Dynamics 365 for Customer Engagement
Navodila/znane težave

V tem dokumentu so pomembne informacije o naslednjih različicah izdelka:

 • Aplikacije za Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0
 • Aplikacije za Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0.1
 • Aplikacije za Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0.2
 • Aplikacije za Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.0.2

Tukaj boste našli tudi informacije o znanih težavah in možnih rešitvah.

Dynamics 365 Channel Integration Framework

 • Channel Integration Framework (CIF) ne podpira brskalnikov Internet Explorer in Firefox. Channel Integration Framework trenutno podpira spletna brskalnika Microsoft Edge in Google Chrome.

 • Pravilnik brskalnika za glasovni in videokanal privzeto blokira dostop do mikrofona in zvočnika. Če želite omogočiti dostop do mikrofona in zvočnika, spremenite nastavitve.

 • Hitrega ustvarjanja, potekov opravil in plošče ogrodja Channel Integration Framework (CIF) ni mogoče uporabljati hkrati. Če namreč razširite obrazec za hitro ustvarjanje in poteke opravil, ti prekrivajo ploščo CIF.

 • Če izberete vse vloge med ustvarjanjem novega zapisa ponudnika kanala v aplikaciji za skrbnike Channel Integration Framework (CIF), shranjevanje ne uspe in prikaže se napaka skripta. Počistite izbiro za vlogo uporabnik podpore, da preprečite to napako.

Zahteve za varnost na prenosni plasti (TLS)

Od izdaje aplikacij za Dynamics 365 for Customer Engagement različice 9.0 bo pri povezovanju z aplikacijami Customer Engagement obvezna uporaba varnostnega protokola TLS različice 1.2 (ali novejše različice). To je v skladu s posodobljenimi varnostnimi pravilniki in najboljšimi praksami, ki veljajo v Microsoftu in celotni panogi. Da preprečite motnje v delovanju vaše organizacije, boste morda morali izvesti naslednje ukrepe, da boste lahko ohranili povezljivost z aplikacijami v sklopu rešitve Dynamics 365 Customer Engagement.

 1. Za dostop do spletne aplikacije Microsoft Dynamics 365 uporabljajte podprte brskalnike. Za pomoč pri ugotavljanju, ali brskalnik podpira obvezni varnostni protokol TLS 1.2, obiščite stran za preskus preverjanja veljavnosti.

 2. Znova prevedite vse odjemalce sistema Windows po meri, ki so bili vzpostavljeni z ogrodjem .NET Framework 4.5.2, da bodo uporabljali .NET Framework 4.6.2 ali novejšo različico.

 3. Prenesite aplikacijo Dynamics 365 for Outlook in jo posodobite na različico 8.2.2.137.

 4. Prenesite najnovejšo različico orodij za razvijalce iz upravitelja paketov NuGet.

 5. Prenesite rešitev Unified Service Desk in jo posodobite na najnovejšo različico (različice 3.1, 3.2 in 3.3 so združljive z varnostnim protokolom TLS 1.2). Če želite še naprej uporabljati starejše različice rešitve Unified Service Desk, morate posodobiti registrske vnose odjemalske namizne različice.

Preverite naslednje informacije, da ugotovite, ali to vpliva na vas in katere ukrepe je treba izvesti:

 1. Obvestilo o zahtevi glede varnosti povezav v spletnem dnevniku

 2. Dokumentacija za tehnično podporo z dodatnimi informacijami

 3. Dokumentacija izdelka:

  1. Podprte razširitve za program

  2. Zahteve za spletno aplikacijo

Opomba Če ta zahteva vpliva na vašo organizacijo, morate pred načrtovanjem posodobitve primerka opraviti ustrezne postopke in nadgraditi na TLS 1.2.

Aplikaciji spletnega odjemalca za Sales in Customer Service

 • Osnovna aplikacija Marketing:

  • Ko je dejavnost akcije razposlana, se dejavnosti ne ustvarijo.

