Kdaj se uporablja to potrditveno polje?

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Uporabnik je lahko član več organizacij Dynamics 365, vendar nabiralnik Exchange (e-poštni naslov) lahko sinhronizira samo e-poštna sporočila, sestanke, stike in opravila z eno organizacijo, uporabnik, ki pripada tej organizaciji, pa lahko sinhronizira e-poštna sporočila, sestanke, stike in opravila samo z enim nabiralnikom Exchange. Dynamics 365 shrani ID organizacije (OrgID) za organizacijo za sinhronizacijo in čas, ko je uporabnik nazadnje sinhroniziral v strežniku Exchange.

Potrditveno polje Z nabiralnikom Exchange sinhronizirajte elemente samo iz te organizacije Dynamics 365, tudi če je bil Exchange nastavljen za sinhronizacijo z drugo organizacijo lahko uporabite za preglasitev nastavitve v nabiralniku Exchange, če želite spremeniti primarno organizacijo za sinhroniziranje. Zakaj bi to naredili? V večini primerov vam tega ni treba narediti. Uporabniki so običajno člani samo ene organizacije. Ko skrbnik zažene sinhronizacijo za nabiralnik Exchange uporabnika, tako da preskusi in omogoči nabiralnik prek strežniške sinhronizacije, se uporabnikov nabiralnik samodejno nastavi tako, da sinhronizira sestanke, stike in opravila s to organizacijo.

Vendar pa boste morda želeli izbrati potrditveno polje v teh primerih:

  • Nastavitev OrgID v nabiralniku Exchange je v določenih primerih lahko nenamerno prepisana. Uporabnik je na primer član dveh organizacij: ene v Severni Ameriki in druge na Japonskem. Skrbnik organizacije v Severni Ameriki nastavi nabiralnik uporabnika prek strežniške sinhronizacije. Nato skrbnik organizacije na Japonskem nastavi isti nabiralnik uporabnika prek strežniške sinhronizacije in prepiše shranjeno nastavitev OrgID v nabiralniku Exchange. Uporabnik lahko sinhronizira sestanke, stike in opravila samo z organizacijo na Japonskem. Če želite ponastaviti nabiralnik uporabnika, izberite potrditveno polje Z nabiralnikom Exchange sinhronizirajte elemente samo iz te organizacije Dynamics 365, tudi če je bil Exchange nastavljen za sinhronizacijo z drugo organizacijo.

  • V nekaterih primerih morda ne poznate stanja konfiguracije, shranjene v nabiralniku Exchange, vendar se nabiralnik Exchange uporabnika iz določenega razloga ne sinhronizira. V tem primeru izberite potrditveno polje, da začnete sinhronizacijo nabiralnika z ustrezno organizacijo.

  • Če je skrbnik preselil uporabnike iz ene organizacije v drugo, se nabiralnik uporabnika morda še vedno sinhronizira s staro organizacijo. V tem primeru izberite potrditveno polje, da začnete sinhronizacijo nabiralnika z ustrezno organizacijo.

    Če želite preprečiti, da skrbnik nenamerno nastavi organizacijo, ki ni primarna, kot organizacijo za sinhroniziranje, nastavite način sinhroniziranja za organizacijo, ki ni primarna, na Brez.

Nastavitev načina sinhronizacije na »Brez« za organizacijo, ki ni primarna

  1. Odprite možnost Nastavitve > Konfiguracija e-pošte.

  2. Izberite Nabiralnik.

  3. Izberite zapis nabiralnika, da ga odprete.

  4. V pogovornem oknu Nabiralnik pod možnostjo Način sinhronizacije na seznamu Sestanki, stiki in opravila izberite Brez.

Glejte tudi

Nastavitev strežniške sinhronizacije e-pošte, sestankov, stikov in opravil