Ustvarjanje ali urejanje nadzornih plošč

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Obstajata dve vrsti nadzornih plošč: uporabniške nadzorne plošče in sistemske nadzorne plošče. Uporabnik lahko v svojem delovnem območju (npr. za prodajo, storitev ali trženje) ustvari nadzorno ploščo, ki bo vidna samo njemu. Skrbnik ali prilagojevalec lahko ustvari ali prilagodi sistemske nadzorne plošče, ki so po objavi vidne vsem uporabnikom v organizaciji. Uporabnik lahko nadzorno ploščo nastavi kot svojo privzeto nadzorno ploščo in preglasi sistemsko nadzorno ploščo. Ta tema se osredotoča na sistemske nadzorne plošče.

Ustvarjanje nove nadzorne plošče

 1. Odprite raziskovalca rešitev in izberite Komponente > Nadzorne plošče.

 2. Izberite Novo, izberite postavitev in nato izberite Ustvari.

 3. V pogovorno okno Nadzorna plošča: nova vnesite ime za nadzorno ploščo.

 4. Izberite poljubno območje komponent in nato izberite ikono za grafikon ali seznam.

  Nadzorna plošča lahko vsebuje največ šest komponent.

 5. Če na primer želite dodati grafikon, v pogovornem oknu Dodaj komponento izberite vrednosti za Vrsto zapisa, Pogled in Grafikon ter nato izberite Dodaj, da dodate grafikon na nadzorno ploščo.

 6. Ko končate postopek dodajanja komponent na nadzorno ploščo, izberite Shrani in nato Objavi.

Urejanje obstoječe nadzorne plošče

 1. Odprite raziskovalca rešitev in izberite Komponente > Nadzorne plošče.

 2. Odprite (dvokliknite) nadzorno ploščo, izberite poljubno območje komponent in nato izberite Uredi komponento.

 3. Opravite spremembe v pogovornem oknu Nastavi lastnosti. Ko končate, izberite Nastavi.

  Za podrobnosti o nastavljanju lastnosti glejte Nastavitev lastnosti za grafikon ali seznam, vključen na nadzorno ploščo.

 4. Ko končate, shranite spremembe in jih nato objavite.

  V povezavi s sistemskimi ploščami lahko izvajate naslednja dodatna opravila:

 • Odstranjevanje seznama ali grafikona z nadzorne plošče

 • Dodajanje seznama ali grafikona na nadzorno ploščo

 • Nastavitev privzete nadzorne plošče

 • Uporaba varnostnih vlog za prikaz nadzorne plošče samo nekaterim vlogam

Glejte tudi

Uvod v prilagajanje