Nabiralnik za posredovanje v primerjavi s posameznimi nabiralniki

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Z nadzorom nabiralnika lahko pozovete enega ali več nabiralnikov za dohodna e-poštna sporočila, nato pa glede na e-poštno sporočilo določite ukrepe aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, na primer ustvarjanje ali posodabljanje zapisov v sistemu. S konfiguracijo strežniške sinhronizacije ali e-poštnega usmerjevalnika lahko spremljate katerega koli od teh nabiralnikov:

  • Nabiralnik za posredovanje. To je en osrednji nabiralnik.

  • Nabiralnik za posameznega uporabnika ali čakalno vrsto.

Če skrbite za organizacijo, ki mora nadzorovati veliko število nabiralnikov, razmislite o uporabi nabiralnika za posredovanje in s tem zmanjšate skrbniške obveznosti. Nadziranje več nabiralnikov včasih zahteva vzdrževanje poverilnic za dostop v več konfiguracijskih profilih.

Če uporabite nabiralnik za posredovanje, skrbniške obveznosti spremenite v opravilo uvajanja strežniškega pravila posredovanja v nabiralnik vsakega uporabnika. Pravilo posredovanja posreduje vsa dohodna e-poštna sporočila kot priloge centraliziranemu nabiralniku za posredovanje. V strežniku Microsoft Exchange Server lahko pravila posredovanja uvedete s čarovnikom za uvajanje pravila (ki se namesti skupaj s programom E-poštni usmerjevalnik za Microsoft Dynamics CRM). S tem lahko bistveno zmanjšate skrbniške in vzdrževalne zahteve, saj lahko čarovnik za uvajanje pravila uvede pravila posredovanja za več uporabnikov aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement hkrati.

Pomembno

  • Če želite nabiralnik za posredovanje uporabljati skupaj z uvedbo aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, ki sodeluje z e-poštnim sistemom, združljivim s protokolom POP3, mora e-poštni sistem imeti zmožnost posredovanja e-poštnih sporočil kot prilog.
  • Čarovnika za uvajanje pravila ne morete uporabljati v e-poštnih strežnikih POP3 in Exchange Online. Namesto tega morate pravila ustvariti ročno.

Uporabnike in čakalne vrste lahko konfigurirate na različne načine znotraj iste uvedbe aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Nabiralnike nekaterih uporabnikov ali čakalnih vrst lahko na primer konfigurirate tako, da so nadzorovani neposredno v enem e-poštnem strežniku, druge pa tako, da uporabljajo nabiralnik za posredovanje v drugem e-poštnem strežniku.

Nadzorovanje nabiralnika za posredovanje

Če uporabljate nadzorovanje nabiralnika za posredovanje, dohodna e-poštna sporočila obdelata strežnik Microsoft Exchange Server ali POP3 in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement v tem zaporedju:

  1. Nabiralnik uporabnika ali čakalne vrste v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement prejme e-poštno sporočilo v strežniku Exchange Server ali POP3.

  2. Pravilo v nabiralniku uporabnika pošlje kopijo sporočila kot prilogo nabiralniku za posredovanje.

  3. Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (prek strežniške sinhronizacije ali e-poštnega usmerjevalnika) pridobijo sporočilo iz nabiralnika za posredovanje in ustvarijo ustrezne zapise.

Glejte tudi