Lastnosti elementov iFrame

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Elemente iFrame lahko dodate v obrazec rešitve Dynamics 365 Customer Engagement, da dodate vsebino z drugega spletnega mesta v obrazec.

Opomba

Obrazci aplikacije Dynamics 365 niso namenjeni za prikaz v elementih iFrame.

Zavihek Lastnost Opis
Splošno Ime Obvezno: Enolično ime za iFrame. V imenu so lahko le alfanumerični znaki in podčrtaji.
URL Obvezno: URL strani za prikaz v elementu iFrame.
Posreduj kodo vrste predmeta zapisa in enolične identifikatorje kot parametre Podatke o organizaciji, uporabniku in zapisu lahko posredujete v element iFrame. Več informacij: Posredovanje parametrov v elemente iFrame
Oznaka Obvezno: Oznaka za prikaz za iFrame.
Prikaži oznako v obrazcu Ali naj bo oznaka prikazana.
Omeji skriptno izvajanje prek okvirov, kjer je podprto Če dovolite stranem z drugega spletnega mesta, da prek skriptov komunicirajo z aplikacijo storitve Dynamics 365, to predstavlja varnostno tveganje. S to možnostjo omejite skriptno izvajanje prek okvirov za strani, nad katerimi nimate nadzora.

Je privzeto vidno Prikaz elementa iFrame je izbiren, upravljate pa ga lahko s skripti. Več informacij: Možnosti vidljivosti
Oblikovanje Izbira števila stolpcev, ki jih kontrolnik zaseda Če ima razdelek, v katerem je iFrame, več kot en stolpec, lahko polje nastavite tako, da zavzame največ toliko stolpcev, kot jih ima razdelek.
Izbira števila vrstic, ki jih zaseda kontrolnik Določite število vrstic, ki jih zavzame kontrolnik, in nadzorujte višino elementa iFrame.
Samodejno razširi na prostor, ki je na voljo Namesto nastavljanja višine s številom vrstic lahko elementu iFrame dovolite, da se v višino razširi v prostor, ki je na voljo.
Izberi vrsto drsenja za element iFrame Na voljo imate tri možnosti:

- Po potrebi: prikažite drsne trakove, ko je element iFrame večji od razpoložljivega prostora.
- Vedno: vedno prikažite drsne trakove.
- Nikoli: nikoli ne prikažite drsnih trakov.
Prikaži obrobo Prikažite obrobo okrog elementa iFrame.
Odvisnosti Odvisna polja iFrame lahko prek skripta komunicira s polji v obrazcu. Če je polje odstranjeno iz obrazca, se lahko skript v elementu iFrame preneha izvajati. Polja, na katera se sklicujejo skripti v elementih iFrame, dodajte v možnost Odvisna polja, da jih ni mogoče nenamerno odstraniti.

Posredovanje parametrov v elemente iFrame

Informacije o zapisu lahko posredujete tako, da omogočite možnost Posreduj kodo vrste predmeta zapisa in enolične identifikatorje kot parametre. Posredovane vrednosti so:

Parameter Opis
orglcid LCID privzetega jezika organizacije.
orgname Ime organizacij.
userlcid LCID uporabnikovega izbranega jezika
type Koda vrste entitete. Ta vrednost se lahko razlikuje za entitete po meri v različnih organizacijah. Namesto tega uporabite typename.
typename Ime vrste entitete.
id Vrednost ID zapisa. ta parameter nima vrednosti, dokler ne shranite zapisa entitete.