  • Na zaklenjene sezname za trženje ni mogoče dodati članov z izbiro možnosti Dodaj z naprednim iskanjem.

  • Ustvarjanje dinamičnega seznama za trženje ni mogoče.

  • Na sezname za trženje ni mogoče dodati članov z izbiro možnosti Dodaj z naprednim iskanjem.

  • Iz dejavnosti akcije občasno ni mogoče odjaviti kupca, stika ali možne stranke.

 • Na podmreži izdelkov na obrazcih »Ponudba«, »Naročilo« ali »Račun« predlogi niso na voljo.

 • Če so v imenu entitete presledki, ni mogoče ustvariti nove entitete z virom podatkov.

 • Obrazec za odziv na akcijo se ne naloži, zato ga ni mogoče pretvoriti v možno stranko.

 • Odziva na akcijo ni mogoče pretvoriti v možno stranko.

 • Ni mogoče odpreti strani z dejavnostmi akcije, da bi odjavili kupca, stik ali možno stranko oz. posodobili akcijo.

 • V rešitvi pogleda po meri entitete »Kupec« ni mogoče dodati kot podkomponento.

 • Na obrazcih s podrobnostmi »Ponudba«, »Naročilo« in »Račun« se obvestila o napakah cene ne prikazujejo.

 • Na obrazcu priložnosti za izdelke, ki so »Samo za branje«, ni mogoče dodajati ponudbe.

 • Pri uporabi ukaza Shrani in zapri za element cenika se prikaže napaka in okno se ne zapre pravilno.

 • V organizacijah, ki ne uporabljajo angleščine, temveč druge jezike, pride do nepričakovane napake pri poskusu dodelitve varnostne vloge novo ustvarjenemu uporabniku.

 • Kontrolnik pomočnika za odnose na nadzornih ploščah po meri ni podprt.

 • Članki zbirke znanja so prikazani brez oblikovanja, če je omogočeno iskanje po ustreznosti.

 • Če želite, da se ime entitete lahko uporablja za vdelano iskanje v zbirki znanja v rešitvi Customer Service, ime entitete, vključno s predpono izdajatelja, ne sme vsebovati več kot 24 znakov.

 • Ustvarjanje člankov zbirke znanja in njihove vsebine ni podprto v spletnem odjemalcu, temveč samo v poenotenem vmesniku. Ko kliknete vnaprej pripravljeno vozlišče članka zbirke znanja na zemljevidu mesta v spletni aplikaciji po meri za Dynamics 365 for Customer Engagement, se stran samodejno osveži in preusmeri na privzeto ciljno stran po sedmih sekundah. Članki zbirke znanja se odprejo na novem zavihku v aplikaciji središča storitev za stranke. Za dostop do člankov zbirke znanja ter njihovo ustvarjanje in upravljanje z izboljšanimi zmogljivostmi se pomaknite na novi zavihek v brskalniku. Če se novi zavihek ne odpre samodejno, v nastavitvah brskalnika preverite, ali so dovoljena pojavna okna. Preverite tudi, ali imate pravico varnostne vloge za dostop do aplikacije središča storitev za stranke.

Aplikaciji središča za prodajo in središča storitev za stranke

V naslednji tabeli so prikazane priporočene aplikacije za uporabo v brskalniku ali mobilnih napravah za posamezne scenarije za optimalno delovanje. 

Storitev Aplikacija poenotenega vmesnika v brskalniku Aplikacija poenotenega vmesnika v mobilni napravi Spletni odjemalec v brskalniku
Sales Središče za prodajo Središče za prodajo
Customer Service – scenariji upravljanja znanja Središče storitev za stranke Središče storitev za stranke
Customer Service – scenariji upravljanja primerov Središče storitev za stranke Središče storitev za stranke

 

Aplikacija središča za prodajo za Dynamics 365 for tablets in Dynamics 365 for phones

 • Pri uporabi iPada se prikaže obvestilo o napaki, ko želi uporabnik dodati izdelek za priložnost. Rešitev je, da obvestilo o napaki opustite.

