Poskusna funkcija: integracija Microsoftovih kognitivnih storitev

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

V tem razdelku je opisan postopek za integracijo rešitve Microsoftove kognitivne storitve s funkcijami programa Dynamics 365 (online), kot so podobni primeri in predlogi člankov zbirke znanja.

Pomembno

 • Integracija rešitve Kognitivne storitve s programom Dynamics 365 (online) je na voljo le za primerke na območju Združenih držav (ZDA).
 • Poskusna funkcija je funkcija, ki ni dokončana, vendar je na voljo, še preden postane del uradne različice, tako da lahko stranke dostopajo do nje in posredujejo povratne informacije. Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo, njihovo delovanje je lahko omejeno.

 • Ta funkcija se bo še spremenila, zato ni namenjena komercialni uporabi. Uporabljajte jo samo v preskusnem okolju in okolju za razvoj.

 • Microsoft ne zagotavlja podpore za to funkcijo predogleda. Tehnična podpora za Microsoft Dynamics 365 vam v primeru težav ali vprašanj ne bo mogla pomagati. Funkcije predogleda niso za produkcijsko uporabo, zanje pa veljajo ločeni dodatni pogoji uporabe.

 • To funkcijo smo omogočili, da jo boste preskusili in nam posredovali svoje mnenje. S pomočjo vaših povratnih informacij bomo lažje razvrstili delovne naloge ter vključili možnosti, ki jih najbolj potrebujete. Prek našega javno dostopnega mesta za povratne informacije nam posredujte predloge in prijavite težave:

O kognitivnih storitvah Microsoft

Microsoftove kognitivne storitve vključujejo več API-jev, ki dopolnjujejo zmogljivost strojnega učenja. Nekatere funkcija programa Dynamics 365 lahko uporabljajo API-je analize besedila za zaznavanje čustev, ključnih fraz, tem in jezika v besedilu, najdenega v vaših podatkih programa Dynamics 365.

Nastavitev povezave analize besedila

Funkcije programa Dynamics 365, ki uporabljajo storitev analize besedila rešitve Kognitivne storitve za ujemanje po ključnih besedah, kot so predlagani dokumenti Predlagani dokumenti, podobni primeri, analiza teme in predlogi člankov zbirke znanja, zahtevajo povezavo storitve analize besedila rešitve Kognitivne storitve. To povezuje program Dynamics 365 s storitvijo analize besedila Kognitivne storitve.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo > Konfiguracija storitve analize besedila Azure.

 2. Preglejte informacije in kliknite Nadaljuj.

 3. Nato vnesite informacije o povezavi.

  Element Opis
  Ime (obvezno) Logično ime za povezavo.
  URL storitve Azure (obvezno) URL storitve za storitev analize besedila Kognitivne storitve.
  Ključ računa za storitev Azure (obvezno) Naročiti se boste morali na API analize besedila in pridobiti ključ za API. Več informacij: Prijava za API analize besedila. Za preskušanje te funkcije je na voljo račun z 0,00 USD.
  Opis Opis povezave.
 4. Kliknite Preskusi povezavo, da preverite veljavnost nastavitev.

 5. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, kliknite Aktiviraj.

Ustvarjanje pravil za predloge podobnih zapisov

Nastavite samodejni predlog podobnih zapisov tako, da ustvarite pravila. Pravila, ki jih ustvarite, lahko uporabljajo analizo besedila Kognitivne storitve ali pa nekatere funkcije omogočajo uporabo vgrajenega mehanizma za ujemanje podobnosti v programu Dynamics 365. Zapomnite si, da lahko ustvarite le eno pravilo za predloge podobnih zapisov za posamezno vrsto entitete.

 1. Pojdite v Nastavitve > Upravljanje podatkov > Nastavitve predlogov za podobne zapise.

 2. Kliknite Novo.

 3. Izpolnite polja v pogovornem oknu novega naprednega pravila podobnosti.

  Element Opis
  Ime (obvezno) Ime modela teme.
  Izvorna entiteta (obvezno) Entiteta, za katero so predlagani podobni zapisi. Izberite eno od možnosti Kupec, Primer, Stik, Možna stranka, Priložnost ali entiteta po meri, ki ima odnos N:N z eno od entitet, podprtih za pravila podobnosti.
  Opis Opis pravila podobnosti.
  Uporabi analizo besedila za ujemanje cilja Privzeto: Ne. Za ujemanje po ključnih besedah se bo uporabljal program Dynamics 365.

  Če uporabljate analizo besedila Kognitivne storitve, pa to nastavitev nastavite na Da. Več informacij: Nastavitev povezave analize besedila
  Filtriraj rezultat po stanju Filtriraj zapise po stanju. Filtrirate lahko na primer zapise možnih strank, ki izpolnjujejo pogoje, pri tem pa prezrete zapise odprtih možnih strank ali možnih strank, ki ne izpolnjujejo pogojev.
  Napredne nastavitve besedilnega ujemanja
  Največje število ključnih izrazov (obvezno) Največje število ključnih besed ali ključnih fraz za določanje z iskanjem po besedilu. Sprejemljive vrednosti so od 0 do 1.000.

