Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Trženje«

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Uporabite nastavitve na tej strani za konfiguracijo nastavitev za trženje za Dynamics 365.

Odprite pogovorno okno »Sistemske nastavitve za trženje« (če še ni odprto)

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

  3. Izberite Sistemske nastavitve > zavihek Trženje.

Nastavitve Opis
Nastavite, ali je neposredna e-pošta s spajanjem dokumentov omogočena v akcijah
Omogoči neposredno e-pošto s spajanjem dokumentov Privzeto: »Da«. Če je izbrana možnost »Da«, lahko uporabniki pošiljajo e-pošto kot dejavnost akcije s funkcijo spajanja dokumentov. Opomba: Če želite omogočiti to možnost, mora varnostna vloga, dodeljena uporabnikom, za katere želite omogočiti možnost spajanja dokumentov, vključevati tudi pravico »Spajanje dokumentov«.
Nastavite, ali so odzivi na akcijo ustvarjeni za dohodno e-pošto o dejavnosti akcije (na voljo le, če je omogočeno sledenje e-pošti)
Ustvarite odzive na akcijo za dohodno e-pošto Privzeto: »Da«. Če je izbrana možnost »Da«, Dynamics 365 samodejno ustvari zapise odzivov na akcije, ko prejmete e-poštna sporočila kot odziv na določeno trženjsko akcijo.
Nastavite možnosti samodejne odjave (na voljo samo, če je omogočeno sledenje e-pošte)
Nastavite možnost »Ne pošiljaj trženjskega gradiva«, če prejemate e-pošto, na katero niste naročeni. Privzeto: Ne. Če je izbrana možnost »Da« in prejmete e-pošto, na katero niste naročeni, se izbrana nastavitev za kupca, stik ali možno stranko s seznama za trženje samodejno posodobi na »Ne pošiljaj trženjskega gradiva«.
Strankam, ki se odjavijo, pošljite potrdilo. Če je za prejšnjo nastavitev Nastavite možnost »Ne pošiljaj trženjskega gradiva« izbrana možnost »Da«, lahko uporabite to nastavitev, da odgovorite strankam, ko se odjavijo.
Predloga e-poštnega sporočila za potrditev Če je za dve prejšnji nastavitvi izbrana možnost »Da«, morate določiti predlogo e-poštnega sporočila za odgovor strankam, ko se odjavijo.