Nadzor in upravljanje sistemskih poslov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Več aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement uporablja sistemske posle za samodejno izvajanje opravil, vključno s poteki dela, uvozom in zaznavanjem dvojnikov, ki se izvajajo neodvisno ali v ozadju.

Lahko jih nadzorujete in se tako prepričate, da se izvajajo nemoteno oz. so uspešno dokončani. Za ogled sistemskih poslov v pogledu mreže se pomaknite v Nastavitve > Sistemski posli.

Nadziranje sistemskih poslov

Če obstaja težava s sistemskim poslom, ga lahko prekličete, preložite, začasno zaustavite ali nadaljujete. Izberite posel in nato izberite meni Dejanja.

 • Preklicevanje sistemskih poslov

  Preklicanega sistemskega posla ne morete nadaljevati.

 • Preložitev dokončanja sistemskih poslov

  Preložitev aktivnega sistemskega posla ustavi vsa trenutna in nadaljnja dejanja. Določite lahko poznejši čas, ko želite znova zagnati sistemski posel.

 • Začasna zaustavitev sistemskih poslov

  Začasno zaustavljen sistemski posel lahko nadaljujete.

 • Nadaljevanje začasno zaustavljenih sistemskih poslov

  Nadaljevanje znova zažene sistemski posel, ki je bil začasno zaustavljen.

  Nasvet

  1. Če sistemski posel ni uspel, si lahko ogledate podatke o tem, kateri koraki niso bili uspešni, in v čem je težava. Najprej odprite zapis sistemskega posla. Če si želite ogledati podrobnosti o sistemskih poslih, ki niso bili uspešni, kazalec pomaknite čez simbole za opozorilo.
   2. Če si želite neuspešne sistemske posle ogledati v obliki, ki jo lahko natisnete ali kopirate in prilepite, kliknite gumb Natisni.

Opomba

Stanja sistemskega posla, ki je bil končan ali preklican, ne morete spremeniti.