Uporaba bralnika zaslona v aplikacijah s poenotenim vmesnikom v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Bralniki zaslona omogočajo dostop do aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement slepim ali slabovidnim osebam, ali osebam, ki potrebujejo dodatno pomoč zaradi kratkotrajne težave, kot je utrujenost oči. Podprti so braniki zaslona v pogosti uporabi, kot npr. Narrator, JAWS in NVDA.

Opomba

Bralnik zaslona JAWS podpira najnovejša različica poenotenega odjemalca. Uporabo bralnika zaslona JAWS priporočamo z uporabo brskalnika Internet Explorer.

Narrator je aplikacija za branje zaslona, vgrajena v operacijski sistem Windows 10. Aplikacije, zgrajene s poenotenim vmesnikom so optimizirane za bralnik zaslona Narrator. Ta tema velja v primeru, da uporabljate bralnik zaslona Narrator v brskalniku Microsoft Edge.

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona z aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement

Odpiranje aplikacije, ki temelji na poenotenem vmesniku

Kljub temu, da lahko bralnik zaslona uporabljate kjerkoli v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement, smo izboljšali aplikacije s poenotenim vmesnikom, kar omogoča enotnejšo uporabo bralnika zaslona. Za ogled celotnega seznama razpoložljivih aplikacij s poenotenim vmesnikom v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement, obiščite O poenotenem vmesniku v rešitvi Dynamics 365 for Customer Engagement.

Za odpiranje aplikacije s poenotenim vmesnikom uporabite preklopnik med aplikacijami v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement.

  1. V vrstici za krmarjenje uporabite tabulatorko za pomik na spustni kontrolnik aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement in pritisnite Enter za odpiranje zemljevida mesta.
  2. Večkrat zaporedoma pritisnite tabulatorko dokler ne zaslišite imena aplikacije, ki jo želite odpreti, na primer »Središče za prodajo«. Pritisnite Enter za odpiranje aplikacije.

Uporaba načina za branje v bralniku zaslona Narrator

Način za branje lahko uporabite za hitro navigacijo po aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement tako, da uporabite puščične tipke in običajne bližnjice na tipkovnici. Hitro se pomaknite na naslove, povezave, orientacijske točke, polja obrazcev, kontrolnike in razpredelnice v tem načinu. Način za branje vklopite in izklopite s pritiskom Caps lock + preslednica. Več informacij: Uporaba načina za branje.

Seznanite se z aplikacijami s poenotenim vmesnikom

Aplikacije rešitve Dynamics 365 for Customer Engagement, ki temeljijo na poenotenem vmesniku smo poenotili z bralniki zaslonov in jih naredili zanesljivejše. To vključuje delo z bralniki zaslonov pri mrežah, obrazcih, grafikonih, tokovih in potekih poslovnih procesov.

Pri odpiranju aplikacije s poenotenim vmesnikom se na levi strani aplikacije prikaže navpična vrstica z ikonami podobmočja. Za pomikanje po ikonah lahko uporabljate tabulatorko, dokler ne zaslišite imena želenega podobmočja, kot je »Priložnosti«, ali uporabite kontrolnik zemljevida mesta. Na primer večkrat zaporedoma pritisnite tabulatorko dokler ne zaslišite »Računi« in nato pritisnite Enter za odpiranje pogleda računov.

Mreže

Bralniki zaslona se pomikajo po mrežah bolj zanesljivo in enotno ter naznanijo naslove vrstic in stolpcev ter položaj v mreži. Ob prvem odpiranju mreže je izbirnik pogledov privzeto tabulatorsko mesto.

Pri vnosu celice izven mreže v mrežo, bralnik zaslona Narrator naznani ime razpredelnice, število vrstice in stolpca ter položaj kazalca v razpredelnici.

Če je kazalec znotraj naslova razpredelnice, je hitro pomikanje med naslovi mogoče s tipko tabulatorko ali Shift + tabulatorko. Bralnik zaslona Narrator bo naznanil ime posameznega naslova ob pomiku na celico naslova. Obenem naznani vrsto celice (na primer »naslov stolpca«), položaj stolpca (na primer »stolpec 1 od 6«), in ali je stolpec razvrščen ali izbran. Pritisk tipke Enter v naslovu razpredelnice razvrsti razpredelnico glede na tisti stolpec. Bralnik zaslona Narrator naznani vrstni red razvrščanja, ki pa ga lahko s pritiskom tipke Enter lahko spremenite.

