Brisanje polj

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Kot oseba z varnostno vlogo skrbnika sistema lahko izbrišete vsa polja po meri, ki niso del upravljane rešitve. Ko izbrišete polje, se vsi podatki, shranjeni v tem polju, izgubijo. Edini način za povrnitev podatkov iz izbrisanega polja je obnovitev zbirke podatkov s točke pred brisanjem polja.

Preden lahko izbrišete entiteto po meri, morate odstraniti vse odvisnosti, ki morda obstajajo v drugih komponentah rešitve. Odprite polje in uporabite gumb Pokaži odvisnosti v menijski vrstici, da prikažete Odvisne komponente. Če se polje na primer uporablja na obrazcu ali v pogledu, najprej odstranite sklice na polje v tistih komponentah rešitve.

Če izbrišete polje za iskanje, je odnos entitete 1:N zanj samodejno izbrisan.

Glejte tudi

Brisanje entitet po meri