Ustvarjanje upravičenosti za določanje pogojev podpore za stranko

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Določite, do kakšne podpore so upravičene vaše stranke, tako da ustvarite upravičenosti v programu Dynamics 365. Z upravičenostmi določite pogoj podpore glede na število ur ali število primerov. Raven podpore za stranko je odvisna od izdelka ali storitve, ki jo stranka kupi. Stranke, ki kupijo različne izdelke, so lahko upravičene do različnih ravni podpore. S temi informacijami lahko posredniki v podpori za stranke preverijo, do česa so stranke upravičene, in ustvarijo ustrezne primere zanje.

Ustvarjanje upravičenosti

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo vodje storitev za stranke, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  Preverjanje varnostne vloge

 2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje storitev.

 3. Izberite Upravičenosti.

 4. Če želite ustvariti novo upravičenost iz predloge, kliknite + Novo > Iz predloge. V pogovornem oknu Izbira predloge kliknite predlogo upravičenosti in Izberi.

  Če želite ustvariti povsem novo upravičenost, kliknite + Novo > Prazna upravičenost.

  -ALI-

  Če želite urediti upravičenost, na seznamu zapisov kliknite upravičenost in nato v ukazni vrstici še Uredi.

 5. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  • Ime. Vnesite smiselno ime za upravičenost.

  • Primarna stranka. Izberite stranko, za katero ustvarjate to upravičenost.

  • Začetni datum. Izberite datum, od katerega bo stranka upravičena do podpore.

  • Končni datum. Izberite datum, po katerem stranka ne bo več upravičena do podpore.

  • Omejitev temelji na pogojih upravičenosti. Če želite preprečiti ustvarjanje primerov, ko je obdobje upravičenosti končano, kliknite Da. Če izberete Da, posrednik storitev za stranke ne more ustvariti primera, če je vrednost v polju Preostalo trajanje manjša od nič ALI če je preostalo trajanje za kanal manjše od nič.

  • Pogodba o ravni storitve Izberite zapis pogodbe o ravni storitve, da povežete ravni storitve ali ključne kazalnike učinkovitosti za podporo, ki jo zagotavljate s to upravičenostjo.

  V razdelku Pogoji upravičenosti navedite podrobnosti pogojev za upravičenost:

  • Vrsta dodelitve. Izberite, ali upravičenosti velja za število ur ali primerov.

  • Zmanjšaj preostalo na. Izberite, ali želite zmanjšati preostalo obdobje pri ustvarjanju ali reševanju primera.

   Če zmanjšate preostalo obdobje na podlagi ustvarjanja primera:

   • Ustvarjanje ali posodabljanje primera s povezano upravičenostjo zmanjša trajanje upravičenosti

   • Preklic primera s povezano upravičenostjo poveča trajanje upravičenosti

   • Vnovično aktiviranje preklicanega primera s povezano upravičenostjo zmanjša trajanje upravičenosti

    Če zmanjšate preostalo obdobje na podlagi reševanja primera:

   • Razreševanje primera s povezano upravičenostjo zmanjša trajanje upravičenosti

   • Vnovično aktiviranje razrešenega primera s povezano upravičenostjo poveča trajanje upravičenosti

  • Skupno trajanje. Navedite skupno količino podpore, do katere je stranka upravičena glede na vrsto dodelitve. Če je vrsta dodelitve na primer število primerov in v možnost Skupno trajanje vnesete število 100, je stranka upravičena do podpore za največ 100 primerov.

  • Preostalo trajanje prikazuje skupno število preostalih ur ali primerov za strankino upravičenost. Vrednost za upravičenost se zmanjša vsakič, ko ustvarite ali razrešite primer (odvisno od izbrane možnosti v polju Zmanjšaj preostalo na).

 6. Kliknite Shrani.

Dodajanje trajanja za kanal za upravičenost

Kanal za upravičenost določa kanal za podporo, prek katerega lahko stranka stopi v stik z organizacijo in poišče podporo.

Uporabite ta razdelek in navedite kanale, do katerih so upravičene vaše stranke, ter spremljajte trajanje podpore za stranke za posamezen kanal. Kot kanala, prek katerih boste zagotavljali podporo, lahko na primer dodate telefon in e-pošto. Če želite omejiti podporo po telefonu na 80 ur in po e-pošti na 20 ur, ustvarite zapise za posamezne kanale za upravičenost in dodajte skupno trajanje.

Opomba

Preden lahko upravičenosti dodate kanale za upravičenost, morate shraniti zapis upravičenosti.

