Ustvarjanje vrst delovnega naloga (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Z vrsto delovnega naloga v storitvi Dynamics 365 for Field Service lažje razvrščate in ustvarjate različne vrste delovnih nalogov, kot so namestitev, preventivno vzdrževanje, popravilo, prodaja, ponudba itd. Ko ustvarite vrsto delovnega naloga, je z njim tudi lažje ločiti podatke delovnega naloga v poglede, poročila in nadzorne plošče na plošči za načrtovanje.

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo in nato izberite Vrste delovnega naloga.

  2. Na zaslonu Dejavne vrste delovnega naloga v zgornjem levem kotu kliknite Novo.

  3. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke, nato kliknite Shrani in zapri.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Ustvarjanje delovnega naloga
Nastavitev podstanj delovnega naloga
Nastavitev vrst storitvenih opravil
Konfiguracija vrst dogodkov
Določanje prednosti
Nastavitev časovnih skupin
Uporabniški vodnik