Določitev področij prodaje za organizacijo poslovnih tržišč glede na geografsko območje

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Povečajte možnosti prodaje in prihodke tako, da ustvarite področja za segmente strank in trga v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement. Nato določite ustrezne prodajalce za obravnavo prodaj in priložnosti za prihodke za ta področja.

Področja prodaje izboljšajo možnosti za prodajo, ker so člani področja osredotočeni na storitve ali prodajo na tem področju. Finance lahko povežete neposredno s področjem in njegovimi člani, kar poenostavi analizo poslovanja. Poleg tega lahko na podlagi vrste in velikosti področja prodaje določite metodologijo prodaje in usposabljanje, ki sta potrebna za te lokacije.

Ustvarjanje področja prodaje (aplikacija središča za prodajo)

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo direktorja, namestnika, izvršnega direktorja, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Izberite ikono zemljevida mesta Ikona zemljevida mesta, nato izberite tri pike Gumb treh pik za ogled več možnosti ter zatem Področja prodaje.

 3. Če želite ustvariti novo področje prodaje, v orodni vrstici izberite Novo.

 4. V obrazec za območje prodaje vnesite svoje podatke.

  a. Ime. Vnesite geografsko ime področja, na primer ime mesta, regije ali države.

  b. Upravitelj. Vnesite ime uporabnika, ki je upravitelj za to področje. Ta oseba običajno dodeljuje možne stranke prodajalcem.

  Pomembno

  Istega uporabnika ni mogoče dodeliti več področjem. Če želite uporabnika dodeliti širšemu območju (več kot enemu področju), ustvarite novo področje, ki vključuje obstoječa področja, ter uporabnika dodelite temu novemu področju.

  c. Opis. Vnesite vse podrobnosti, ki jih želite vključiti za to področje, na primer »Področje prodaje, ustvarjeno za izobraževanje in usposabljanje«.

 5. Ko končate, v ukazni vrstici izberite Shrani.

 6. Izberite zavihek Povezano in nato izberite Člani.

  Možnost »Člani« na zavihku »Povezano« v obrazcu področja

 7. Na zavihku Člani izberite možnost Dodaj člane.

 8. V podoknu Iskanje zapisov izberite ikono iskanja, nato izberite zapis uporabnika in izberite Dodaj.

  Podokno za iskanje zapisov

 9. Izberite Shrani.

Ustvarjanje področja prodaje (aplikacija Sales)

 1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

  Preverjanje varnostne vloge

 2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje poslovanja.

 3. Izberite Področja prodaje.

 4. V ukazni vrstici izberite Novo.

 5. Vnesite svoje podatke.

  • Ime. Vnesite geografsko ime področja, na primer ime mesta, regije ali države.

  • Upravitelj. Vnesite ime uporabnika, ki je upravitelj za to področje. Ta oseba običajno dodeljuje možne stranke prodajalcem.

   Pomembno

   Istega uporabnika ni mogoče dodeliti več področjem. Če želite uporabnika dodeliti širšemu območju (več kot enemu področju), ustvarite novo področje, ki vključuje obstoječa področja, ter uporabnika dodelite temu novemu področju.

  • Opis. Vnesite vse podrobnosti, ki jih želite vključiti za to področje, na primer »Področje prodaje, ustvarjeno za izobraževanje in usposabljanje«.

 6. Ko končate, v ukazni vrstici izberite Shrani ali Shrani in zapri.

 7. Če področju prodaje želite dodeliti člane, odprite področje in nato v levem podoknu v možnosti Splošno izberite Člani.

 8. Na zavihku Uporabniki v skupini Zapisi izberite Dodaj člane.

 9. V pogovornem oknu Poišči zapise izberite uporabnika in nato Dodaj.

Nasvet

Prodajalcu olajšate delo tako, da za področje nastavite privzet cenik. Več informacij: Ustvarjanje cenikov in elementov cenika za določanje cen izdelkov

Glejte tudi

Vodnik za skrbnike in vodje prodaje
Spodbujanje prodaje od možne stranke do naročila (Sales)