 • Dejanje v ukazni vrstici podmreže, ki nima naslova (izdelek priložnosti, ponudbe priložnosti), se nad mrežo prikaže kot tri pike, ki so nepravilno poravnane.

 • Spletni viri niso upodobljeni na nadzornih ploščah.

 • Spletni viri in oznake iFrame se ne prikažejo v višini in širini, ki jim je dodeljena v konfiguraciji mobilne aplikacije.

 • V ukazni vrstici »Ponudba« manjkajo ikone.

 • Možnost hitrega ustvarjanja za izdelek priložnosti se namesto v pomičnem pogovornem oknu odpre v novem oknu.

 • Nekateri ukazi za določene dejavnosti niso na voljo na mrežah entitet dejavnosti. Na voljo so na drugih mestih, npr. na obrazcih.

 • V središču za prodajo je e-pošta prek mobilnih naprav na voljo samo za branje.

 • Povezav v telesu e-poštnih poročil ni mogoče izbrati.

Aplikacija središča storitev za stranke za Dynamics 365 for tablets in Dynamics 365 for phones

 • Obrazci

  • Ko namestite portal skupnosti, je za entiteto »Primer« potrjena zastavica metapodatkov Samo za branje v mobilni napravi. Zato je entiteta »Primer« v središču storitev za stranke na voljo samo za branje. Rešitev je, da odprete prilagoditve entitete ter počistite polje Samo za branje v mobilni napravi v metapodatkih entitete »Primer«. Nato izberite Shrani in Objavi vse prilagoditve.

  • Postopek povezave telefona s primerom: možnost »Poišči primer« na stopnji prepoznavanja za obstoječi primer ni na voljo za posodobitev.

  • V središču storitev za stranke je e-pošta prek mobilnih naprav na voljo samo za branje.

  • Povezav v telesu e-poštnih poročil ni mogoče izbrati.

  • Če je na obrazcu preveč podmrež, v brskalniku Internet Explorer 11 prihaja do napak v delovanju središča storitev za stranke. Rešitev je, da zmanjšate število podmrež na prvi strani/zavihku.

  • Hitri obrazci z več vrsticami besedila zasedejo veliko navpičnega prostora v razdelku »Referenčna plošča« na obrazcih. Za prikaz več polj se pomaknite navzdol.

  • V razdelku povzetka na obrazcu članka zbirke znanja se povezani članki in izdelki ne bodo odprli v podmreži, če je povezani razdelek naložen kot seznam. Če se želite izogniti tej težavi, zmanjšajte ločljivost zaslona, da lahko povezani razdelek naložite kot mrežo, ne pa kot seznam.

 • Drugo

  • Nekatere organizacije imajo lahko dvojni prikaz pogleda vseh kupcev na mreži domače strani kupcev in pogleda vseh stikov na mreži domače strani stikov. Pri organizacijah, ki so v postopku posodobitve ali prijave na najnovejšo različico, sta podvojena pogleda prikazana kot »Vsi kupci (ni na voljo)« in »Vsi stiki (ni na voljo)«. Organizacije v postopku posodobitve imajo ta pogleda tudi v deaktiviranem stanju, če nista prilagojena po meri. Priporočljivo je, da ju ne uporabljajo, čeprav sta še vedno v celoti podprta.

  • Če je izbran zapis na mreži entitet čakalnih vrst in se v napravi iPad izvedeta dejanji ukaza za izbiro ali sprostitev, se prikaže prazno pogovorno okno. Te težave ni v spletnem brskalniku.

  • Če v kontrolniku iskanja po zbirki znanja zaprete odprti članek, se namesto kontrolnika iskanja po zbirki znanja odprejo nedavni primeri in upravičenosti.

  • Pri hitrem iskanju so prikazani rezultati le za prvo ključno besedo, dodano članku zbirke znanja.

