Najboljše prakse za poročila

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Spodnje najboljše prakse vam lahko pomagajo ustvariti poročila, ki jih je lažje pisati, so v skladu z uveljavljenimi standardi ter se izvajajo z izboljšano učinkovitostjo.

Splošne najboljše prakse

Ta razdelek navaja najboljše prakse za ustvarjanje poročil po meri, ki temeljijo na jeziku Fetch.

Uporabite obstoječe poročilo za ustvarjanje poročila po meri

Preverite, ali v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement obstaja poročilo, ki ima podobno obliko, kot jo iščete. Prenesite definicijo poročila za to poročilo in nato spremenite datoteko RDL, namesto da ustvarite povsem novo poročilo. Tako boste prihranili čas pri razvoju in zmanjšali napake pri pisanju poročila.

Uporaba oblik zapisa aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement za valuto, število, datum in uro, koledar

Pogled FilteredUserSettings vsebuje informacije o obliki zapisa valute, obliki zapisa datuma in ure, obliki zapisa števila, negativnem številu, začetnem dnevu v tednu, koledarjih in drugih oblikah zapisa. Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement ponujajo funkcijo zbirke podatkov fn_GetFormatStrings za pridobivanje oblik zapisa datuma, ure, števila, valute in koledarja iz pogleda FilteredUserSettings.

Uporabite te vire za pravilno oblikovanje vrednosti podatkov v poročilih.

Nastavite velikost strani

Storitve poročanja ne ponujajo izrecne usmerjenosti strani, kot sta pokončni in ležeči način, ali vnaprej nastavljenih velikosti strani. Standardna poročila aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement so bila oblikovana za velikosti strani 8,25 × 11 (pokončno) oz. 11 × 8,25 (ležeče), ki sta primerni za »US Letter« in A4.

Varnostno kopirajte poročila

Ustvarite varnostne kopije poročil in jih shranite v računalniku, ki ni strežnik za poročanje.

Po potrebi določite prirezovanje

Prelom besedila je privzeto delovanje za element poročila »Polje z besedilom« v storitvah poročanja. To pomeni, da se besedilo prelomi pri določeni širini kateregakoli besedilnega območja in se nato povečuje vertikalno, razen če ni določeno drugače. Če je prirezovanje določeno, polje z besedilom prireže besedilo na širini polja z besedilom znotraj določenega odmika (privzeto je 2pt levo in desno). Prirezovanje največje dovoljene dolžine izven tega odmika bo zahtevalo kodiranje po meri.

Privzeta poročila aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement so nastavljena z opisi orodja za prikaz statičnega besedila ali vrednosti iz podatkovnih polj, ko uporabnik premakne kazalec miške nad element poročila. Če uporabljate prirezovanje, razmislite o nastavitvi vrednosti ToolTip na vrednost polja, tako da bo prikazano polno besedilo, ko uporabnik premakne kazalec miške nad prirezano besedilo.

Najboljše prakse pri ustvarjanju poročil, ki vključujejo polja za datum in uro

Ko ustvarite poročila, ki uporabljajo polja za datum in uro, upoštevajte to:

  • Zaradi usklajenosti z vrednostmi datuma in časa v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement pri ustvarjanju poročil s poljem, ki temelji na usklajenem univerzalnem času (UTC) (»Neodvisno od časovnega pasu« ali »Samo datum«), ne pretvarjajte vrednosti v vrednost, ki temelji na regionalnem časovnem pasu (»Lokalno pri uporabniku«).

  • Če spremenite delovanje datuma in ure za polje v entiteti, boste morda morali znova ustvariti poročila, ki uporabljajo ta datum in uro za poročilo, da bo polje pravilno prikazano.

    • Znova ustvarite poročila v čarovniku za poročila. Uredite poročilo v čarovniku za poročila z enakimi parametri, da znova ustvarite poročilo.

    • Znova ustvarite poročila, ki temeljijo na upravljani rešitvi. Pri upravljanih rešitvah namesto urejanja poročila znova uvozite rešitev, da znova ustvarite poročilo.

    • Znova ustvarite poročila po meri, ustvarjena v aplikaciji Visual Studio. Po potrebi posodobite polji za datum in uro v aplikaciji Visual Studio in znova objavite poročilo.

    Če želite več informacij o poljih za datum in uro, glejte Delovanje vrste podatkov »Datum in ura«.

Glejte tudi

Vodnik za poročanje in analizo
Izboljšanje učinkovitosti poročil