Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Spremljanje sprememb«

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Če želite slediti spremembam podatkov svoje organizacije in vzdrževati dnevnik teh sprememb, omogočite spremljanje sprememb.

Odprite pogovorno okno »Sistemske nastavitve« (če še ni odprto)

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

  3. Izberite zavihek Sistemske nastavitve > Spremljanje sprememb.

Nastavitve Opis
Nastavitve spremljanja sprememb
Začni spremljati spremembe Začetek ali zaustavitev spremljanja sprememb.
Spremljanje sprememb uporabniškega dostopa Če je ta možnost omogočena, aplikacije Customer Engagement zasledi, kdaj uporabnik začne dostopati do aplikacij Customer Engagement in ali je uporabnik do programa dostopal z uporabo spletnega programa ali storitve Dynamics 365 za Outlook.

Določite spremljanje sprememb na določenih območjih izdelka, kot je opisano v spodnji tabeli.

Območje spremljanja sprememb Omogočite začetek spremljanja sprememb za naslednje entitete
Omogoči spremljanje sprememb v teh območjih
Pogoste entitete kupec, stik, možna stranka, seznam za trženje, izdelek, hitra akcija, poročilo, prodajna dokumentacija, varnostna vloga in uporabnik
Entitete prodaje konkurenčno podjetje, račun, priložnost, naročilo in ponudba
Entitete trženja Akcija
Entitete storitev za stranke članek, primer, povratne informacije odjemalca, pogodba in storitev

Glejte tudi

Spremljanje sprememb podatkov in dejavnosti uporabnikov