Dynamics 365 Customer Engagement
Splošna navodila v zvezi z znanimi težavami

V tem dokumentu so na voljo najnovejše pomembne informacije o tej različici izdelka:

 • Dynamics 365 (v spletu), Enterprise edition, različica 9.0

Tukaj boste našli tudi informacije o znanih težavah in možnih rešitvah.

Razpoložljivost storitev in aplikacij

Storitve in aplikacije GA Javni predogled Zasebni predogled
Dynamics 365 for Sales, Enterprise edition in Dynamics 365 for Service, Enterprise edition X
Dynamics 365 for Field Service X
Dynamics 365 for Project Service X
Portal Capabilities for Dynamics 365 X
Izboljšave iskanja po ustreznosti X
Vodeno učenje X
Optimizator razporejanja virov X
Glympse X
Connected Field Service (internet stvari) X
Strojno učenje X
Skupina v storitvi Office 365 X
Gamification X
Vpogledi v organizacijo X
CaféX Live Assist X
Priporočila dokumentov X
Novice podjetja (na voljo od 8. oktobra) X
Unified Service Desk X
Mnenje strank X
Aplikacije Dynamics 365 za Outlook (na voljo od 8. oktobra) X
Vpogledi v odnose – samodejno zajemanje podatkov X
Vpogledi v odnose – pomoč za odnose X
Vpogledi v odnose – zanimanje za e-pošto X
Customer Insights X
LinkedIn (samo Lead Gen Forms) X
Cortana (na voljo od 8. oktobra) X
Mobile offline (Dynamics 365 za tablične računalnike in telefone) X
Vpogledi v odnose – analitika odnosov X

Aplikaciji spletnega odjemalca za Sales in Customer Service

 • Vzorčni podatki niso nameščeni v razdelku Nastavitve > Upravljanje podatkov.

 • Osnovna aplikacija Marketing:

  • Ko je dejavnost akcije razposlana, se dejavnosti ne ustvarijo.

  • Na zaklenjene sezname za trženje ni mogoče dodati članov z izbiro možnosti Dodaj z naprednim iskanjem.

  • Ustvarjanje dinamičnega seznama za trženje ni mogoče.

  • Na sezname za trženje ni mogoče dodati članov z izbiro možnosti Dodaj z naprednim iskanjem.

  • Iz dejavnosti akcije občasno ni mogoče odjaviti kupca, stika ali možne stranke.

 • Na podmreži izdelkov v obrazcih »Ponudba«, »Naročilo« in »Račun« predlogi niso na voljo.

 • Če so v imenu entitete presledki, ni mogoče ustvariti nove entitete z virom podatkov.

 • Obrazec za odziv na akcijo se ne naloži, zato ga ni mogoče pretvoriti v možno stranko.

 • Odziva na akcijo ni mogoče pretvoriti v možno stranko.

 • Ni mogoče odpreti strani z dejavnostmi akcije, da bi odjavili kupca, stik ali možno stranko oz. pretvorili akcijo.

 • V rešitvi pogleda po meri entitete »Kupec« ni mogoče dodati kot podkomponento.

 • V vlogi predstavnika za stranke uporabnik ne more shraniti primera za stranko, ki ima nastavitev upravičenosti za možnost Zmanjšaj preostalo na nastavljeno na Ustvarjanje primera. Sicer pri shranjevanju zapisa primera ni težav.

 • V obrazcih s podrobnostmi »Ponudba«, »Naročilo« in »Račun« se obvestila o napakah cene ne prikazujejo.

 • Na obrazcu priložnosti za izdelke z lastnostjo »Samo za branje« ni mogoče dodajati ponudbe.

 • Pri shranjevanju in zapiranju elementa cenika se prikaže napaka in okno se ne zapre pravilno.

Aplikaciji središča za prodajo in storitve za stranke

Za optimalno delovanje naslednja tabela prikazuje priporočeno aplikacijo za uporabo v brskalniku ali mobilnih napravah za vsak scenarij.

