Nastavitev upravljanih lastnosti za odnose

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Upravljane lastnosti veljajo le, ko vključite polje z upravljano rešitvijo in ga uvozite v drugo organizacijo. Te nastavitve omogočajo razvijalcu rešitve določen nadzor nad ravnjo prilagajanja, ki jo želijo dovoliti uporabnikom, ki namestijo njegovo upravljano rešitev, pri prilagajanju tega odnosa entitete. Če želite nastaviti upravljane lastnosti za odnos, v menijski vrstici kliknite gumb Upravljane lastnosti.

Pri odnosih je edina upravljana lastnost Omogoča prilagajanje. Ta ena nastavitev nadzira vse spremembe, ki jih je mogoče narediti za odnos entitete.