Načrtovanje s storitvijo Universal Resource Scheduling (Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Načrtovanje v storitvi Dynamics 365 z možnostjo Universal Resource Scheduling. Razporejanje lahko omogočite za poljubno entiteto, vključno z entitetami po meri.

Tako lahko na primer omogočite razporejanje za obrazec priložnosti in razporedite trženjske obiske za priložnosti. To lahko storite tudi za obrazec primera, pri čemer razporedite čas za delo na primerih.

Za organizacije, ki uporabljajo:

Zahteve

Preden začnete uporabljati storitev Universal Resource Scheduling, se prepričajte, da imate naslednje:

 • Potrebujete Dynamics 365 for Field Service ali Dynamics 365 for Project Service Automation.

 • Licenca za rešitev Universal Resource Scheduling. Več informacij: Vključevanje organizacije in uporabnikov v Dynamics 365 (v spletu)

 • Za upravljanje rešitve po uvedbi boste potrebovali uporabniške poverilnice z varnostno vlogo storitve Universal Resource Scheduling.

Omogočanje razporejanja za entiteto

Ko za entiteto omogočite razporejanje, sistem za entiteto ustvari zapis zahtevanega pogoja za vir. Ko ustvarite zahtevani pogoj za vir, sistem samodejno preveri, kateri entiteti je zahtevani pogoj za vir namenjen.

 1. V glavnem meniju kliknite Razporejanje virov > Skrbništvo.

 2. Kliknite Omogoči razporejanje virov za entitete.

 3. Na strani Čarovnik za namestitev – omogočanje razporejanja kliknite Dodaj entiteto in izberite entiteto, za katero želite omogočiti razporejanje.

 4. Kliknite Odnos rezervacije in izberite Ustvari nov odnos.

 5. Kliknite Odnos zahteve in izberite Ustvari nov odnos.

  Opomba

  Če že imate ustvarjene odnose, lahko izberete obstoječ odnos.

 6. Kliknite Objava prilagoditev.

 1. Na obrazcu METAPODATKI NASTAVITVE REZERVACIJE: INFORMACIJE uporabite opise orodij za urejanje privzetega odpiranja.

  Opomba

  Če želite posodobiti logično ime polja stanja rezervacije, morate najprej prilagoditi sistem, da dodate dodatna stanja. Več informacij: Prilagodite vaš sistem Dynamics 365 - določite razloge stanja

  Polje razdelkov nastavitev atributov je mogoče preslikati iz entitete, ki je bila omogočena za razporejanje, v polja zahteve rezervacije. Takšna so na primer polja »Od datuma«, »Do datuma«, »Območje«, »Trajanje« in druga.

 2. Ko končate, kliknite Shrani v spodnjem desnem kotu.

Urejanje ali izklop razporejanja za entiteto

 1. V glavnem meniju kliknite Razporejanje virov > Skrbništvo > Omogoči razporejanje za entitete.

 2. Na seznamu Omogoči entitete dvokliknite entiteto, ki jo želite urediti.

 3. Ko se odpre obrazec METAPODATKI NASTAVITVE REZERVACIJE: INFORMACIJE, naredite nekaj od tega:

  • Če želite izklopiti razporejanje za entiteto, v ukazni vrstici kliknite DEAKTIVIRAJ. V pogovornem oknu Potrdi deaktiviranje kliknite Deaktiviraj.

  • Lahko pa uredite obrazec in v spodnjem desnem kotu kliknete Shrani, ko končate.

Razporejanje

Korak 1: ustvarite zahtevani pogoj za vir

 1. V glavnem meniju kliknite Prodaja, Storitev ali Trženje.

 2. Izberite entiteto, za katero je vklopljeno razporejanje. Denimo, da je razporejanje vklopljeno za entiteto Možna stranka. V tem primeru v glavnem meniju izberete Trženje > Možne stranke.

 3. Na seznamu možnih strank izberite obstoječo možno stranko.

 4. Ko se obrazec odpre, pojdite v meni podmreže in kliknite Zahtevani pogoj za vir.

 5. Pod možnostjo Povezani pogled za zahtevan pogoj za vir kliknite Novo.

 6. Na obrazcu Zahtevani pogoj za vir uporabite opise orodij, da navedete zahtevane podatke.

 7. Ko končate, kliknite Shrani.

  Zažene se vtičnik, ki preveri odnose in samodejno nastavi ustrezen odnos metapodatkov nastavitve rezervacije.

  Korak 2: razporedite zahtevo rezervacije

  Če želite izvedeti več o plošči razporeda Konfiguracija plošče razporeda.

  Zahtevo rezervacije lahko razporedite na več različnih načinov:

 • 1. možnost: razpoložljive vire poiščete tako, da z desno tipko miške kliknete nerazporejeno rezervacijo.

  1. V glavnem meniju kliknite Razporejanje virov > Plošča razporeda.

  2. Na seznamu Zahteva rezervacije z desno tipko miške kliknite nenačrtovano rezervacijo in izberite eno od naslednjih možnosti:

   Če želite na seznamu virov na plošči razporeda poiskati razpoložljiv vir, izberite Iskanje razpoložljivosti – trenutni viri.

   -ALI-

   Če želite poiskati razpoložljiv vir med viri, ki so na voljo v sistemu, izberite možnost Iskanje razpoložljivosti – trenutni viri.

   Opomba

   Ko izberete možnost, se prek filtrov prikažejo možnosti za izbrano zahtevo rezervacije. Če razpoložljivega vira za rezervacijo ni mogoče najti, prilagodite filtre.

  3. Ko vidite režo, ki je na voljo, z desno tipko miške kliknite časovni okvir na plošči razporeda in izberite možnost Rezerviraj tukaj. Ali pa zahtevo rezervacije povlecite in spustite v časovni okvir, ki je na voljo.

 • 2. možnost: nerazporejeno zahtevo rezervacije povlecite s pogleda seznama na ploščo razporeda.

  1. V glavnem meniju kliknite Razporejanje virov > Plošča razporeda.

  2. S seznama na dnu izberite nerazporejeno zahtevo rezervacije.

  3. Povlecite element do razpoložljivega vira/časovnega okvirja na plošči razporeda.

 • 3. možnost: razporejanje zahteve rezervacije prek obrazca entitete.

  1. V glavnem meniju kliknite Prodaja, Storitev ali Trženje.

  2. Izberite entiteto, za katero je vklopljeno razporejanje.

   Denimo, da je razporejanje vklopljeno za entiteto Možna stranka. V tem primeru v glavnem meniju izberete Trženje > Možne stranke.

  3. S seznama možnih strank izberite možno stranko, za katero želite razporediti rezervacijo.

  4. Ko se odpre obrazec možne stranke, v ukazni vrstici kliknite Rezerviraj.

  5. Za rezervacijo zahteve uporabite pomočnika za razporejanje.

Glejte tudi

Namestitev aplikacije Dynamics 365 for Field Service
Namestitev aplikacije Dynamics 365 for Project Service Automation