Uvažanje prevedenega besedila v entitetah in poljih nazaj v program

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Če ste prilagodili besedilo v entiteti ali polju, na primer oznake polj ali vrednosti na spustnem seznamu, lahko uporabnikom v organizaciji, ki ne uporabljajo različice okolja v osnovnem jeziku, to prilagojeno besedilo ponudite v njihovih jezikih. V ta namen lahko izvozite besedilne nize za vse svoje prilagoditve, tako da jih je mogoče prevesti v jezike, ki jih uporabljate v organizaciji.

Po prevodu uvozite prevedene besedilne nize v svoje okolje, še preden lahko uporabniki izkoristijo spremembe.

Pomembno

  • Datoteka, ki jo uvažate, mora biti stisnjena in v svojem korenu vsebovati CrmTranslations.xml in [Content_Types].xml.
  • Prevedenega besedila, ki je daljše od 500 znakov, ni mogoče uvoziti. Če je kateri koli element prevedene datoteke daljši od 500 znakov, uvoz ne bo uspešen. Če uvoz ni bil uspešen, preglejte vrstico datoteke, ki je povzročila napako, zmanjšajte število znakov in ponovite uvoz. Ko uvozite prevedeno besedilo, pa morate znova objaviti prilagoditve.
  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  2. V orodni vrstici »Dejanja« v raziskovalcu rešitev izberite Uvoz prevodov.

  3. V pogovornem oknu Uvoz prevedenega besedila določite datoteko, ki vsebuje prevedeno besedilo, in nato izberite Uvozi.

  4. Po dokončanem uvozu izberite Zapri.

Opomba

Objava prilagoditev lahko zmoti običajno delovanje sistema. Priporočamo, da načrtujete objave, ko bo to najmanj moteče za uporabnike.

Orodja skupnosti

Easy Translator je orodje, ki ga je skupnost XrmToolBox razvila za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement. Z orodjem Easy Translator lahko izvažate in uvažate prevode z informacijami o kontekstu.

Opomba

Microsoft Dynamics ne podpira orodij skupnosti. Če imate vprašanja v zvezi z orodjem, se obrnite na izdajatelja. Več informacij: XrmToolBox.

Glejte tudi

Izvoz prilagojenega besedila v entitetah in poljih za prevajanje