Pošiljanje in odobritev zahtev za prosti čas (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Z vnašanjem zahtev za prosti čas v rešitev Dynamics 365 for Field Service je plošča razporedov stalno posodobljena.

Če je na primer eden od serviserjev za delo na terenu na dopustu, morate zahtevo zabeležiti na ploščo za načrtovanje, da jo odpravitelj pri načrtovanju delovnega naloga lahko vidi.

Ko ima vir odobreno zahtevo za prosti čas, pomočnik za načrtovanje v določenem časovnem obdobju tega vira ne bo priporočal za posel, časovni okvirji za ta vir pa bodo na plošči za načrtovanje obarvani sivo. Tako bodo odpravitelji vizualno obveščeni o tem, da za določeno časovno obdobje načrtovanje za ta vir ni mogoče.

Če vir, ki ga je mogoče rezervirati, vloži zahtevo za odobritev prostega časa, se za ta vir ustvari zahteva za prosti čas, upravitelju tega uporabnika pa je poslana zahteva za odobritev. Nato je zahteva za prosti čas vidna v pomočniku za načrtovanje in na plošči za načrtovanje.

Pošiljanje zahteve za prosti čas

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Zahteve za prosti čas.

  2. Na zaslonu Dejavna zahteva za prosti čas kliknite Novo.

  3. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke, nato kliknite Shrani.

Odobritev zahteve za prosti čas

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Zahteve za prosti čas.

  2. V seznamu pogledov kliknite puščico in izberite možnost Nedejavne zahteve za prosti čas. Prikaže se seznam neodobrenih zahtev za prosti čas.

  3. Če želite zahtevo odobriti, jo izberite in v ukazni vrstici zgoraj kliknite Odobri.

  4. Po opravljeni odobritvi kliknite V redu.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Ustvarjanje delovnega naloga
Načrtovanje delovnega naloga
Konfiguracija plošče za načrtovanje
Uporabniški vodnik