  • Teme, ki je povezana s kakršnim koli člankom zbirke znanja, ni mogoče izbrisati.

Središče storitev za stranke (samo za Internet Explorer 11)

 • Kontrolnik za koledar za polji datuma in časa se ne naloži za obrazce. Uporabnik mora ročno vnesti datum v ustrezni obliki.

 • Pri pregledovanju informacij v načinu pogleda ploščic na nadzorni plošči 1. ravni v pojavnem meniju zapisov ni prikazan celotni nabor zapisov za naslov. Uporabniki morajo za ogled vseh zapisov preklopiti v pogled toka.

 • Če pri uporabi kontrolnika za iskanje v obrazcih ali pogovornih oknih izberete drsni trak, se kontrolnik za iskanje zapre. Uporabniki morajo za ogled celotnega nabora zapisov uporabiti drsni gumb na miški ali tipki za puščico gor in puščico dol na tipkovnici.

 • V člankih zbirke znanja so besedilna polja »Naslov«, »Opis« in »Ključne besede« neustrezno poravnana.

Sales (licenca Professional)

 • Po nakupu licenc Professional za Dynamics 365 for Sales skrbniku med konfiguracijo primerka v razdelku Izberite najustreznejši scenarij zase ni na voljo možnost »Sales Professional«. Namesto tega mora skrbnik izbrati Brez.

 • Po konfiguraciji primerka mora licencirani skrbnik obiskati skrbniško središče, izbrati pravkar ustvarjeni primerek, izbrati možnost »Rešitve« in namestiti Dynamics 365 for Sales, Professional.

 • Možnost dostopa do aplikacije z licenco Professional ni na voljo kot varnostna vloga. Preden lahko licencirani uporabniki dostopajo do aplikacije, jim mora skrbnik dodeliti varnostno vlogo Sales, dostop do aplikacije Enterprise.

Moduli aplikacije in oblikovalnik aplikacij

 • Pripona URL-ja modula aplikacije predstavlja prijazen URL za modul aplikacije v obliki <url strežnika>/aplikacije/sales. Skrbniki lahko to pripono URL-ja nastavijo za svojo organizacijo in tako uporabnikom zagotovijo prijaznejši URL. Vendar te pripone URL-ja trenutno ni mogoče izvoziti ali uvoziti prek rešitev.

 • V nekaterih različicah brskalnika Firefox se potrditvena polja na strani za ustvarjanje aplikacije v oblikovalniku aplikacij ne prikažejo.

 • Vsaka sprememba v imenu grafikona ali nadzorne plošče, opravljena v pripadajočem urejevalniku, odprtem v oblikovalniku aplikacij, se v oblikovalniku aplikacij prikaže šele po osvežitvi.

 • Entiteta poteka poslovnega procesa po meri, ki se ustvari za potek poslovnega procesa po meri, morda ni samodejno dodana v delovno območje oblikovalnika aplikacij, ko je potek poslovnega procesa dodan v modul aplikacije.

 • V oblikovalniku aplikacij lahko možnost Nadzorna plošča aplikacije za Outlook nastavite za privzeto nadzorno ploščo za vse aplikacije poenotenega vmesnika, vendar je nadzorna plošča podprta samo za Dynamics 365 App for Outlook. Če to nadzorno ploščo izberete za drugo aplikacijo, se nadzorna plošča ne bo naložila in uporabnikom se bo prikazal prazen zaslon ali sporočilo o napaki.

Oblikovalnik pogledov

 • Ko je oblikovalnik pogledov odprt, se vzorčni podatki iz različnih stolpcev občasno prekrivajo.

 • Ko so filtri razdruženi, se vrstni red filtrov ne ohrani.

Upodobitev podatkov

Nadzorne plošče v poenotenem vmesniku

 • V teh primerih bo prihajalo do težav pri postavitvi, npr. do nepravilne poravnave izbirnika nadzornih plošč in oznake.

