Preverjanje veljavnosti in objava aplikacije z oblikovalnikom aplikacij

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Preverite veljavnost aplikacije, da preverite odvisnosti sredstev, ki so potrebna za delovanje aplikacije, vendar še niso bila dodana aplikaciji.

Če ste programu na primer dodali nadzorno ploščo za učinkovitost delovanja storitve Customer Service, ki uporablja grafikone, kot sta mešanje primerov (po prioriteti) ali trend reševanja primerov (po dnevih), ki ju še niste dodali. Med preverjanjem veljavnosti tega programa, boste dobili seznam vseh obveznih sredstev, ki jih niste dodali.

Med preverjanjem veljavnosti aplikacije so v delovnem območju oblikovalnika aplikacij prikazane podrobnosti o sredstvih, ki jih niste dodali.

 1. V oblikovalniku aplikacij izberite Preveri veljavnost.

  Prikaže se vrstica z obvestili, ki prikazuje morebitne napake ali opozorila v zvezi z aplikacijo. V vrstici z obvestili se opozorila prikažejo v primeru, da entiteta na primer nima obrazcev ali pogledov ali kadar aplikacija ne vsebuje nobene komponente. Napaka se lahko prikaže, če za aplikacijo ni konfiguriran zemljevid mesta. Aplikacijo lahko objavite tudi, če ne odpravite opozoril, vendar pa morate pred objavo aplikacije obvezno odpraviti napake.

  Vrstica z obvestili, ki prikazuje opozorila v aplikaciji

  V oblikovalniku programa se prikaže simbol za opozorilo s številom odvisnosti na vsaki ploščici artefakta ali sredstva, ki nima obveznega sredstva.

  Opozorilo o manjkajoči komponenti na ploščici oblikovalnika aplikacij

 2. Če želite dodati obvezna sredstva, izberite zavihek Zahtevano na desni strani delovnega območja. Zavihek Obvezno se prikaže, kadar v aplikaciji manjka vsaj eno obvezno sredstvo.

  Na zavihku je seznam obveznih komponent.

  Zavihek »Zahtevano«, ki prikazuje seznam manjkajočih komponent v aplikaciji

 3. Izberite sredstva, ki jih želite dodati, nato pa izberite Dodaj odvisnosti. Med dodajanjem obveznih sredstev se število na ploščici, ki ji dodate sredstvo, zmanjša.

  Opomba

  Če morate različnim komponentam aplikacije dodati enako obvezno sredstvo—na primer, nadzorni plošči in entiteti je treba dodati obrazec—in če to sredstvo iz drevesa odvisnosti nadzorne plošče dodate le enkrat, se bo število odvisnosti zmanjšalo le na ploščici nadzorne plošče, ne na ploščici entitete. Odvisnost pa bo odpravljena za obe ploščici.

  Če želite pridobiti najnovejši nabor odvisnosti, izberite Pridobi najnovejše odvisnosti Gumb »Pridobi najnovejše odvisnosti« v oblikovalniku aplikacij ali znova izberite Preveri veljavnost. Gumbi se prikažejo šele, ko svojo aplikacijo shranite.

  Če ne želite dodati predlaganih obveznih komponent, izberite Skrij odvisnosti. Vsa nerazrešena opozorila se znova prikažejo, ko odprete aplikacijo v oblikovalniku aplikacij in izberete Preveri veljavnost ali Pridobi najnovejše odvisnosti Gumb »Pridobi najnovejše odvisnosti« v oblikovalniku aplikacij.

  Opomba

  Če zdaj skrijete odvisnosti, pozneje pa boste želeli aplikacijo izvoziti, se bodo vse te odvisnosti znova prikazale.

Objava aplikacij z oblikovalnikom aplikacij

Objavite aplikacijo, da bo na voljo uporabnikom.

Ko dodate komponente, preverite veljavnost aplikacije in shranite aplikacijo, v ukazni vrstici izberite Objavi. Aplikacijo lahko objavite tudi iz ploščice aplikacije na strani »Moje aplikacije«. V pogledu Aplikacije, ki so v postopku urejanja v spodnjem desnem kotu ploščice aplikacije, ki jo želite objaviti, izberite gumb Več možnosti (...), nato pa izberite Objavi.

Nato se stanje aplikacije spremeni v Objavljeno. To lahko vidite v zgornjem desnem kotu oblikovalnika aplikacij. Aplikacija se premakne iz pogleda Aplikacije, ki so v postopku urejanja v pogled Objavljene aplikacije in na ploščici aplikacije je prikazan datum objave.

Opomba

 • Če ima vaša aplikacija napako pri preverjanju veljavnosti, boste napako videli v vrstici z obvestili. Aplikacije ne bo mogoče objaviti, dokler ne odpravite napake.
 • Aplikacije ne morete objaviti, dokler je ne shranite.

Glejte tudi

Dodajanje ali urejanje komponent programa