Omogočite funkcijo predlaganih dokumentov za priporočanje povezanih dokumentov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Če omogočite funkcijo predlaganih dokumentov, bodo vaši uporabniki, ki aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement uporabljajo v brskalniku in prek mobilnih naprav, bolj pozorni na pomembne dokumente, ki so povezani s tem, kar delajo v aplikacijah Customer Engagement, kot so velike prodajne priložnosti. Kot skrbnik določite ustrezna polja. Za iskanje podobnih dokumentov mehanizem priporočil prek analize besedila Azure uporablja ujemanje po ključnih besedah, da poveže sorodne zapise. V aplikacijah Customer Engagement ustvarite pravila podobnosti za lastno logiko podobnosti. V aplikacijah Customer Engagement je uporabniku nato prikazan seznam predlaganih dokumentov, medtem ko uporabnik dela v trenutnem zapisu.

Diagram funkcij priporočil za dokumente

Opomba

Za funkcijo predlaganih dokumentov ni potrebna povezava s storitvijo analize besedila Azure. Če se ne odločite za uporabo analize besedila Azure, bo funkcija predlaganih dokumentov uporabila vgrajeno logiko ujemanja po ključnih besedah, ki je na voljo v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement. Vendar pa priporočamo, da za naprednejše ujemanje po ključnih besedah uporabite storitev analize besedila Azure.

Funkcija predlaganih dokumentov išče po drugih podobnih entitetah, da določi podobnosti v dokumentih na mestu SharePoint, v storitvi OneDrive ali na zunanjem mestu. Predlagani dokumenti so na voljo v nekaj različnih oblikah, na primer za Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF in kot besedilne datoteke. Ko funkcija predlaganih dokumentov najde podobne dokumente, jih prikaže z možnostjo odprtja dokumenta ali ustvarjanja kopije.

Zahteve

Za uporabo funkcije predlaganih dokumentov z aplikacijami Customer Engagement potrebujete naslednje:

Način delovanja

Entitete, pri katerih se funkcija predlaganih dokumentov lahko uporablja, so stik, priložnost, možna stranka, kupec, primer in entitete po meri.

Uporabite lahko vgrajeno ujemanje po vzorcih, ki je izvorno vključeno v funkcijo predlaganih dokumentov, vendar priporočamo, da za naprednejše ujemanje po ključnih besedah uporabite storitev analize besedila Azure.

Funkcija predlaganih dokumentov išče samo po mestih in dokumentih, do katerih ima uporabnik dostop.

Mesta, na katerih so najdeni dokumenti, so preiskana v naslednjem vrstnem redu:

 1. Privzeto mesto SharePoint.

 2. Druga mesta SharePoint.

 3. OneDrive

 4. Skupine storitve Office 365 (če je rešitev nameščena).

 5. Zunanji URL (če je konfiguriran).

Funkcija predlaganih dokumentov trenutno ne išče po prilogah, ki so v zapisih aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement dodane v razdelek »Opombe«.

Dodajanje zunanjega URL-ja za iskanje po drugem mestu

Zunanja mesta, kot je knjižnica dokumentov SharePoint na mestu uporabe, je v funkcijo predlaganih dokumentov mogoče vključiti tako, da dodate zunanji URL mesta, ki ga želite preiskati.

Opomba

Za najboljše rezultate pri uporabi zunanjega mesta za predlagane dokumente priporočamo, da uporabite analizo besedila Azure, ki zagotavlja naprednejšo logiko ujemanja po ključnih besedah. Nastavitev povezave analize besedila

Spodaj je opisana uporabniška izkušnja, ko v omogočeno funkcijo predlaganja dokumentov dodate zunanji URL.

 • Spletni brskalniki. Pri zagonu aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement v spletnem brskalniku lahko uporabniki kliknejo Predlagani dokumenti, nato pa na strani Predlagani dokumenti kliknejo Druga priporočila za prikaz druge strani, ki lahko vključuje več predlaganih dokumentov, najdenih na zunanjem mestu. Upoštevajte, da bodo uporabniki morda pozvani, da se v zunanje mesto vpišejo.