  Konfiguracija pravila podobnosti za analizo besedila

 4. Kliknite Shrani.

 5. Za pravila podobnosti priložnosti so vzorčne preslikave že dodane. Če želite dodati preslikavo, se pomaknite navzdol do možnosti Polja z ujemanjem in nato kliknite »Novo« (Gumb »Dodaj«).

 6. Na strani nove analize besedila vnesite vrednosti za naslednja polja. Te vrednosti se uporabijo za določanje ključnih besed ali ključnih fraz iz izvornih zapisov z analizo besedila, da se nato ujemajo s ciljnimi zapisi z iskanjem po besedilu. Tako se zagotovi podobnost med izvornimi in ciljnimi zapisi na podlagi ključnih besed.

  Element Opis
  Pogoji Popolno ujemanje: vrnejo se le tisti rezultati, ki se ujemajo s polji iz izvorne entitete. Opomba: privzeto ne omogočajo vsa polja natančnega ujemanja. Več informacij: Omogočanje polja za popolno ujemanje podobnih zapisov

  Besedilno ujemanje: besedilo v teh poljih se uporablja za iskanje ključnih fraz za ujemanje. Če na primer izberete Naslov primera ali Opis, se vrnejo rezultati, ki se ujemajo z besedilom v teh poljih.
  Entiteta Izberite entiteto, ki bo uporabljena pri ustvarjanju pravila za iskanje po besedilu, da najdete ustrezne zapise v programu Dynamics 365. Na voljo so naslednje entitete: dejavnost, primer, reševanje primera, e-pošta, faks, opomba.

  - Izvorna entiteta, kot sta primer in opomba.
  - Dejavnost in vnaprej pripravljene entitete dejavnosti, kot so e-pošta, faks, pismo, telefonski klic in sestanek.
  - Vse entitete dejavnosti po meri, ki so povezane z izvorno entiteto.
  Polje* Izberite polje, ki ga želite uporabiti pri ustvarjanju pravila za iskanje po besedilu, da najdete ustrezne ciljne zapise. Na voljo so naslednje vrste polj: nabor možnosti, ena vrstica besedila, več vrstic besedila.

  Obstajata dve vrsti polj, ki se lahko uporabijo za analizo podobnosti:

  Strukturirana polja: za popolno ujemanje na podlagi vsakega polja. Za popolno ujemanje so na voljo vsa polja, razen polja »Več vrstic besedila«. Vsako polje je lahko uporabljeno le enkrat.

  Besedilna polja: na voljo so le polja vrste »Besedilo« ali »Nabor možnosti«. Za »Nabor možnosti« se uporablja ustrezna oznaka v jeziku uporabnika. Besedilna polja se uporabljajo za nepopolno ujemanje pri analizi podobnosti na podlagi pridobivanja ključnih besed ali fraz. Vsako polje je lahko uporabljeno le enkrat.
 7. Kliknite Shrani.

 8. Kliknite Aktiviraj.

 9. Dodajte več preslikav, da ustvarite obsežno iskanje povezanih zapisov.

Omogočanje polja za popolno ujemanje podobnih zapisov

Če želite omogočiti polje za popolno ujemanje, dodajte polje v pogled hitrega iskanja ustrezne entitete.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanje > Prilagajanje sistema.

 2. Razširite Entitete, razširite entiteto, pri kateri želite omogočiti popolno ujemanje, kot je na primer entiteta »Račun«, in nato kliknite Pogledi.

 3. Kliknite Hitro iskanje aktivnih kupcev, kliknite Več dejanj in nato kliknite Uredi.

 4. V možnosti »Pogosta opravila« kliknite Dodaj stolpce za iskanje in nato izberite polje, pri katerem želite omogočiti natančno ujemanje.

 5. Kliknite V redu in nato na strani »Hitro iskanje aktivnih kupcev« kliknite Shrani in zapri.

 6. Ker je dodajanje polja v pogled prilagoditev, morate objaviti prilagoditev, da omogočite popolno ujemanje za polje. To storite tako, da v levem podoknu za krmarjenje kliknete entiteto, kot je na primer »Račun«, in nato kliknete Objavi. Če želite objaviti vse prilagoditve, kliknite Objavi vse prilagoditve.

Izjava o zasebnosti

Če omogočite funkcijo analize besedila, omogočite odvisne funkcije v storitvi Dynamics 365, ki uporabljajo API analize besedila kognitivnih storitev Azure za zagotavljanje naprednih vpogledov. Te odvisne funkcije so:

 • Predlogi iz zbirke znanja

 • Analize tem primerov

 • Predlogi za podobne primere

  Skrbnik lahko funkcijo analize besedila v organizaciji Dynamics 365 omogoči na zavihku Nastavitve > Skrbništvo > Sistemske nastavitve > Predogled.