 • V telefonu s sistemom Windows 10 ali brskalnikom Internet Explorer bo pri uporabi prihajalo do težav z nadzorno ploščo, ker ta naprava in brskalnik nista podprta.

Interaktivne nadzorne plošče v poenotenem vmesniku

 • Interaktivne nadzorne plošče v načinu brez povezave niso podprte.

Grafikoni v poenotenem vmesniku

 • Grafikoni prikažejo sporočilo »Nalaganje«, če uporabnik nima dovoljenja za branje za temeljno entiteto grafikona.

 • Pri uporabi v napravah na tortnih grafikonih, razkosanih na preveč delov, morda ne bodo prikazani vsi podatkovni indeksi.

 • V napravah s sistemom iOS so grafikoni v razširjenem pogledu lahko prikazani zamegljeno.

 • Pri uporabi v telefonih grafikon prekriva zapise, na voljo v mreži, ko zaprete razširjeni pogled na strani mreže.

 • V nekaterih mrežah gumb Pokaži grafikon prikaže prazen izbirnik grafikonov, ker za temeljno entiteto ne obstaja noben grafikon.

 • V teh primerih bo prihajalo do težav pri postavitvi grafikonov, npr. opisi orodja se ne bodo prikazali.

Kontrolnik »Drevo tem«

 • Če želite izbrati vrednost za atribut teme na obrazcu ali v pogovornem oknu za pretvorbo, izberite prostor, v katerem je prikazana vrednost teme. Pri izbiri puščice dol v kontrolniku Drevo tem se ne odpre pojavni meni teme.

Kontrolnik časovnice

 • Če želite v konfiguraciji lastnosti kontrolnika časovnice na nadzorni plošči omogočiti možnost Pokaži podokno s filtri, se prikaže sporočilo »Prišlo je do nepričakovane napake«. To je prehodna težava, odpravite jo pa tako, da zaprete urejevalnik nadzorne plošče in osvežite stran.

 • Ko pri nekaterih ločljivostih na nadzornih ploščah v kontrolniku časovnice odprete podokno s filtri, to podokno skoraj prekrije kontrolnik časovnice, uporabnik pa ne vidi zapisov. Možna rešitev je, da prilagodite nadzorno ploščo in povečate višino kontrolnika časovnice.

 • Če je na nadzornih ploščah kontrolnik časovnice prekratek, nekateri filtri niso vidni, ker podokno s filtri nima drsnika za pomikanje.

 • V načinu brez povezave kontrolnik časovnice ne naloži nobenih podatkov. Uporabniku se prikaže sporočilo, da je v načinu brez povezave.

Kontrolniki za polja in mobilna aplikacija v poenotenem vmesniku

 • Vizualni kontrolniki niso popolnoma delujoči.

 • Ob izbiri kartice lokacije se v izvorni aplikaciji naprave zemljevid ne odpre.

 • Obrazec za hitro ustvarjanje dejavnosti telefonskega klica se ne odpre, ko se v mobilni aplikaciji začne dejanje klica.

 • V kontrolnikih za besedilo se dolgi nizi v načinu za branje ne prelomijo.

 • Na seznam pogodbenih strank ni mogoče dodati nerazrešenega ID-ja za e-pošto.

 • Pri iskanju seznama nedavno uporabljenih se ne upošteva pogled za iskanje.

 • Prek uvožene rešitve ni mogoče omogočiti spletnih virov za delo brez povezave.

 • Za povezane mreže se v načinu »Več o tem« pojavni meni z ukazi ne prikaže.

 • Entitete, ki niso bile omogočene v poenotenem vmesniku, se prikažejo v mrežah z več entitetami (npr. v mreži dejavnosti).

 • Nastavitve naprave se za spletno organizacijo brez predpomnilnika pri vnovičnih zagonih aplikacije ne ohranijo.

 • Način predpomnilnika ne deluje v načinu brez povezave.

