Nastavite plačilne vrste virov za sledenje stroškom, povezanih z rezervacijami virov (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Plačilne vrste virov lahko uporabite za sledenje stroškom podjetja, ki so povezani z rezervacijo vira. Ko je stanje zapisa rezervacije vira nastavljeno na »Dokončano«, sistem ustvari zapise dnevnika rezervacij v skladu s časom, ki ga je posrednik na terenu porabil za delo.

Sistem lahko ustvari en zapis dnevnika rezervacij za naslednje vrste dnevnikov: potovanje, delovni čas, odmor, nadure in zaprtje podjetja, odvisno od različnih stanj rezervacij vira, ki jih je uporabnik uporabil za rezervacijo vira, medtem ko je ta opravljal delo.

Če želite nastaviti to funkcijo, ustvarite zapis plačilne vrste vira za vsako vrsto dnevnika in nato dodelite plačilne vrste virov, ki ste jih ustvarili v razdelku Plačilne vrste virov na strani Nastavitve rešitve Field Service.

Ustvarjanje nove plačilne vrste vira

 1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo, nato izberite Plačilne vrste virov.

 2. Na zaslonu Dejavne plačilne vrste virov v zgornjem levem kotu kliknite +Novo.

 3. Določite Ime plačilne vrste vira.

 4. Dodelite Odstotni pribitek na uro.

  Polje Pribitek na uro bo uporabljeno pri urni postavki, določeni za zapis vira, pri določanju stroškov, povezanih z rezervacijo vira. Če na primer ustvarite plačilno vrsto z imenom »Nadure« in ji dodelite odstotni pribitek na uro v višini 150 %, nato pa jo povežete z možnostjo Plačilna vrsta za nadure v nastavitvah za Field Service, bo strošek nastavljen na 150 % urne postavke vira, ki je opravil delo, ko bo sistem ustvaril dnevnik rezervacij za nadure

Dodeljevanje scenarijev plačilnih vrst

 1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo, nato izberite Nastavitve rešitve Field Service.

 2. V razdelku Plačilna vrsta vira dodelite plačilne vrste virov, ki ste jih ustvarili za različne vrste dnevnikov in nato kliknite gumb Shrani v spodnjem levem kotu.

  Dnevniki rezervacij bodo ustvarjeni za izračun stroška rezervacije vira za posamezne vrste dnevnikov po naslednji logiki:

  • Delo: čas, ko je stanje rezervacije vira »V teku«, v okviru rednega delovnega časa vira.

  • Nadure: poljuben čas, zabeležen zunaj običajnega delovnega časa vira.

  • Potovanje: čas, ko je stanje rezervacije vira »Na potovanju«.

  • Odmor: čas, ko je stanje rezervacije vira »Odmor«.

  • Zaprtje podjetja: poljuben čas, ki ga zabeleži vir, ko je podjetje zaprto.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Nastavljanje terminov, ko podjetje ne obratuje
Nastavitev virov, ki jih je mogoče rezervirati
Nastavitev kategorij virov, ki jih je mogoče rezervirati
Nastavitev lastnosti Uporabniški vodnik