 • Mobilne aplikacije. Pri uporabi odjemalca Dynamics 365 za tablične računalnike in programov za Dynamics 365 za telefone lahko uporabniki kliknejo Predlagani dokumenti, nato pa Druga priporočila, s čimer se v privzetem spletnem brskalniku naprave odpre zunanje mesto, ki lahko vključuje več predlaganih dokumentov, najdenih na zunanjem mestu. Upoštevajte, da bodo uporabniki morda pozvani, da se v zunanje mesto vpišejo.

Ustvarjanje zunanjega URL-ja

Zunanji URL naj bo ustvarjen v obliki, ki jo zunanje mesto razume. Za mesta z obliko URL-ja, ki je podobna https://contoso.com/search?{0}, pri čemer je https://contoso.com/search? struktura URL-ja iskanja in {0} niz ključne besede, funkcija predlaganih dokumentov ključne besede vnese v parameter {0}. Ključne besede, vnesene v URL, so izpeljane iz pravil podobnega zapisa, ki vključujejo preslikave entitet za možnost Besedilno ujemanje. Več informacij: Ustvarjanje pravil za predloge podobnih zapisov

Vrednosti iz besedilnih polj preslikav pravil podobnosti se uporabijo kot ključne besede za ustvarjanje poizvedbe, ki je vnesena v zunanjo mesto (podobno spodnjemu URL-ju), pri čemer so keyword besedilne vrednosti, najdene v preslikavah pravil podobnosti, & pa predstavlja presledek, s katerim funkcija predlaganih dokumentov loči posamezno ključno besedo.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

Pri strežniku SharePoint na mestu uporabe lahko dodate zunanji URL, ki kaže na podmesto, podobno temu, kjer je mysharepoint ime spletnega mesta, sites ime mesta, subsitename pa ime podmesta.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Nastavitev povezave analize besedila Azure

Za uporabo analize besedila Azure s funkcijo predlaganih dokumentov je potrebna konfiguracija povezave analize besedila Azure. Več informacij: Nastavitev povezave analize besedila za strojno učenje Azure

Opomba

Za funkcijo predlaganih dokumentov ni potrebna povezava s storitvijo analize besedila Azure. Če se ne odločite za uporabo analize besedila Azure, bo funkcija predlaganih dokumentov uporabila vgrajeno logiko ujemanja po ključnih besedah, ki je na voljo v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement. Vendar pa priporočamo, da za naprednejše ujemanje po ključnih besedah uporabite storitev analize besedila Azure.

Določite in aktivirajte pravila podobnosti

Če pravil podobnosti še niste določili, glejte Ustvarjanje preslikav predlog podobnih zapisov.

Omogočanje funkcije predlaganih dokumentov

Če želite omogočiti funkcijo predlaganih dokumentov, upoštevajte naslednja navodila:

 1. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

 2. Odprite Sistemske nastavitve > Upravljanje dokumentov > Upravljanje predlaganih dokumentov.

 3. V območju Izbira entitet izberite entitete, ki jih želite vključiti v funkcijo predlaganih dokumentov, in nato kliknite Uporabi.

  Nasvet

  Če entitete (stik, priložnost, možna stranka, kupec ali po meri) v območju Izbira entitet niso navedene, je razlog v tem, da pravila podobnosti za entiteto niso določena in aktivirana. Ustvarjanje preslikav predlog podobnih zapisov

 4. Nastavite zunanji URL za vključitev v funkcijo predlaganih dokumentov. Funkcija predlaganih dokumentov privzeto išče v storitvah sistema Office 365, kot je SharePoint ali OneDrive. Če želite poleg iskanja v storitvah Office 365, ki so na voljo, iskati tudi po zunanjem mestu, kot je mesto SharePoint na mestu uporabe, v zunanji sistem vnesite osnovni URL. Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement bodo navedenemu osnovnemu URL-ju dodale niz iskalne poizvedbe. Več informacij: Dodajanje zunanjega URL-ja za iskanje po drugih mestih

Glejte tudi