Mreže in seznami v poenotenem vmesniku

 • V mrežah pri ogledu zapisov, ki so na voljo med drugo in n-to stranjo, vas katero koli dejanje v ukazni vrstici vrne na prvo stran mreže. Dejanje v ukazni vrstici se uspešno zaključi in ni nobenega drugega učinka na delovanje.

 • V tabličnih računalnikih se za nekatere jezike lahko filtri kazala (znakov) prikažejo preblizu skupaj. Težavo zaobidete tako, da za iskanje zapisov, ki se začnejo z določenim znakom, uporabite ukaz »Išči«.

 • V tabličnih računalnikih je lahko spreminjanje širine stolpcev težje, ker je na voljo premajhna površina za vlečenje z dotikom. Težavo zaobidete tako, da širino želenih stolpcev spremenite v definiciji pogleda.

 • Pri mrežah v mobilni aplikaciji se ne ohrani uporabnikov položaj pomikanja. Če se uporabnik pomakne navzdol po seznamu, odpre zapis in se nato vrne na seznam, je prikazan začetek seznama in ne uporabnikov položaj, na katerem je odprl zapis.

Nabori možnosti z izbiro več elementov v poenotenem vmesniku

 • Nabori možnosti z izbiro več elementov imajo znane težave v poenotenem vmesniku.

 • Kontrolnik za nabore možnosti z izbiro več elementov se zmeraj prikaže v načinu urejanja.

 • Puščica za spustni meni kontrolnika za nabore možnosti z izbiro več elementov se prikaže kot kvadratno polje.

 • V napravah s sistemom iOS kontrolnik ni pravilno prikazan.

 • V napravah s sistemom Android 5 uporabniški vmesnik kontrolnika ni pravilno prikazan.

Kontrolnik datuma in časa v poenotenem vmesniku

Kontrolnik datuma in časa v poenotenem vmesniku je odvisen od podpore brskalnika. V brskalnikih, kot sta Internet Explorer 11 in Firefox, prihaja do znanih težav. Prihaja tudi do težav z lokalizacijo in oblikovanjem.

Dynamics 365 App for Outlook

 • Uvodno nalaganje lahko traja nekaj časa.

 • V brskalniku Internet Explorer različice 11 se pogosto prikaže sporočilo o napaki glede izvajanja dolgega skripta.

 • Možnost za spremljanje e-poštnega sporočila med sestavljanjem ni na voljo.

 • Aplikacija ni podprta, če za dostop do nje uporabljate Outlook Web Application v brskalniku Safari ali Firefox.

 • Če aplikacijo večkrat zapored odprete in zaprete v brskalnikih Internet Explorer in Microsoft Edge prek Outlook Web Access, postane brskalnik neodziven.

 • Če obstajajo varnostne vloge po meri, je treba vloge dodeliti modulu Dynamics 365 App for Outlook.

Dynamics 365 for Outlook

 • Microsoft je izdal paket posodobitev različice 8.2.2.137 za Dynamics 365 for Outlook. Ta paket posodobitev vključuje podporo za protokol TLS (varnost na prenosni plati) 1.2, ki je potreben za povezovanje aplikacije Dynamics 365 for Outlook z aplikacijami za Dynamics 365 for Customer Engagement različice 9.0. Glejte Paket posodobitev različice 8.2.2.137 za Dynamics 365 for Outlook.

 • Če v načinu brez povezave opombi v aplikaciji Dynamics 365 for Outlook dodate prilogo, se vam lahko prikaže sporočilo »Napaka v storitvi Microsoft Dynamics 365.« Rešitev za to težavo je, da obvestilo opustite in naložite prilogo.

Časovna omejitev nedejavnosti

 • Časovna omejitev nedejavnosti se za naslednje odjemalce ne uporablja:

  • Outlook

  • Dynamics 365 for tablets

  • Dynamics 365 for phones

  • Poenoteni vmesnik

  • Live Assist (klepet)

 • Zmogljivosti portala za Dynamics 365 for Customer Engagement imajo lastne nastavitve za časovno omejitev seje in nedejavnosti, ki so neodvisne od sistemskih nastavitev za časovno omejitev. Aplikacija je tako zasnovana.

