Poročila o vpogledih v prodajo

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Dynamics 365 vključuje veliko sistemskih poročil, ki jih lahko uporabite za pridobivanje vpogleda v stanje vašega podjetja. Uporabite ta poročila taka, kot so, ali pa jih prilagodite vašim potrebam. Če želite več informacij o poročilih po meri, glejte Prilagajanje in organiziranje poročil. Naslednje bo zagotovilo vpoglede v obseg prodaje:

Opis Več informacij
Učinkovitost vaša ekipe za prodajo v primerjavi s konkurenčnimi podjetji Poročilo o analizi konkurence
Vzorci dejavnosti Poročilo o dejavnostih
Napredek prodaje proti ciljem Poročilo o napredovanju ciljev
Učinkovitost prodaje predstavnikov Poročilo o zgodovini prodaje
Možne prodajne priložnosti Poročilo prodajnega lijaka
Primerjajte učinkovitost virov možnih strank za ustvarjanje priložnosti Poročilo o učinkovitosti virov možnih strank
Možne stranke, s katerimi ni bil vzpostavljen stik Poročilo o nedejavnih možnih strankah

Poročilo o analizi konkurenčnih podjetij

V tem poročilu lahko primerjate uspešnost svoje prodajne ekipe v primerjavi s konkurenčnimi podjetji. V poročilu so prikazane priložnosti, s katerimi so povezana konkurenčna podjetja, in sicer z informacijami o odprtih, zaprtih, dobljenih in izgubljenih priložnostih.

Poročilo prikazuje samo priložnosti, s katerimi so povezana konkurenčna podjetja, za katera imate dovoljenja za ogled, in sicer v državi/regiji in časovnem obdobju, ki ga določite.

Poročilo o dejavnostih

Pridobite hitri vpogled v vse dejavnosti, povezane s priložnostmi, kot so telefonski klici, opravila, e-pošta, sestanki in zaprte priložnosti. Uporabite informacije tega poročila za ogled podrobnosti vseh aktivnosti in določitev vzorcev, kar vam bo pomagalo pri izboljšavah in spreminjanju priložnosti v možne stranke ter te v sklenjene posle.

Ko zaženete poročilo, izberite Pokaži vse in si oglejte podrobnosti vseh dejavnosti. Dejavnosti lahko združite po lastniku, vrsti dejavnosti ali pa zapisu, s katero je dejavnost povezana.

Primer poročila o dejavnosti v rešitvi Dynamics 365 Customer Engagement

Poročilo o napredovanju ciljev

Informacije v tem poročilu vam pomagajo ugotoviti, kako vaša ekipa za prodajo učinkuje v primerjavi s prodajnimi cilji. V tem poročilu je prikazan grafikon z želenimi cilji in dejansko doseženimi cilji.

Opomba

Poročilo je ustvarjeno na podlagi podatkov, ki so ob nastavljenem času zbrani za cilje. Če podatki niso posodobljeni, počakajte do naslednjega zbiranja podatkov. Če želite več informacij, se obrnite na svojega skrbnika programa Dynamics 365.

Poročilo o približevanju ciljem v storitvi Dynamics 365

Poročilo o zgodovini prodaje

Uporabite to poročilo in si oglejte, kako učinkoviti so vaši prodajni zastopniki in koliko prihodkov so ustvarili za vaše podjetje. Oglejte si, kateri prodajni zastopniki so zaprli največ prodaj, tako da jih lahko nagradite za odlično opravljeno delo. Prav tako si oglejte, katere priložnosti so bile izgubljene, tako da bo vaša ekipa za prodajo lahko naslednjič ravnala bolje.

V poročilu se uporabljajo podatki iz zaprtih priložnosti, ki so bile ali pridobljene ali izgubljene, nato pa se izračunajo pridobljeni in izgubljeni prihodki.

Poročilo o zgodovini prodaje v storitvi Dynamics 365

Poročilo prodajnega lijaka

Na podlagi podatkov v tem poročilu napovejte prihodnje prihodke in postavite cilje svoji ekipi za prodajo.
Poročilo vam pomaga prepoznati pričakovane morebitne prodajne priložnost. V poročilu je prikazan grafikon
morebitne prodaje, razvrščene po uporabniku, področju prodaje, območju stranke, datumu, izdelkih, oceni ali fazi prodaje.

Ko zaženete poročilo, na grafikonu kliknite Pokaži vse in si oglejte podrobnosti poročila.

Poročilo o prodajnem lijaku v storitvi Dynamics 365

Poročilo o učinkovitosti virov možnih strank

Ugotovite, katera možna stranka vam najbolje pomaga pri rasti vašega podjetja. S tem poročilom lahko primerjate, kako učinkoviti so viri pridobitve možnih kupcev pri ustvarjanju priložnosti.

V poročilu so za vsako kategorijo navedeni odstotki potrjenih možnih strank in možnih strank, ki ustvarjajo prihodke.

Poročilo o učinkovitosti virov možnih strank v storitvi Dynamics 365

Poročilo o nedejavnih možnih strankah

Vaša prodajna ekipa naj bo v pripravljenosti za morebitne poslovne priložnosti.
S tem poročilom lahko ekipa za prodajo spremlja možne stranke, s katerimi ni bil vzpostavljen stik že nekaj časa.

Ko zaženete poročilo, določite število dni, kolikor možne stranke niso bile dejavne.
To poročilo prikazuje grafikon dejavnih možnih strank, ki niso imele nobenih dejavnosti ali opomb.
Kliknite Pokaži vse, če želite v poročilo prikazati na ravni z več podrobnostmi.

Poročilo o nedejavnih možnih strankah v storitvi Dynamics 365

Glejte tudi

Zagon poročila
Odpravljanje težav s podatki, ki se ne prikazujejo v poročilu
Prilagajanje in organiziranje poročil