Ko se pomaknete iz zadnjega stolpca v razpredelnici, se kazalec pomakne v drugo vrstico mreže in takrat morate za pomikanje med celicami brez naslovov uporabljati tipki puščica gor in puščica dol. Če v nasprotnem primeru ponovno pritisnete tabulatorko, se bo kazalec pomaknil na naslednji interaktivni element; običajno je to seznam filtra razpredelnice. Med pomikanjem med celicami vrstic brez naslovov bralnik zaslona Narrator naznani ime stolpca, položaj stolpca in besedilo v celici.

Obrazci

Različni načini pomikanja so na voljo za pomikanje po obrazcu z bralnikom zaslona Narrator, najbolj pogosti načini pa so orientacijske točke, naslovi in polja obrazcev. Za spremembo načina pomikanja pritisnite Caps lock + puščica gor. Držite tipko Caps lock in pritisnite tipko puščica gor za pomikanje po načinih, dokler ne zaslišite načina, ki ga želite uporabljati. Nato uporabite tipki Caps lock + puščica levo/puščica desno za pomikanje po različnih predmetih. Na primer, če se želite pomakniti na polje »Priimek« v razdelku »Podatki o stiku« posameznega stika, sledite naslednjemu postopku:

  1. Pritisnite in držite tipko Caps lock in večkrat pritisnite tipko puščica gor dokler ne zaslišite »Orientacijske točke«.
  2. Pritisnite in držite tipko Caps lock in večkrat pritisnite tipko puščica desno dokler ne zaslišite »Orientacijske točke«.
  3. Spremenite način tako, da pritisnite in držite tipko Caps lock in večkrat pritisnite tipko puščica gor dokler ne zaslišite »Polja obrazca«.
  4. Do polja »Priimek« se pomaknite tako, da uporabite tipki Caps lock + puščica levo/puščica desno, dokler ne zaslišite »Priimek«. Bralnik zaslona Narrator tudi naznani vrsto kontrolnika, vrednost, stanje in morebitna posebna navodila za polje.

Uporabite lahko tudi tabulatorko za hitro pomikanje do interaktivnih elementov na obrazcu. Nekatera polja obrazcev vključujejo ikono, ki izvede privzeto dejanje ob pritisku Ctrl + Enter. Na primer polja obrazca za e-pošto lahko vključuje ikono pisemske ovojnice, ki odpira e-poštni urejevalnik.

Nadzorne plošče/grafikoni

Za pomikanje po grafikonih nadzorne plošče lahko uporabljate tabulatorko ali Caps lock + puščične tipke. Pritisnite tabulatorko za hitro pomikanje do interaktivnih elementov in uporabite Caps lock + puščično tipko za pomikanje po do elementov brez interaktivne funkcije, kot so naslovi, orientacijske točke in predmeti.

Opomba

Za dostop do vseh razpoložljivih funkcij za grafikone morate imeti nameščeno najnovejšo posodobitev operacijskega sistema Windows 10.

Tokovi interaktivne nadzorne plošče

Za pomikanje med tokovi interaktivne nadzorne plošče lahko uporabljate tabulatorko ali Shift + tabulatorko, kot v nadzorni plošči računov, ali preprosto spremenite način pomikanja dokler ne zaslišite »Naslovi« in nato uporabite tabulatorko za hitro pomikanje med tokovi nadzorne plošče.

Za pomikanje po posameznem elementu toka nadzorne plošče uporabite tipki puščica gor/puščica dol. Bralnik zaslona Narrator bo prebral vrsto kontrolnika in naziv kontrolnika.

Poteki poslovnega procesa

Po poteku poslovnega procesa, kakršen je primer na vrhu obrazca možnih strank, se lahko med entitetami pomikate naprej s pritiskom tabulatorke in nazaj s Shift + tabulatorke. Uporabite tipko Enter na gumbu Pomik v levo ali gumbu Pomik v desno za prikaz dodatnih entitet v poteku procesa. Bralnik zaslona Narrator prebere vrsto entitete, stopnjo, stanje, naziv, številko elementa izmed vseh elementov in ali je trenutno izbran.

Pogovorna okna

Ko se pogovorno okno odpre, bralnik zaslona naznani naziv. Pri pogovornih oknih z vnosnimi polji ima gumb Zapri privzet fokus, ki omogoča zapiranje pogovornega okna s pritiskom tipke Enter. Pogovorna okna, ki zahtevajo uporabniško dejanje, je fokus na primarnem gumbu z dejanjem, kot je Delete ali V redu.

Med kontrolniki se lahko pomikate s tabulatorko. Kazalec se bo pomikal po posameznih elementih v pogovornem oknu, ki ga lahko zaprete s pritiskom tipke Esc.

Glejte tudi

Premikanje po aplikacijah Customer Engagement z uporabo bližnjic na tipkovnici
Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami
Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami za rešitev Customer Engagement