Dostop do določene rešitve

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Če je v organizaciji že nameščena določena rešitev, ki jo morate uporabiti, jo lahko poiščete, kot je opisano v nadaljevanju. Če želite ustvariti novo rešitev, glejte Ustvarjanje lastne rešitve.

Odpiranje neupravljane rešitve

  1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

  2. Izberite Rešitve.

  3. Dvokliknite neupravljano rešitev, ki jo želite uporabiti, da jo odprete.

    Ko odprete rešitev, se prikažejo komponente rešitve. Več informacij: Dodajanje komponent rešitve

    Glejte tudi

    Pregled rešitev