 1. V razdelku Kanal za upravičenost kliknite +.

 2. Navedite skupno trajanje, ki ga želite dodeliti kanalu.

  Preostalo trajanje je samodejno izračunano in prikazuje skupno število preostalih ur ali primerov za strankino upravičenost.

Povezovanje izdelka z upravičenostjo

Če želite, da upravičenost velja za določen izdelek za stranko, povežite izdelek z upravičenostjo.

Opomba

Če ne dodate izdelka, bo stranka upravičena do podpore za vse izdelke.

 1. V razdelku Izdelki v zapisu upravičenosti kliknite +.

 2. V polje Iskanje vnesite prvih nekaj črk imena izdelka, ki ga želite povezati z upravičenostjo.

  Če izdelek ni na voljo, kliknite +Novo, da ustvarite novega.

Povezovanje stika stranke z upravičenostjo

Če želite dovoliti samo določenim stikom stranke, da uveljavljajo upravičenost za določen izdelek, povežite stike z upravičenostjo.

Opomba

Če ne dodate stika, so vsi stiki navedene primarne stranke upravičeni do podpore.

 1. V razdelku Stiki v zapisu upravičenosti kliknite +.

 2. V polje Iskanje vnesite prvih nekaj črk stika, ki ga želite povezati z upravičenostjo. Ta zapis stika mora pripadati kupcu ali stiku, ki je naveden v polju Stranka.

  Če stik ni na voljo, kliknite + Novo, da ustvarite nov zapis stika.

  Vse aktivne upravičenosti za stranko so prikazane v razdelku Aktivne upravičenosti v zapisu stranke.

Aktiviranje ali deaktiviranje upravičenosti

Preden lahko uporabite upravičenost za primer, jo morate aktivirati.

 1. V ukazni vrstici v zapisu upravičenosti kliknite Aktiviraj.

 2. V pogovornem oknu Potrditev aktiviranja kliknite Aktiviraj.

  Opomba

  Če sta začetni in končni datum upravičenosti v prihodnosti, je stanje upravičenosti nastavljeno na Čakanje. Na začetni datum se stanje samodejno spremeni v Aktivno. Če je končni datum v preteklosti, je upravičenost nastavljena na Poteklo.

  Ko je upravičenost aktivna, je ne morete urejati. Če želite deaktivirati upravičenost, da jo boste lahko uredili, v ukazni vrstici kliknite Deaktiviraj.

Nastavitev privzete upravičenosti

Upravičenost lahko aktivirate in jo nastavite kot privzeto upravičenost za stranko. Pogoji za povezano upravičenost se samodejno zmanjšajo. Če ne želite, da se pogoji upravičenosti za primer zmanjšajo, v ukazni vrstici kliknite Ne zmanjšaj pogojev upravičenosti.

 1. V ukazni vrstici kliknite Nastavi kot privzeto.

 2. V pogovornem oknu Potrditev nastavitve kot privzete kliknite V redu.

  Zdaj bo privzeta upravičenost samodejno uporabljena, ko je primer ustvarjen ali posodobljen, odvisno od tega, katero možnost ste izbrali za privzete upravičenosti v območju sistemskih nastavitev. Več informacij najdete v razdelku »Samodejno uporabi upravičenost« v koraku 4 tukaj: pogovorno okno »Sistemske nastavitve«– zavihek »Storitev«.

Povezovanje upravičenosti s primeri

V polju Upravičenost v zapisu primera kliknite gumb Iskanje in izberite upravičenost. Iskanje v vrstici pokaže le aktivno upravičenost za stranko v primeru.

V razdelku »Upravičenosti« v zapisu primera so navedene vse aktivne upravičenosti za stranko. Več informacij:: Ustvarjanje primera (središče storitev za stranke)

Preklic upravičenosti

Če upravičenost ni več veljavna, jo lahko prekličete. Če želite preklicati aktivno ali čakajočo upravičenost, jo odprite in v ukazni vrstici kliknite Prekliči.

Obnovitev upravičenosti

Če želite obnoviti preklicano ali poteklo upravičenost, jo odprite in nato v ukazni vrstici kliknite Obnovi.

Trenutna upravičenost je nastavljena na Zaprto in ustvari se nova upravičenost.

Začetni datum te nove upravičenosti je nastavljen na trenutni datum, končni datum pa na trenutni datum plus število dni med končnim datumom in začetnim datumom. Podatki v drugih poljih so kopirani iz stare upravičenosti.

Glejte tudi

Hitra nastavitev upravičenosti s predlogami

Določanje pogodb o ravni storitve