  Če omogočite funkcijo analize besedila, so takrat, ko v storitvi Dynamics 365 nastavite predloge iz zbirke znanja na podlagi analize besedila, primer in podatki povezanih entitet poslani v API analize besedila Azure, da se izvlečejo ključne besede/fraze. V API-ju analize besedila Azure niso shranjeni nobeni podatki. Za ustvarjanje izvlečka izrazov so v API analize besedila Azure poslana samo polja, konfigurirana v konfiguraciji članka zbirke znanja. Skrbnik ali prilagojevalec lahko dezaktivira konfiguracijo članka zbirke znanja, da ustavi izvajanje klicev API v API analize besedila Azure. Prilagojevalec lahko preneha uporabo predlogov na podlagi analize besedila tako, da v konfiguraciji obrazca entitete primera preklopi nazaj na predloge na podlagi polj.

  Če omogočite funkcijo analize besedila, so takrat, ko v storitvi Dynamics 365 nastavite analizo teme primera, primer in podatki povezanih entitet poslani v API analize besedila Azure, da se določi tema. V API-ju analize besedila Azure niso shranjeni nobeni podatki. Za ustvarjanje izvlečka tem so v API analize besedila Azure poslana samo polja, konfigurirana v konfiguraciji modela teme. Skrbnik ali prilagojevalec lahko dezaktivira model teme, da ustavi izvajanje klicev API za API analize besedila Azure.

  Če omogočite funkcijo analize besedila, so takrat, ko v storitvi Dynamics 365 nastavite predloge za podobne primere in je v pravilu podobnosti omogočena možnost napredne analize besedila, primer in podatki povezanih entitet poslani v API analize besedila Azure, da se izvlečejo ključne besede in fraze. V API analize besedila Azure so poslana samo besedilna polja, ki so konfigurirana v pravilu podobnosti. V API-ju analize besedila Azure niso shranjeni nobeni podatki. Skrbnik ali prilagojevalec lahko dezaktivira pravilo podobnosti, da ustavi izvajanje klicev API za API analize besedila Azure.

  Komponente in storitve Azure, povezane s funkcijami na podlagi analize besedila, so podrobno opisane v nadaljevanju.

  Opomba: Če želite več informacij o dodatnih ponudbah storitve Azure, obiščite Središče zaupanja Microsoft Azure.

  Aplikacija za API-je storitve Azure

  Aplikacija za API-je storitve Azure sproži spletne posle, ki preberejo podatke iz organizacije Dynamics 365 in jih pošljejo v API analize besedila za izvedbo analize teme. Aplikacija za API storitve Azure uporablja spletni posel za obdelavo dejanskih podatkov v ozadju in pisanje rezultatov podatkov v shrambo zbirke dvojiških podatkov Azure. Podatki so začasno shranjeni v shrambo zbirke dvojiških podatkov Azure. Ko je tema določena, so podatki iz shrambe Azure izbrisani.

  Razporejevalnik opravil Azure

  Razporejevalnik opravil Azure se uporablja za sprožitev spletnega posla na podlagi razporeda za izvajanje analize teme. V skupni rabi z razporejevalnikom opravil je samo razpored gradnje modela tem.

  Tabela Azure

  Tabela Azure se uporablja za komunikacijo med aplikacijo za API-je storitve Azure in spletnim poslom o različici modela in kontekstu organizacije.

  Shramba zbirke dvojiških podatkov Azure

  Spletni posli podatke začasno shranijo v shrambo zbirke dvojiških podatkov Azure, pri čemer so po dokončanem izvajanju prodajnega lijaka logične aplikacije izbrisani.

  API analize besedila Azure

  V API analize besedila Azure so poslani podatki na podlagi polj, ki so konfigurirani v dejavnih poljih za iskanje v zbirki znanja ali konfiguraciji modela teme ali konfiguraciji pravila podobnosti. Polja entitete primera, kot so naslov in opis, ter opisna polja v povezanih opombah in dejavnostih so na primer konfigurirana v konfiguraciji polja za iskanje v zbirki znanja.

  Iskanje po ustreznosti v storitvi Dynamics 365

  Če je skrbnik omogočil funkcijo iskanja po ustreznosti, jo lahko uporabljate za iskanje podobnih zapisov za primere. Polja z besedilnim ujemanjem in polja s popolnim ujemanjem, ki se uporabljajo v pravilu podobnosti, se uporabljajo za priklic API-ja iskanja po ustreznosti. Za podrobnosti obravnavanja podatkov glejte tehnično vsebino za iskanje po ustreznosti storitve Dynamics 365.

Glejte tudi

Poskusna funkcija: samodejni predlogi člankov zbirke znanja

Poskusna funkcija: za primer predlaga podobne primere

Omogočanje funkcije predlaganih dokumentov