Storitev Aplikacija poenotenega vmesnika v brskalniku Aplikacija poenotenega vmesnika v mobilni napravi Spletni odjemalec v brskalniku
Sales Središče za prodajo Sales
Customer Service – scenariji upravljanja znanja Središče storitev za stranke Središče storitev za stranke
Customer Service – scenariji upravljanja primerov Središče storitev za stranke Customer Service

Aplikacija središča za prodajo za Dynamics 365 za tablične računalnike in Dynamics 365 za telefone

 • Pri uporabi iPada se prikaže obvestilo o napaki, ko želi uporabnik dodati izdelek za priložnost. Rešitev je, da obvestilo o napaki opustite.

 • Dejanje v ukazni vrstici podmreže brez naslova (izdelek priložnosti, ponudbe priložnosti) se nad mrežo prikaže kot tri pike, ki so nepravilno poravnane.

 • Spletni viri niso upodobljeni na nadzornih ploščah.

 • Spletni viri in oznake iframe se ne prikažejo v višini in širini, ki jim je dodeljena v konfiguracijo mobilne aplikacije.

 • V ukazni vrstici »Ponudba« manjkajo ikone.

 • Možnost hitrega ustvarjanja za izdelek priložnosti se namesto v pomičnem pogovornem oknu odpre v novem oknu.

Aplikacija središča storitev za stranke za Dynamics 365 za tablične računalnike in Dynamics 365 za telefone

 • Obrazci

  • Ko namestite portal skupnosti, je za entiteto »Primer« potrjena zastavica metapodatkov Samo za branje v mobilni napravi. Zato je entiteta »Primer« v središču storitev za stranke na voljo samo za branje. Rešitev je, da odprete prilagoditve entitete ter poleg metapodatkov entitete »Primer« počistite polje Samo za branje v mobilni napravi. Nato kliknite Shrani in Objavi vse prilagoditve.

  • V določenih organizacijah s preskusno različico pride do napake podvojenih zapisov, kar je posledica težav z zaporedno številko članka zbirke znanja. Rešitev je, da posodobite predpono javne številke članka zbirke znanja (Nastavitve > Skrbništvo > Samodejno oštevilčevanje > Članki zbirke znanja) ali posodobite zaporedno številko članka z API-jem.

  • Potek poslovnega procesa za primer pri ustvarjanju novega primera ni na voljo. Možnost je na voljo, ko je obrazec primera shranjen.

  • Proces povezave telefona s primerom: možnost »Poišči primer« na stopnji identitete za obstoječi primer ni na voljo za posodobitev.

  • V napravah uporabite dejanje Dodeli v ukazni vrstici. Spreminjanje vrednosti lastnika z uporabo iskanja lastnika ne deluje.

  • Podmreža »Podobni primeri« ni na voljo na obrazcu »Primer«.

  • V središču storitev za stranke je e-pošta samo za branje.

  • Pri odpiranju obrazca uporabnika in upravičenosti samo za branje se prikaže napaka skripta.

  • Podmreža s prevodi, povezanimi s članki zbirke znanja, se pri povečavi skrije.

  • V kontrolniku »Iskanje v zbirki znanja« sidrne povezave ne delujejo.

 • Drugo

  • V oknu za iskanje »Dodajanje v čakalno vrsto« čakalne vrste uporabnikov in ekip niso na voljo.

  • Rezervni obrazci so prikazani za glavne obrazce za entitete »Kategorija«, »Povratne informacije« in »Prikaz članka zbirke znanja«, ker so njihovi predvideni glavni obrazci (imenovani interaktivni oglasi) privzeto nedejavni. Rešitev je, da obrazce ročno aktivirate. Težava bo v naslednji izdaji odpravljena, vendar bodo organizacije pri nadgradnji z različice Potassium Preview morate ročno aktivirati obrazce.

  • Za dejavnosti po meri na zemljevidu mesta so prikazani neveljavni ukazi.

