Upravljane lastnosti za poglede

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Če v rešitvi Dynamics 365 Customer Engagement ustvarite javni pogled po meri, ki ga želite vključiti v upravljano rešitev, ki jo nameravate distribuirati, lahko omejite možnost uporabnikov, ki namestijo rešitev, za prilagajanje pogleda.

Privzeto ima večina pogledov upravljano lastnost Prilagodljivo nastavljeno na »resnično«, da jih lahko uporabniki prilagajajo. Razen če imate zelo dober razlog, da bi to spremenili, priporočamo, da uporabnikom omogočite prilagajanje pogledov, ki jih ustvarite.

Nastavljanje upravljanih lastnosti za pogled

  1. Pomaknite se v možnost Sistemski pogledi, kot je opisano v razdelku Dostop do definicij pogledov.

  2. Izberite javni pogled po meri.

  3. V menijski vrstici kliknite Več dejanj > Upravljane lastnosti.

  4. Nastavite možnost Prilagodljivo na Resnično ali Napačno.

Opomba

Ta nastavitev ne velja, dokler ne izvozite rešitve, ki vsebuje pogled, kot upravljano rešitev in jo namestite v drugi organizaciji.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje pogleda