oknu Upravljanje uporabniških vlog izberite eno ali več varnostnih vlog, ki jih želite dodeliti uporabniku ali uporabnikom, in kliknite V redu.

(Izbirno) Dodelite vlogo skrbnika

Skrbniška opravila v okolju Okolje storitev Microsoft Online Services lahko porazdelite med več uporabnikov, tako da podelite skrbniške vloge Okolje storitev Microsoft Online Services uporabnikom, ki jih izberete za določeno vlogo. Morda se boste odločili dodeliti vlogo globalnega skrbnika še eni osebi v organizaciji za trenutke, ko niste na voljo.

Obstaja pet skrbniških vlog v okolju Okolje storitev Microsoft Online Services z različnimi ravnmi dovoljenj. Vloga skrbnika za ponastavitev gesel lahko na primer samo ponastavlja uporabniška gesla; vloga skrbnika za upravljanje uporabnikov lahko ponastavlja uporabniška gesla in dodaja, ureja ali briše uporabniške račune ter vloga globalnega skrbnika lahko dodaja naročnine na spletno storitev za organizacije in upravlja vse vidike naročnin. Če želite podrobne informacije o skrbniških vlogah Microsoft Online Services, glejte Dodeljevanje vloge skrbnika.

Opomba

Skrbniške vloge za Okolje storitev Microsoft Online Services so veljavne samo za upravljanje vidikov naročnine za spletno storitev. Te vloge ne vplivajo na dovoljenja v storitvi Dynamics 365 (online).

Omogočanje ali onemogočanje uporabnikov

Uporabnika omogočite tako, da mu dodelite licenco in ga dodate v varnostno skupino, ki je povezana s primerkom storitve Dynamics 365 (online). Če omogočite onemogočenega uporabnika, mu morate poslati novo vabilo, da bo lahko dostopal do sistema.

Uporabnika onemogočite tako, da zanj odstranite licenco ali ga odstranite iz varnostne skupine, ki je povezana s primerkom storitve Dynamics 365 (online). Če odstranite uporabnika iz varnostne skupine, ne odstranite uporabnikove licence. Če želite, da bo licenca na voljo za drugega uporabnika, morate odstraniti licenco iz onemogočenega uporabnika.

Opomba

Če uporabniku odstranite vse varnostne vloge, preprečite, da bi se lahko vpisal v Dynamics 365 (online) in dostopal do storitve. Vendar pa uporabniku ne odstranite licence, zato ostane na seznamu omogočenih uporabnikov v programu Dynamics 365 (online). Odstranjevanje uporabnikovih varnostnih vlog ni priporočena metoda za odstranitev dostopa do storitve Dynamics 365 (online).

Če želite izvajati ta opravila, morate biti član ustrezne vloge skrbnika. Več informacij: Dodeljevanje vloge skrbnika

Omogočanje uporabnika z dodelitvijo licence in dodajanje uporabnika v varnostno skupino

 1. Pomaknite se do skrbniškega središča za Office 365 in se vpišite.

 2. Kliknite Uporabniki > Aktivni uporabniki in izberite uporabnika.

 3. Pri možnosti Licence za izdelke kliknite Uredi.

 4. Vklopite licenco storitve Dynamics 365 (online) in nato kliknite Shrani > Zapri.

 5. V storitvi Skrbniško središče za Office 365 kliknite Skupine > Skupine.

 6. Izberite varnostno skupino, ki je povezana z vašo organizacijo Dynamics 365 (online).

 7. V možnosti Člani kliknite Uredi in nato Dodaj člane. Izberite s seznama uporabnikov z licencami Office 365 uporabite iskanje in poiščite uporabnike.

 8. Izberite uporabnike, ki jih želite dodati v varnostno skupino, in nato večkrat kliknite Shrani > Zapri.

  Če želite dodati več uporabnikov, glejte: Množično dodajanje uporabnikov skupinam v storitvi Office 365.

