Uporaba kontrolnikov po meri za upodobitve podatkov

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Kontrolniki po meri omogočajo preobrazbo polj, ki običajno vsebujejo besedilo, v upodobitve. Na podoben način lahko kontrolnike po meri uporabite za preoblikovanje naborov podatkov, kot je pogled, tako, da se namesto seznama zapisov prikažejo v bolj vizualni upodobitvi. Kontrolniki po meri se lahko kot upodobitve prikažejo na obrazcih, nadzornih ploščah, pogledih in mrežah na domači strani. Nastavite lahko, da se ena vrsta kontrolnika po meri prikaže v odjemalcu v spletnem brskalniku, druga vrsta kontrolnika po meri pa v mobilnih aplikacijah Dynamics 365 za telefone ali tablične računalnike. Lahko npr. uporabite kontrolnik po meri za številski vnos za polje v odjemalce v spletnih brskalnikih in kontrolnik po meri za drsnik v aplikaciji za telefone. Po objavi prilagoditve je uporabnikom omogočena polna interakcija s kontrolnikom za spremembo vrednosti, npr. tako, da premaknejo kontrolnik, če je uporabljen kontrolnik po meri za linearni drsnik. Spremembe se samodejno shranijo, ko se obrazec zapre, tako kot se shranijo, ko uporabnik spremeni običajno polje na obrazcu.

Kontrolnik po meri za drsnik

Uporaba kontrolnika za dodajanje upodobitve polju

Z izvedbo korakov v tem postopku boste spremenili privzeto oznako in besedilno polje polja Znesek proračuna v kontrolnik po meri za drsnik v entiteti »Priložnost«. S podobnimi koraki lahko izvedete zamenjavo obstoječega polja s kontrolnikom po meri ali konfigurirate kontrolnik po meri za polje po meri.

 1. Odprite raziskovalca rešitev.

 2. Razširite možnost Entitete, nato razširite želeno entiteto, npr. entiteto Priložnost, izberite možnost Obrazci in nato odprite obrazec, npr. Glavni obrazec.

 3. V urejevalniku obrazcev dvokliknite polje, kamor želite dodati kontrolnik po meri, npr. polje Znesek proračuna na glavnem obrazcu priložnosti. Lahko pa ustvarite tudi polje po meri.

 4. Na strani Lastnosti polja izberite zavihek Kontrolniki in nato kliknite Dodaj kontrolnik.

 5. Na strani za dodajanje kontrolnika izberite želeni kontrolnik, npr. tukaj prikazani kontrolnik Linearni drsnik in nato kliknite Dodaj.

  Dodajanje kontrolnika za linearni drsnik

 6. Izberite odjemalca, v katerem naj bo prikazan kontrolnik.

  • Splet Če želite, da je kontrolnik po meri na voljo v katerem koli spletnem brskalniku, izberite možnost Splet poleg kontrolnika. Upoštevajte, da nastavitev možnosti Splet vključuje upodobitev kontrolnika v spletnih brskalnikih v računalnikih z operacijskimi sistemi Windows in MacOS ter mobilnih napravah.

  • Mobilni telefon. Če želite, da je kontrolnik po meri na voljo v telefonih, ki uporabljajo Dynamics 365 za telefone, izberite možnost Telefon poleg kontrolnika.

  • Tablični računalnik Če želite, da je kontrolnik po meri na voljo v tabličnih računalnikih, ki uporabljajo Dynamics 365 za tablične računalnike, izberite možnost Tablični računalnik poleg kontrolnika.

  Izbira odjemalskih aplikacij za prikaz kontrolnika po meri

 7. Izberite ikono svinčnika Ikona za urejanje lastnosti kontrolnika po meri poleg možnosti Min., Maks. in Korak, nastavite možnost lastnosti, kot je opisano spodaj, in nato kliknite V redu.

  Dodajanje lastnosti kontrolnika po meri

  • Min. Nastavite najnižjo sprejeto vrednost. Vežete lahko statično vrednost, ki jo vnesete, ali vrednost vežete na obstoječe polje. V tem primeru je za možnost Veži na statično vrednost namenjena Valuta in najmanjša vrednost, ki se lahko vnese, je nič.

   • Veži na statično vrednost Izberite vrsto podatkov, kot je celo število (Whole.None), valuta, plavajoča točka (FP) ali decimalno število. Nato vnesite število, ki predstavlja najmanjšo sprejeto vrednost za polje.

   • Veži na vrednost v polju Izberite polja na seznamu, ki bo uporabljeno kot najmanjša sprejeta vrednost.

  • Maks. Nastavite največjo sprejeto vrednost za polje. Podobno kot pri najmanjši vrednosti lahko tudi tukaj vežete statično vrednost, ki jo vnesete, ali vrednost vežete na obstoječe polje, kot je opisano zgoraj. V tem primeru je za možnost Veži na statično vrednost namenjena Valuta in največja vrednost, ki se lahko vnese, je 1 milijarda.

  • Korak Ta vrednost predstavlja enoto za povečanje ali zmanjšuje, ko dodajate ali odštevate od trenutne vrednosti. Za znesek proračuna lahko npr. izberete povečanje/zmanjšanje v enotah po 100 dolarjev.

  • Skrij privzeti kontrolnik Če izberete to možnost, se kontrolnik skrije, zato se kontrolnik in podatki ne prikažejo v nobenem od odjemalcev, ki ne podpirajo kontrolnika po meri. Upoštevajte, da klasični spletni odjemalec za Dynamics 365 ne podpira kontrolnikov po meri. Ta možnost privzeto ni izbrana in v klasičnem spletnem odjemalcu za Dynamics 365 je prikazan privzeti kontrolnik, ki običajno temelji na besedilu.

   Opomba

   Privzeti kontrolnik ima oznako (privzeto) pred imenom kontrolnika.

   Privzeti kontrolnik

 8. Izberite V redu, da zaprete stran z lastnostmi polja.

 9. Prilagoditev aktivirate tako, da na obrazcu entitete izberete Shrani in nato kliknete Objavi.

 10. Izberite Shrani in zapri, da zaprete urejevalnik obrazcev.

Ogled delovanja kontrolnika po meri

Odprite zapis, ki vsebuje polje s kontrolnikom po meri, na primer obrazec »Priložnost« iz prejšnjega primera, in poglejte, kako se je polje spremenilo.

Kontrolnik za drsnik, upodobljen na obrazcu

Polje je zdaj upodobljeno kot kontrolnik za drsnik in ne kot besedilno polje.

Glejte tudi

Ustvarjanje in urejanje pogledov
Prilagajanje programa Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike
Omogočanje urejanja mrež (seznamov) v storitvi Dynamics 365 s kontrolnikom po meri za mreže, ki jih je mogoče urejati