Moduli aplikacije in oblikovalnik aplikacij

 • Pripona URL-ja modula aplikacije predstavlja prijazen URL za modul aplikacije v obliki <url strežnika>/aplikacije/sales. Skrbniki lahko to pripono URL-ja nastavijo za svojo organizacijo in tako uporabnikom zagotovijo prijaznejši URL. Vendar te pripone URL-ja trenutno ni mogoče izvoziti ali uvoziti prek rešitev.

 • V nekaterih različicah brskalnika Firefox se potrditvena polja na strani za ustvarjanje aplikacije v oblikovalniku aplikacij ne prikažejo.

 • Vsaka sprememba v imenu grafikona ali nadzorne plošče, opravljena v pripadajočem urejevalniku, odprtem v oblikovalniku aplikacij, se v oblikovalniku aplikacij za modul aplikacije prikaže šele po osvežitvi.

 • Entiteta poteka poslovnega procesa po meri, ki se ustvari za poteke poslovnega procesa po meri, morda ni samodejno dodana v delovno območje oblikovalnika aplikacij, ko je potek poslovnega procesa dodan v modul aplikacije.

Oblikovalnik pogledov

 • Ko je oblikovalnik pogledov odprt, se vzorčni podatki iz različnih stolpcev občasno prekrivajo.

 • Ko so filtri razdruženi, se vrstni red filtrov ne ohrani.

Upodobitev podatkov

Nadzorne plošče v poenotenem vmesniku

 • V teh primerih bo prihajalo do težav pri postavitvi, npr. do nepravilne poravnave izbirnika nadzornih plošč in oznake.

 • V telefonu s sistemom Windows 10 ali brskalnikom Internet Explorer bo pri uporabi prihajalo do težav z nadzorno ploščo, ker ta naprava in brskalnik nista podprta.

Interaktivne nadzorne plošče v poenotenem vmesniku

 • Interaktivne nadzorne plošče v načinu brez povezave niso podprte.

 • Kakršne koli nastavitve metapodatkov v naborih možnosti za konfiguracijo barv filtrov za vidne elemente nimajo nobenega učinka, grafikoni pa niso upodobljeni v barvah po meri.

 • Občasno tokovi ne pokažejo nobenih podatkov za zapise. Rešitev je, da aplikacijo znova naložite.

 • Na interaktivnih nadzornih ploščah po meri filtriranje občasno ne deluje. Rešitev je, da aplikacijo znova naložite.

 • Ko je mreža dejavnosti konfigurirana, da se upodobi kot kontrolnik koledarja, ukaz »Odpri nadzorne plošče« odpre nadzorno ploščo za kazalec dejavnosti namesto nadzorne plošče dejanske dejavnosti.

 • Kolobarni, tortni in drugi grafikoni se lahko prikažejo nepravilno. To lahko vpliva na uporabnost nekaterih grafikonov v filtrih za vidne elemente.

 • Kolobarni grafikoni in grafikoni z oznakami lahko skrivajo druge podatkovne točke, ko se na njih izvaja filtriranje, ter prikažejo samo podatkovno točko, ki je bila uporabljena za filtriranje.

 • V globalnih filtrih in uporabljenih filtrih je privzeta minimalna vrednost vrste numeričnih podatkov prikazana v znanstvenem zapisu namesto v decimalnem.

 • Pod določenimi pogoji lahko po kliku možnosti Preklopi v pogled ploščic ali Preklopi v pogled toka nekatere ploščice in tok prikažejo dejanje Več o tem. To dejanje se ne bi smelo prikazati in bo v prihodnji izdaji odstranjeno.

Grafikoni v poenotenem vmesniku

 • Grafikoni prikažejo sporočilo »Nalaganje«, če uporabnik nima pravice branja za temeljno entiteto grafikona.

 • Pri uporabi v napravah na tortnih grafikonih, razkosanih na preveč delov, morda ne bodo prikazani vsi podatki.

 • V napravah s sistemom iOS so grafikoni v razširjenem pogledu lahko prikazani zamegljeno.

