Ustvarjanje odnosov N:N (mnogo proti mnogo)

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Odnosi entitete 1:N vzpostavijo hierarhijo med zapisih. Z odnosi N:N (mnogo proti mnogo) ni izrecne hierarhije. Ni polj za iskanje ali delovanj za konfiguriranje. Zapise, ustvarjene z uporabo odnosa N:N, je mogoče obravnavati kot enakovredne in odnos je vzajemen.

Z odnosi N:N se ustvari posebna entiteta, ki se imenuje »Odnos« (ali »Presek«). Ta entiteta ima odnos z vsako od sorodnih entitet in shrani samo potrebne vrednosti za definiranje odnosa. Entiteti odnosa ni mogoče dodati polj po meri.

Pri postopku ustvarjanja odnosa N:N morate pravzaprav izbrati dve entiteti, za kateri želite, da sodelujeta v odnosu, in za vsako entiteto definirati, kako želite, da sta zadevna seznama na voljo v podoknu za krmarjenje obrazca vsake entitete. To so enake možnosti, uporabljene za primarno entiteto v odnosih entitete 1:N. Več informacij: Element podokna za krmarjenje za primarno entiteto

V odnosih N:N ne morejo biti uporabljene vse entitete. Če ne vidite gumba Nov odnos »mnogo proti mnogo«, ni mogoče ustvariti novega odnosa N:N za to entiteto. Če uporabljate brskalnik metapodatkov, lahko filtrirate prikaz na entitete, ki imajo vrednost CanBeInManyToMany nastavljeno na true. Več informacij: Uporaba brskalnika metapodatkov

Ustvarjanje ali urejanje odnosov N–N med entitetami

 1. Odprite raziskovalca rešitev.

 2. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite entiteto, s katero želite delati.

 3. Izberite Odnosi N:N.

 4. Če želite urediti obstoječi odnos ali si ogledati njegove podrobnosti, izberite odnos, v orodni vrstici »Dejanja« kliknite Več dejanj in nato kliknite Uredi.

  - ALI -

  Če želite dodati nov odnos, kliknite Nov odnos »mnogo proti mnogo«.

  Pomembno

  Če možnost Nov odnos »mnogo proti mnogo« ni vidna v orodni vrstici »Dejanja« ne morete ustvariti odnosa N:N za to entiteto.

 5. Če želite ustvariti nov odnos, v razdelku Trenutna entiteta na seznamu Prikaži možnost lahko izberete eno od naslednjih možnosti:

  • Ne prikaži: Druga entiteta ne bo prikazala povezanega pogleda za trenutno entiteto.

  • Uporabi oznako po meri: Ta oznaka se uporabi za povezani pogled, ustvarjen za drugo entiteto. Vnesite ustrezno vrednost v polje Oznaka po meri.

  • Uporabni množinsko ime: Uporaba množinskega imena trenutne entitete za povezani pogled.

  Opomba

  Ko izberete možnosti Uporaba množinskega imena ali Uporaba oznake po meri, lahko na seznamu možnosti na območju Območje prikaza določite območje prikaza (na primer trženje ali prodaja) na obrazcu, kjer bo prikazana oznaka odnosa. Določite lahko tudi možnost Vrstni red prikaza in nadzorujete, kje znotraj izbranega prikaznega območja bo vključena oznaka.

  Pomembno

  Paradigma navigacije za obrazce, povezane s posodobljenimi entitetami, je bistveno drugačna kot tista za entitete, ki še niso bile posodobljene. Medtem ko so mehanike za določanje območja prikaza in vrstni red prikaza pogoste, se prepričajte, da razumete različne paradigme navigacije, ko boste vzpostavili odnose entitete.

 6. V poglavju Druga entiteta izberite drugo entiteto s seznama Ime entitete.

  Opomba

  Ko določite ime entitete, se privzete vrednosti za polja Ime in Ime entitete odnosa nastavijo v poglavju Definicija odnosa. Če spremenite vrednost polja Ime entitete, preden shranite, se ta imena ne bodo spremenila, zato poskrbite, da bo pred shranjevanjem ta vrednost smiselna.

 7. V poglavju Definicija odnosa potrdite na Ime in Ime entitete odnosa.

  Te vrednosti morajo biti enolične med odnosi N:N.

 8. Kliknite Shrani in zapri, da zaprete obrazec »Odnos N:N«.

 9. Ko dokončate prilagajanje, objavite prilagoditve:

  • Če želite objaviti prilagoditve le za komponento, ki jo trenutno urejate, na zavihku Domača stran v skupini Shrani kliknite Objavi.

  • Če želite sočasno objaviti prilagoditve za vse neobjavljene komponente, kliknite Objavi vse prilagoditve.

   Opomba

   Kadar koli spremenite elemente uporabniškega vmesnika ali dopolnite skripte obrazca za entiteto, morate spremembe objaviti, da jih uporabite. Vse prilagoditve, ki spremenijo shemo podatkov za Dynamics 365, kot so entitete po meri, odnosi ali polja, so uporabljene takoj.

   Namestitev rešitve ali objava prilagoditev lahko zmoti običajno delovanje sistema. Priporočamo, da načrtujete uvoz rešitve, ko bo ta postopek najmanj motil uporabnike.

Glejte tudi

Ustvarjanje odnosov 1:N (ena proti mnogo)