Onemogočanje uporabnika z odstranjevanjem njegove licence

 1. V storitvi Skrbniško središče za Office 365 kliknite Uporabniki > Aktivni uporabniki in izberite uporabnika.

 2. V desnem meniju v možnosti Licence za izdelke kliknite Uredi.

 3. Izklopite licenco storitve Dynamics 365 (online) in nato večkrat kliknite Shrani > Zapri.

Onemogočanje uporabnika z odstranitvijo uporabnika iz varnostne skupine, ki je povezana s primerkom storitve Dynamics 365 (online)

 1. V storitvi Skrbniško središče za Office 365 kliknite Skupine > Skupine.

 2. Izberite varnostno skupino, ki je povezana z vašo organizacijo Dynamics 365 (online).

 3. V desnem meniju v možnosti Člani kliknite Uredi.

 4. Kliknite Odstrani člane in nato izberite uporabnike, ki jih želite odstraniti iz varnostne skupine.

 5. Večkrat kliknite Shrani > Zapri.

Opomba

Uporabnike lahko izbrišete tudi v storitvi Skrbniško središče za Office 365. Ko odstranite uporabnika iz naročnine, postane licenca, dodeljena temu uporabniku, samodejno spet na razpoložljiva in jo lahko dodelite drugemu uporabniku. Če želite, da ima uporabnik še vedno dostop do drugih aplikacij, ki jih upravljate prek storitve Office 365, na primer do storitve Microsoft Exchange Online ali SharePoint, ga ne izbrišite kot uporabnika. Le odstranite licenco za storitev Dynamics 365, ki ste mu jo dodelili.

Opomba

Če se izpišete iz portala Skrbniško središče za Office 365, se ne izpišete iz storitve Dynamics 365. To morate narediti posebej.

Nasvet

Če želite vsiliti takojšnjo sinhronizacijo za Skrbniško središče za Office 365 in Dynamics 365 (online), naredite to:

 • Izpišite se iz storitve Dynamics 365 (online) in Skrbniško središče za Office 365.
 • Zaprite vse odprte brskalnike, ki se uporabljajo za Dynamics 365 (online) in Skrbniško središče za Office 365.
 • Znova se vpišite v Dynamics 365 (online) in Skrbniško središče za Office 365.

Ustvarjanje računa skrbniškega uporabnika

Skrbniški uporabnik je uporabnik, ki ima dostop do nastavitev in skrbniških funkcij, nima pa dostopa do funkcij za Customer Engagement. To strankam omogoča, da določijo skrbniške uporabnike za opravljanje vsakodnevnih vzdrževalnih funkcij (ustvarjanje uporabniških računov, upravljanje varnostnih vlog itd.). Ker skrbniški uporabniki nimajo dostopa do podatkov stranke in katerih koli drugih funkcij za Customer Engagement, za to ni potrebna licenca za Dynamics 365 (online) (po namestitvi).

Če želite ustvariti skrbniškega uporabnika, potrebujete v storitvi Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredna dovoljenja. Najprej boste ustvarili uporabniški račun v storitvi Office 365 in nato v storitvi Dynamics 365 (online) za račun izberite način dostopa Skrbniški.

Opomba

Glejte Ustvarjanje skrbniškega uporabnika in preprečevanje prisvojitve pravic varnostne vloge za primer, kako se lahko uporablja račun skrbniškega uporabnika.

 1. Ustvarjanje uporabniškega računa v storitvi Skrbniško središče za Office 365.

  Prepričajte se, da ste računu dodelili licenco Dynamics 365 (online). Licenco odstranite (6. korak), ko dodelite Skrbniški način dostopa.

 2. Odprite možnost Dynamics 365 (online).

 3. Odprite Nastavitve > Varnost.

 4. Izberite Uporabniki > Omogočeni uporabniki in nato kliknite polno ime uporabnika.

 5. V obrazcu uporabnika se pomaknite pod možnost Skrbništvo do razdelka Podatki o licenci za dostop odjemalcev (CAL) in za način dostopa izberite Skrbniški.

  Nato morate licenco za storitev Dynamics 365 (online) odstraniti iz računa.

 6. Pojdite v storitev Skrbniško središče za Office 365.

 7. Kliknite Uporabniki > Aktivni uporabniki.

 8. Izberite račun skrbniškega uporabnika in nato v možnosti Licence za izdelke kliknite Uredi.

 9. Izklopite licenco storitve Dynamics 365 (online) in nato večkrat kliknite Shrani > Zapri.

Ustvarjanje neinteraktivnega uporabniškega računa

Neinteraktivni uporabnik ni tipični uporabnik – to ni oseba, temveč način dostopa, ki je ustvarjen z uporabniškim računom. Uporablja se za programski dostop do in iz storitve Dynamics 365 med aplikacijami. Neinteraktivni uporabniški račun tem aplikacijam ali orodjem, kot je povezovalna storitev iz Dynamics 365 v ERP, omogoča preverjanje pristnosti in dostop do storitve Dynamics 365 (online) brez potrebne licence za storitev Dynamics 365 (online). Za vsak primerek storitve Dynamics 365 (online) lahko ustvarite do pet neinteraktivnih uporabniških računov.

