Razširjanje z integracijo in rešitvami

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Microsoft Dynamics 365 razširite z bogatim naborom funkcij interoperabilnosti in povezovanja.

Glejte tudi