Deaktiviranje ali aktiviranje kupca ali stika

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

V storitvi Dynamics 365 račun ali stik deaktivirate in ne izbrišete. Tako je zagotovljena integriteta spremljanja sprememb v zvezi z zapisom.

Deaktiviran kupec ali stik postane nedejaven, kar pomeni, da ga ni mogoče urejati ali uporabiti pri vzpostavitvi novih odnosov z drugimi zapisi. Vsi odnosi, ustvarjeni z deaktiviranim elementom, so še vedno na voljo.

Deaktivirane kupce lahko po potrebi pozneje znova aktivirate.

Deaktivacija kupca ali stika

  1. Odprite Kupci ali Stiki. Kako pridem do tja?

  2. Izberite aktiven račun ali stik, ki ga želite deaktivirati, in kliknite ali tapnite Deaktiviraj ter nato deaktivacijo potrdite.

Aktivacija računa ali stika

  1. Odprite Kupci ali Stiki. Kako pridem do tja?

  2. Za ogled deaktiviranega računa ali stika s seznama Sistemski pogledi izberite Nedejavni računi ali Nedejavni stiki.

  3. Izberite nedejavne račune ali stike, ki jih želite aktivirati, in kliknite ali tapnite Aktiviraj ter nato aktivacijo potrdite.

Glejte tudi

Uvozite stike
Delo s kupci in stiki Uvoz kupcev, možnih strank ali drugih podatkov