Če želite ustvariti neinteraktivnega uporabnika, potrebujete v storitvi Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredna dovoljenja. Najprej boste ustvarili uporabniški račun v storitvi Office 365 in nato v storitvi Dynamics 365 (online); za račun izberite neinteraktivni način dostopa.

 1. Ustvarjanje uporabniškega računa v storitvi Skrbniško središče za Office 365.

  Prepričajte se, da ste računu dodelili licenco Dynamics 365 (online).

 2. Odprite možnost Dynamics 365 (online).

 3. Odprite Nastavitve > Varnost.

 4. Izberite Uporabniki > Omogočeni uporabniki in nato kliknite polno ime uporabnika.

 5. V obrazcu uporabnika se pomaknite pod možnost Skrbništvo do razdelka Podatki o licenci za dostop odjemalcev (CAL) in za način dostopa izberite Neinteraktivno.

  Nato morate licenco za storitev Dynamics 365 (online) odstraniti iz računa.

 6. Pojdite v storitev Skrbniško središče za Office 365.

 7. Kliknite Uporabniki > Aktivni uporabniki.

 8. Izberite neinteraktivni uporabniški račun in nato v možnosti Licence za izdelke kliknite Uredi.

 9. Izklopite licenco storitve Dynamics 365 (online) in nato večkrat kliknite Shrani > Zapri.

 10. Vrnite se v storitev Dynamics 365 (online) in se prepričajte, da je neinteraktivni uporabniški račun Način dostopa še vedno nastavljen na možnost Neinteraktivno.

Ustvarjanje uporabnika aplikacije

V Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu), december 2016 lahko z medstrežniškim preverjanjem pristnosti (S2S) varno in nemoteno komunicirate s programom Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu), december 2016 in spletnimi aplikacijami in storitvami. Preverjanje pristnosti s protokolom S2S je običajen način, s katerim aplikacije, registrirane v Microsoft AppSource, dostopajo do podatkov o naročnikih v Dynamics 365. Za vse postopke, ki jih vaša aplikacija ali storitev izvede z uporabo protokola S2S, bo naveden uporabnik aplikacije, ki ga določite, in ne kot uporabnik, ki dostopa do aplikacije.

Vsi uporabniki aplikacije so ustvarjeni z neinteraktivnim uporabniškim računom, vendar se ne upoštevajo kot omejitev petih neinteraktivnih uporabniških računov. Poleg tega število uporabnikov aplikacije, ki jih lahko ustvarite v primerku, ni omejeno.

Ustvariti boste morali varnostno vlogo po meri in uporabnika aplikacije, da ga lahko povežete z registrirano aplikacijo. Če želite več informacij, glejte Izdelava spletnih aplikacij z uporabo medstrežniškega preverjanja pristnosti (S2S).

Uporabnik aplikacije

Kako so ustvarjeni uporabniki slepe procedure

Uporabnik slepe procedure je zapis uporabnika, ki je bil ustvarjen kot označba mesta. Uvoženi so bili na primer zapisi, ki se nanašajo na tega uporabnika, vendar uporabnik ne obstaja v storitvi Dynamics 365 (online). Ta uporabnik se ne more prijaviti, ga ni mogoče omogočiti ali sinhronizirati z Office 365. To vrsto uporabnika je mogoče ustvariti samo prek uvoza podatkov.

Privzeta varnostna vloga se samodejno dodeli tem uvoženim uporabnikom. Varnostna vloga Prodajalec se dodeli v primerku Dynamics 365 Customer Engagement, varnostna vloga Uporabnik storitve Common Data Service pa se dodeli v okolju PowerApps.

Glejte tudi

Upravljanje naročnin, licenc in uporabniških računov
Dodeljevanje vloge skrbnika
Dodajanje uporabnikov v paket Office 365 za podjetja
Varnostne vloge in pravice
Upravljanje licenc za storitev Microsoft Dynamics 365 (online)