Nastavitev upravljanih lastnosti za odnose

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Upravljane lastnosti veljajo le, ko vključite polje z upravljano rešitvijo in ga uvozite v drugo organizacijo. Te nastavitve omogočajo razvijalcu rešitve določen nadzor nad ravnjo prilagajanja, ki ga želi dovoliti uporabnikom, ki namestijo njegovo upravljano rešitev, pri prilagajanju tega odnosa entitete. Če želite nastaviti upravljane lastnosti za odnos, v raziskovalcu rešitev razširite entiteto, odprite odnos in nato v menijski vrstici izberite Upravljane lastnosti.

Pri odnosih je edina upravljana lastnost Omogoča prilagajanje. Ta ena nastavitev nadzira vse spremembe, ki jih je mogoče narediti za odnos entitete.

Glejte tudi

Ustvarjanje in urejanje odnosov med entitetami