Upravljane lastnosti za poglede

Velja za: PowerApps in Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Če v storitvi PowerApps ustvarite javni pogled po meri, ki ga želite vključiti v upravljano rešitev za namene porazdelitve, lahko omejite zmožnost uporabnikov, ki namestijo rešitev, za prilagajanje pogleda.

Privzeto ima večina pogledov upravljano lastnost Prilagodljivo nastavljeno na »resnično«, da jih lahko uporabniki prilagajajo. Razen če imate zelo dober razlog, da to spremenite, priporočamo, da uporabnikom omogočite prilagajanje pogledov v programu.

Nastavljanje upravljanih lastnosti za pogled

  1. Pomaknite se v možnost Sistemski pogledi, kot je opisano v razdelku Dostop do definicij pogledov.

  2. Izberite javni pogled po meri.

  3. V menijski vrstici kliknite Več dejanj > Upravljane lastnosti.

  4. Nastavite možnost Prilagodljivo na Resnično ali Napačno.

Opomba

Ta nastavitev se ne uporabi, dokler ne izvozite rešitve, ki vsebuje pogled, kot upravljano rešitev in jo namestite v drugem okolju.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje pogleda