 • Filtri grafikona se ne ohranijo. Če izberete Skrij grafikon in nato Pokaži grafikon, se filter grafikona izgubi in vsi podatki v celotnem pogledu se znova naložijo.

 • Pri uporabi v telefonih grafikon prekriva zapise, na voljo v mreži, ko zaprete razširjeni pogled na strani mreže.

 • V nekaterih mrežah gumb »Pokaži grafikon« prikaže prazen izbirnik grafikonov, ker za temeljno entiteto ne obstaja noben grafikon.

 • V teh primerih bo prihajalo do težav pri postavitvi grafikonov, npr. opisi orodja se ne bodo prikazali.

 • Ko v načinu brez povezave v mreži kliknete Pokaži grafikon, se grafikon ne prikaže.

Kontrolnik časovnice

 • Če želite v konfiguraciji lastnosti kontrolnika časovnice na nadzorni plošči omogočiti možnost Pokaži podokno s filtri, se prikaže sporočilo »Prišlo je do nepričakovane napake.«. To je prehodna težava, odpravite jo tako, da zaprete urejevalnik nadzorne plošče in osvežite stran.

 • Ko pri nekaterih ločljivostih na nadzornih ploščah v kontrolniku časovnice odprete podokno s filtri, to podokno skoraj prekrije kontrolnik časovnice, uporabnik pa ne vidi zapisov. Možna rešitev je, da prilagodite nadzorno ploščo in povečate višino kontrolnika časovnice.

 • Če je na nadzornih ploščah kontrolnik časovnice prekratek, nekateri filtri niso vidni, ker podokno s filtri nima drsnika za pomikanje.

Kontrolniki za polja in mobilna aplikacija v poenotenem vmesniku

 • Vizualni kontrolniki niso popolnoma delujoči.

 • Ob izbiri kartice lokacije se v izvorni aplikaciji naprave zemljevid ne odpre.

 • Obrazec za hitro ustvarjanje dejavnosti telefonskega klica se ne odpre, ko se v mobilni aplikaciji začne dejanje klica.

 • V brskalnikih Internet Explorer 11, Firefox in Edge ni mogoče nastaviti podatkovnih polj.

 • Kontrolnik za datum in uro za urejanje uporablja območne nastavitve brskalnika in ne območnih nastavitev uporabnika.

 • Ko v napravah s sistemom Android izvedete hitro ustvarjanje in uporabite polje Trajanje, se v načinu urejanja vrednosti trajanja v vrstici celoten obrazec za hitro ustvarjanje pomakne navzgor. Rešitev je, da se pomaknete navzdol in poiščete polje Trajanje ter nadaljujete s posodabljanjem. S prednastavljenimi vrednostmi pri uporabi izbirnika polja Trajanje (ikona puščice dol) ni težav.

 • Kontrolniki za besedilo – dolge vrednosti se v načinu za branje ne prelomijo.

 • Na seznam pogodbenih strank ni mogoče dodati nerazrešenega ID-ja za e-pošto.

 • Pri ustvarjanju novega zapisa z uporabo možnosti +Novo v polju za iskanje »Zadeva« se upodobijo nepravilni obrazci za hitro ustvarjanje.

 • Pri iskanju seznama nedavno uporabljenih se ne upošteva pogled za iskanje.

 • V razdelku s polji glave ni mogoče spremeniti vrednosti polja »Lastnik«.

 • Za povezane mreže se v načinu »Več o tem« pojavni meni z ukazi ne prikaže.

 • Entitete, ki niso bile omogočene v poenotenem vmesniku, se prikažejo v mrežah z več entitetami (npr. v mreži dejavnosti).

 • Nastavitve naprave se za spletno organizacijo brez predpomnilnika pri vnovičnih zagonih aplikacije ne ohranijo.

 • Način predpomnilnika ne deluje v načinu brez povezave.