Poteki poslovnega procesa

Koraki dejanja

Funkcija je na voljo v javnem predogledu in jo lahko aktivirate v sistemskih nastavitvah. Po aktivaciji naj bodo uporabniki pozorni na naslednje:

 • V korakih dejanj znotraj potekov poslovnega procesa ni mogoče uporabiti dejanj procesa, ki vsebujejo katero od naslednjega:

  • katere koli vhodne ali izhodne argumente vrste Entity, EntityCollection ali Option Set (seznam aktualnih podatkov);

  • več kot en izhodni argument vrste EntityReference;

  • katere koli vhodne argumente vrste EntityReference.

 • Korakov dejanj v potekih poslovnega procesa ni mogoče izvažati ali uvažati kot del rešitve.

 • Ko je konfiguriran s potekom dela na zahtevo (sproti) in priklican iz mobilnega poenotenega vmesnika, korak dejanja v poteku poslovnega procesa povzroči sporočilo o napaki, pri čemer se postopek neuspešno zaključi.

Prilagajanje entitet poslovnih procesov

Funkcija je na voljo v javnem predogledu in jo lahko aktivirate v sistemskih nastavitvah. Po aktivaciji naj bodo uporabniki pozorni na naslednje:

 • ko je v oblikovalniku aplikacij dodana nova definicija poslovnega procesa v aplikacijo, je ustrezna entiteta poslovnega procesa dodana na zemljevid mesta, če je primarna entiteta podatkov za ta poslovni proces že na zemljevidu mesta.

Osvežen videz spletnega odjemalca

 • Ker je velikost pisave za sezname in poglede mrež nekoliko večja, so lahko podatki v stolpcih nekoliko omejeni, kar je odvisno od vaših podatkov. V prihodnji izdaji bomo morda povečali širino stolpcev ali zmanjšali velikost pisave.

 • Na nekaterih obrazcih, kot je seznam za trženje, se občasno prikažejo prazna območja. Odstranite jih z bližnjico Ctrl + F5.

 • Prazne podmreže prikažejo sporočilo z imenom sheme entitete namesto s prikaznim imenom.

 • V nekaterih primerih so lahko simboli zvezdice za polja, zaščitena z varnostjo na ravni polja, nepravilno postavljeni, npr. za polje z naborom možnosti z izbiro več elementov, ki je zaščiteno z varnostjo na ravni polja.

 • Oznaka obveznega polja v nekaterih obrazcih za množično urejanje morda ni pravilno postavljena.

 • Pri uporabi z iPadom sta ikoni za razvrščanje in filtriranje na zidu dejavnosti morda nepravilno postavljeni.

 • V nekaterih poljih z izračunom ali s skupno vrednostjo je lahko ikona kalkulatorja nepravilno postavljena.

 • Sivo osenčeni obrazci spletnega odjemalca:

  • Osenčenost se na novem obrazcu v načinu ustvarjanja ne prikaže.

  • Ni dinamične spremembe pri spremembi višine polja ali komponente, zato se lahko prikaže prazen prostor. Ta prazen prostor po osvežitvi izgine.

Pomembno obvestilo za organizacije v rešitvah Field Service ali Project Service Automation, ki izvajajo posodobitev na Dynamics 365 for Customer Engagement različice 9.0 ali novejše različice

Ko izvedete posodobitev na različico 9.0 ali novejšo različico, morate posodobiti tudi rešitvi Project Service Automation in Field Service. Po posodobitvi na različico 9.0 ali novejšo različico pojdite v skrbniško središče za Dynamics 365 in na strani za upravljanje rešitev posodobite želeno rešitev.

