Nastavljanje upravljanih lastnosti za polja

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Upravljane lastnosti veljajo le, ko vključite polja v upravljani rešitvi in uvozite rešitev v drugo organizacijo. Te nastavitve omogočajo razvijalcu rešitve določen nadzor nad ravnjo prilagajanja, ki jo imajo lahko uporabniki, ki namestijo njegovo upravljano rešitev, pri prilagajanju tega polja. Če želite nastaviti upravljanje lastnosti za polje, v menijski vrstici kliknite Upravljane lastnosti.

Možnost Omogoča prilagajanje nadzoruje vse ostale možnosti. Če je izbrana možnost False, ne velja nobena od ostalih nastavitev. Ko je True, lahko določite druge možnosti prilagajanja.

Če je polje prilagodljivo, nastavite spodnje možnosti na True ali False.

  • Prikazano ime je mogoče spremeniti

  • Je mogoče spremeniti raven zahteve

  • Lahko spremeni dodatne lastnosti

    Te možnosti so razumljive same po sebi. Če nastavite vse posamezne možnosti na False, lahko nastavite tudi možnost Omogoča prilagajanje na False.