Omogočanje dodatnih jezikov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Če ima vaša organizacija uporabnike, ki uporabljajo jezik, ki ni osnovni jezik, izbran med uvedbo aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, lahko dodate več jezikov.

Za Customer Engagement so vsi jeziki že nameščeni, morate jih samo omogočiti.

Opomba

Omogočanje jezika lahko traja nekaj minut. V tem času uporabniki morda ne bodo mogli uporabljati aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

Omogočanje dodatnih jezikov

  1. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

  2. Izberite Jeziki.

  3. V pogovornem oknu Jezikovne nastavitve izberite razpoložljive jezike in izberite Uporabi, da jih omogočite.

    Ko omogočite dodatne jezike, je lokalizirano besedilo na voljo samo za besedilo, ki je vključeno v Customer Engagement pred njegovim prilagajanjem. Prilagoditve Customer Engagement so mogoče le v osnovnem jeziku. Uporabniki drugih jezikov bodo videli besedilo v osnovnem jeziku, razen če izvozite prevode in dodate lokalizirano besedilo za vsak element uporabniškega vmesnika, ki ste ga dodali ali spremenili. Več informacij: Izvoz prilagojenega besedila v entitetah in poljih za prevajanje

Opomba

Ker je prilagajanje podprto le v osnovnem jeziku, lahko kot prilagojevalec sistema delate z osnovnim jezikom, ki je nastavljen kot izbrani jezik. Če želite preveriti, ali se prevedeno besedilo prikaže, morate spremeniti izbrani jezik uporabniškega vmesnika aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Dodatne prilagoditve lahko izvedete le, če nastavite nazaj osnovni jezik.

Glejte tudi

Izvoz besedila v prilagojenih entitetah in poljih za prevajanje Izvoz besedila v prilagojenih entitetah in poljih za prevajanje