Mobile Offline

Trudimo se, da bi zmogljivosti funkcije Mobile Offline v aplikaciji Dynamics 365 for phones in Dynamics 365 for tablets izboljšali za izdajo drugega četrtletja leta 2019, in trenutno usposabljamo le omejen nabor novih strank. Ko bo za funkcijo Mobile Offline v aplikaciji Dynamics 365 for phones in Dynamics 365 for tablets na voljo predogled, bomo o tem stranke obvestili. To ne vpliva na obstoječe stranke, ki že uporabljajo funkcijo Mobile Offline.

Opomba: Mobilna aplikacija Dynamics 365 for Field Service za obstoječe in nove stranke še vedno podpira zmogljivosti funkcije Mobile Offline.

Unified Service Desk

 • V naslednji izdaji rešitve Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) bodo podprte le različice Unified Service Desk 4.0 in novejše različice. Če uporabljate Unified Service Desk 3.3, potem naslednja različica rešitve Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) ne bo podprta.

 • Prenesite rešitev Unified Service Desk in jo posodobite na najnovejšo različico.

  Če želite še naprej uporabljati različice rešitve Unified Service Desk, starejše od 3.1, morate posodobiti registrske vnose odjemalskega računalnika. Preberite članek v spletnem dnevniku o rešitvi Dynamics CRM Unified Service Desk, kjer najdete informacije o rešitvi Unified Service Desk in TLS 1.2 ter posodobite registrske vnose.

 • V predogled so vključene te funkcije:

  • Aplikacija skrbnika za Unified Service Desk
  • Nastavitve poenotenega vmesnika
  • Seznam obvestil v aplikaciji Unified Service Desk
  • Učinkovito upravljanja preklopa med sejami

  Za več informacij o teh funkcijah preberite Vodnik za Unified Service Desk.

 • Zvezdišče za interaktivne storitve: z izdajo aplikacij za Dynamics 365 for Customer Engagement različice 9.0 je bilo zvezdišče za interaktivne storitve preoblikovano v aplikacijo s poenotenim vmesnikom in se imenuje središče storitev za stranke. To pomeni, da je podpora za zvezdišče za interaktivne storitve v rešitvi Unified Service Desk na voljo le, če se izvaja storitev Dynamics 365, različica 8.2 ali starejša podprta različica storitve Microsoft Dynamics CRM. Središče storitev za stranke lahko integrirate z rešitvijo Unified Service Desk na enak način kot vse druge aplikacije s poenotenim vmesnikom.

  Več informacij: Podpora za aplikacije s poenotenim vmesnikom v rešitvi Unified Service Desk.

 • Vpogledi v odnose: čeprav si podatke lahko ogledate prek pomočnika za odnose v odjemalcu za Unified Service Desk, podatkov v odjemalcu ni mogoče uporabljati.

  Več informacij:  Vdelano obveščanje

 • LinkedIn Sales Navigator for Microsoft Dynamics 365 for Sales: ta možnost ni podprta.

 • Nabori možnosti z izbiro več elementov: čeprav so nabori možnosti z izbiro več elementov ustrezno prikazani pri gostovanju v rešitvi Unified Service Desk (z uporabo gostujočega kontrolnika vrste Stran CRM , izbranih možnosti ni mogoče spreminjati v naborih možnosti z izbiro več elementov z API-ji aplikacije Unified Service Desk.

 • Možnost naslavljanja URL-ja v poslovnih aplikacijah: poslovne aplikacije (moduli aplikacij) uporabljajo vrednost appid v URL-jih za sklicevanje na vire, prikazane v aplikaciji. Primer: https://.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=b0f40cd2-22a6-e711-a94e-000d3a1a7a9b&pagetype=entitylist&etn=bookableresourcebookingrešitev Unified Service Desk podpira uporabo vrednosti appid v URL-jih za sklicevanje na vir v različici 4.0 in novejših različicah.

  Več informacij:  Oblikovanje poslovnih programov po meri z oblikovalnikom aplikacij

Obvestilo neodvisnih izdelovalcev

Obvestilo neodvisnih izdelovalcev