Mreže in seznami v poenotenem vmesniku

 • V tabličnih računalnikih se za nekatere jezike lahko filtri kazala (znakov) prikažejo preblizu skupaj. Težavo zaobidete tako, da za iskanje zapisov, ki se začnejo z določenim znakom, uporabite ukaz »Išči«.

 • Filter končnega datuma na mrežah dejavnosti v povezavi z drugimi filtri na strani, kot so izbirnik pogledov in filtri kazala (znakov), morda ne deluje po pričakovanjih.

 • V tabličnih računalnikih je lahko spreminjanje širine stolpcev težje, ker je na voljo premajhna površina za vlečenje z dotikom. Težavo zaobidete tako, da širino želenih stolpcev spremenite v definiciji pogleda.

Nabori možnosti z izbiro več elementov v poenotenem vmesniku

 • Kontrolnik za nabore možnosti z izbiro več elementov se zmeraj prikaže v načinu urejanja.

 • Puščica za spustni meni kontrolnika za nabore možnosti z izbiro več elementov se prikaže kot kvadratno polje.

 • V napravah s sistemom iOS kontrolnik ni pravilno poravnan.

 • V napravah s sistemom Android 5 uporabniški vmesnik kontrolnika ni pravilno poravnan.

Kontrolnik časovnika v poenotenem vmesniku

 • Kontrolnik časovnika ni podprt, zato se prikaže sporočilo »Pri nalaganju kontrolnika je prišlo do napake.«. Za privzeti obrazec »Primer« v aplikaciji središča za storitve za stranke težavo zaobidete tako, da se pomaknete na zavihek »Pogodba o ravni storitve« in znova odprete zavihek »Povzetek«.

 • Stanje časovnika se v načinu sinhronizacije ne spremeni, če je pogodba o ravni storitve zaustavljena.

Kontrolnik teme v poenotenem vmesniku

 • Zadnje vozlišče v hierarhični strukturi drevesa tem se ne prikaže kot podrejeno vozlišče nadrejenega. Prikaže se na enaki ravni kot nadrejeno vozlišče.

Aplikacija Dynamics 365 za Outlook

 • Aplikacija Dynamics 365 za Outlook bo na voljo v prihodnji posodobitvi tega izdelka. Predhodno izdana različica aplikacije v tej izdaji ni podprta.

Časovna omejitev nedejavnosti

 • Časovna omejitev nedejavnosti se za naslednje odjemalce ne uporablja:

  • Outlook

  • Dynamics 365 za tablične računalnike

  • Dynamics 365 za telefone

  • Unified Service Desk prek brskalnika WPF

  • Poenoteni vmesnik

  • Live Assist (klepet)

 • Portal Capabilities for Dynamics 365 ima svoje lastne nastavitve za seje in časovno omejitev nedejavnosti, ki so neodvisne od sistemskih nastavitev. Aplikacija je tako zasnovana.

Poteki poslovnega procesa

 • V korakih dejanj znotraj potekov poslovnega procesa ni mogoče uporabiti dejanj procesa, ki vsebujejo katero od naslednjega: vhodne ali izhodne argumente vrste Entity, EntityCollection ali Option Set (seznam aktualnih podatkov); več kot en izhodni argument vrste EntityReference ali katere koli vhodne argumente vrste EntityReference.

 • Korakov dejanj v potekih poslovnega procesa ni mogoče izvažati ali uvažati kot del rešitve.

 • Ko je konfiguriran s potekom dela na zahtevo (sproti) in priklican iz mobilnega poenotenega vmesnika, korak dejanja v poteku poslovnega procesa povzroči sporočilo o napaki, pri čemer se postopek neuspešno zaključi.

Osvežen videz spletnega odjemalca

 • Ker je velikost pisave za sezname in poglede mrež nekoliko večja, so lahko podatki v stolpcih nekoliko omejeni, kar je odvisno od vaših podatkov. V prihodnji izdaji bomo morda povečali širino stolpcev ali zmanjšali velikost pisave.

