Nastavitev pravil rezervacije (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Na podlagi pogojev po meri pravila rezervacije v storitvi Dynamics 365 for Field Service skrbniku sistema omogočajo, da ustvari opozorila ali sporočila o napaki, ki jih uporabniki vidijo, ko ustvarjajo ali urejajo zapis rezervacije vira. Pravilo rezervacije bi bilo na primer lahko ustvarjeno z namenom, da uporabnika opozori, ko poskuša na plošči na načrtovanje rezervirati delovni nalog za vir, ki nima znanja, potrebnega za posel.

Nastavite pravila rezervacije, da potrdite rezervacijo, ko je slednja ustvarjena ali spremenjena.

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo in nato izberite Pravila rezervacije.

  2. Na zaslonu Dejavna pravila rezervacije v zgornjem levem kotu kliknite +Novo.

  3. Vnesite Ime za novo pravilo rezervacije.

  4. Izberite Spletni vir, ki ga je že prej ustvaril skrbnik sistema, da bo vseboval logično besedilo in opozorilo.

  5. Vnesite Ime metode.

  6. Kliknite Shrani.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Nastavitev poštnih številk
Nastavitev področij
Nastavitev stanj rezervacij
Ustvarjanje in urejanje spletnih virov
Uporabniški vodnik