Uvažanje prevedene entitete in besedila polja nazaj v storitev Dynamics 365

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Če ste prilagodili entiteto ali besedilo polja, na primer oznake ali vrednosti na spustnem seznamu, lahko uporabnikom v organizaciji, ki ne uporabljajo različice programa Dynamics 365 v osnovnem jeziku, to prilagojeno besedilo ponudite v njihovih jezikih. V ta namen lahko izvozite besedilne nize za vse svoje prilagoditve, tako da jih je mogoče prevesti v jezike, ki jih uporabljate v organizaciji.

Po prevodu morate uvoziti prevedene besedilne nize v uvajanje programa Dynamics 365, preden uporabniki lahko izkoristijo spremembe.

Pomembno

  • Datoteka, ki jo uvažate, mora biti stisnjena in v svojem korenu vsebovati CrmTranslations.xml in [Content_Types].xml.
  • Dynamics 365 ne more uvoziti prevedenega besedila, ki je daljše od 500 znakov. Če je kateri koli element prevedene datoteke daljši od 500 znakov, uvoz ne bo uspešen. Če uvoz ni bil uspešen, preglejte vrstico datoteke, ki je povzročila napako, zmanjšajte število znakov in ponovite uvoz. Ko uvozite prevedeno besedilo, pa morate znova objaviti prilagoditve.
  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverite svojo varnostno vlogo

  2. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

  3. Kliknite Prilagoditev sistema.

  4. V raziskovalcu rešitev v orodni vrstici »Dejanja« kliknite Uvoz prevodov.

  5. V pogovornem oknu Uvoz prevedenih besedil določite datoteko, ki vsebuje prevedeno besedilo, in nato kliknite Uvoz.

  6. Ko program Dynamics 365 konča z uvozom prevedenega besedila, kliknite Zapri.

Opomba

Objava prilagoditev lahko zmoti običajno delovanje sistema. Priporočamo, da načrtujete objave, ko bo to najmanj moteče za uporabnike.

Orodja skupnosti

Easy Translator je orodje, ki ga je skupnost XrmToolBox razvila za Dynamics 365 Customer Engagement. Z orodjem Easy Translator lahko izvažate in uvažate prevode z informacijami o kontekstu.

Opomba

Microsoft Dynamics ne podpira orodij skupnosti. Če imate vprašanja v zvezi z orodjem, se obrnite na izdajatelja. Več informacij: XrmToolBox.

Glejte tudi

Izvoz prilagojenega besedila v entitetah in poljih za prevajanje