 • Na nekaterih obrazcih, kot je seznam za trženje, se občasno prikažejo prazna območja. Odstranite jih z bližnjico Ctrl + F5.

 • Prazne podmreže prikažejo sporočilo z imenom sheme entitete namesto s prikaznim imenom.

 • V nekaterih primerih so lahko simboli zvezdice za polja, zaščitena z varnostjo na ravni polja, nepravilno postavljeni, npr. za polje z naborom možnosti z izbiro več elementov, ki je zaščiteno z varnostjo na ravni polja.

 • Oznaka obveznega polja v nekaterih obrazcih za množično urejanje morda ni pravilno postavljena.

 • Pri uporabi z iPadom sta ikoni za razvrščanje in filtriranje na zidu dejavnosti morda nepravilno postavljeni.

 • V nekaterih poljih z izračunom ali s skupno vrednostjo je lahko ikona kalkulatorja nepravilno postavljena.

 • Sivo osenčeni obrazci spletnega odjemalca:

  • Osenčenost se na novem obrazcu v načinu ustvarjanja ne prikaže.

  • Ni dinamične spremembe pri spremembi višine polja ali komponente, zato se lahko prikaže prazen prostor. Ta prazen prostor po osvežitvi izgine.

Project Service Automation

 • Paketi izdelkov za priložnosti, ponudbe in naročila, ki temeljijo na projektih, delujejo pravilno.

 • Zavihek »Izpolnitev pogodbe« ne deluje pravilno, ko gre za zneske projektnih pogodb za dejanske stroške in dejanski obseg dela.

 • Polji za predvideni strošek projekta in dejanski strošek prikažeta samo zneska cene dela in ne zneskov stroškov.

 • V primeru več cenikov projekta s prekrivajočimi obsegi datumov cen, ki bi morale biti privzeto uporabljene za kategorije vlog in stroškov, morda ne bo mogoče določiti.

 • Za davke mejnikov s fiksno ceno se ne ustvarijo ločeni dejanski podatki o davkih. Transakcije, ki predstavljajo plačane davke, so običajno zabeležene kot dejanski podatki pri glavni transakciji. Vendar pa se davki za mejnike ne zabeležijo kot ločen vnos dejanskih podatkov. Znesek davka je združen z zneskom mejnika, zato je zabeležen dejanski podatek skupnega zneska.

 • Če je projekt povezan s pogodbo in se v procesu posodobi polje stranke v projektu, se sprememba ne prenese tudi v dejanske podatke.

 • V razdelku »Priložnosti« na zavihku »Prodaja« projekta se možnost »Priložnost projekta« ne prikaže.

 • V jezikih, razen v angleščini, se dejanja na strani »Vrstica računa« pri dejanju »Nov trak« ne prikažejo.

 • Gumb »Potrdi« in gumb »+« za dodajanje novih vrstic na strani podrobnosti dnevnika za že potrjene dnevnike nista onemogočena.

 • Pri potrditvi pogodbe se neobračunani dejanski podatki, ki izvirajo iz dnevnikov, ne obdelajo pravilno. Neobračunani dejanski podatki o prodaji se pri postopku potrditve pogodbe prekličejo in razveljavijo.

Integracija Cortane s storitvijo Dynamics 365

 • Integracija Cortane s storitvijo Dynamics 365 omogoča dostop do prodajnih dejavnosti, računov in opravil prek Cortane. Vendar pa reaktivni ukazi Cortane, ki uporabljajo glas in besedilo, trenutno niso na voljo. Glasovni in besedilni ukazi, kot je »Dynamics 365 odpri račun Contoso« ali »CRM poišči račun Contoso« bodo preusmerjeni in odprlo se bo spletno iskanje v iskalniku Bing. Druge funkcije so na voljo, mi pa delamo na teh reaktivnih ukazih in načrtujemo, da jih bomo izdali v eni od prihodnjih paketov posodobitev.

Obvestilo neodvisnih izdelovalcev

Obvestilo neodvisnih izdelovalcev