Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Oblike«

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Izbirate lahko, kako Dynamics 365 za vašo organizacijo prikaže številke, valute, čas in datume.

Odprite pogovorno okno »Oblike sistemskih nastavitev« (če še ni odprto)

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

  3. Izberite Sistemske nastavitve > zavihek Oblike zapisa.

Nastavitve Opis
Organizacijski standardi in oblike
Trenutna oblika Privzeto: jezik in območne nastavitve vaše organizacije. Če želite za svojo organizacijo prilagoditi obliko številk, valute, časa in datuma, kliknite Prilagodi.
Predogled oblike Predogled nastavitev za izbrani jezik in območne nastavitve.

Glejte tudi

Prilagajanje področnih možnosti (skrbniki)